Skip to Main Content

Ceny v obchodech zpřesňuje umělá inteligence

Doby, kdy ceny zboží určovali jen lidé, pomalu berou za své. Ve velkých obchodních řetězcích nebo
e-shopech je položek tolik, že přestává být v lidských silách nastavit v potřebném čase ceny tak, aby odpovídaly představám obchodníků i zákazníků. Výši optimálních cen navíc ovlivňuje nesmírné množství faktorů a ani zkušení manažeři cenotvorby nedokážou vyhodnotit vstupní parametry tak rychle, jak je potřeba. Ceny jim stále častěji pomáhají určovat počítačové algoritmy a do hry vstupují umělá inteligence a rozšířená analytika (augmented analytics). Využít nových možností se před časem rozhodl i on-line prodejce Košík.cz, který zvolil řešení od české společnosti Yieldigo.

Na tu se Košík.cz obrátil s požadavkem na zjednodušení cenotvorby, udržení konkurenceschopnosti a zvýšení svého zisku. Košík sice už měl různé systémy na vyhodnocování prodejů, ale bez prvků umělé inteligence, která je schopna spojit všechny faktory dohromady. Nejprve bylo potřeba nastavit potřebné parametry, podle kterých aplikace ceny stanovuje. Košík.cz objasnil Yieldigo svou firemní strategii a dodal množství nasbíraných dat o prodejích. „Na začátku každého projektu od zákazníka potřebujeme připravit několik datových sad. Jedná se o seznam produktů, jejich zařazení do kategorií a informace o současných a minulých prodejích,“ vysvětluje Markéta Uxová, Customer Success Manager v Yieldigo.

Z dat o prodejích systém nejprve vyčte, co vše se promítlo do ochoty zákazníků koupit zboží za určitou cenu. Jsou to ceny konkurence, značka, počasí, den v týdnu a svou roli hrají také třeba trendy ve společnosti, jako je příklon k lokálnímu zboží či zboží bez obalu. Řešení od Yieldigo všechny tyto faktory analyzuje, dává do souvislostí s prodeji a podle toho nastavuje nové optimální ceny. Díky použití strojového učení navíc Yieldigo dokáže předpovědět dopady zvolené cenové strategie na ukazatele výkonnosti KPI, respektive na obchodní výsledky firmy. Jinými slovy, v Košíku si mohou vyzkoušet, jak se změna ceny projeví ještě dřív, než ji provedou. Mimo to mají k dispozici přehledné zobrazení prodejů nebo pozice vůči konkurenci prostřednictvím nástroje na vizualizaci dat Power BI. Vše běží na cloudové platformě Microsoft Azure. Její výhodou je, že dokáže zpracovávat obrovské množství dat, flexibilně reagovat na potřeby Košíku a přitom komunikuje s obvyklými IT systémy.

„Došlo k výrazné změně v zákaznickém chování a struktuře nákupů, zákazníci se začali více zásobovat a prováděli větší nákupy. Díky rychlosti AI platformy a akceschopnosti Yieldiga jsme mohli okamžitě reagovat.“ – Tomáš Jeřábek, ředitel Košík.cz.

Yieldigo pomohlo Košíku přestát jarní epidemii

Zapojení nové aplikace přineslo Košíku první pozitivní výsledky už po prvním měsíci od nasazení. Potenciál řešení Yieldigo se pak naplno ukázal během jarního vrcholu epidemie Covid-19. Kvůli obavám z nakupování v kamenných prodejnách výrazně stoupla poptávka po nákupu potravin online. Proti běžnému období se změnilo i zboží, které lidé nakupovali. „Došlo k výrazné změně v zákaznickém chování a struktuře nákupů, zákazníci se začali více zásobovat a prováděli větší nákupy. Díky rychlosti AI platformy a akceschopnosti Yieldiga jsme mohli okamžitě reagovat,“ říká Tomáš Jeřábek, ředitel Košík.cz.

Za řešení pro Košík.cz získalo Yieldigo ocenění Microsoft Awards 2019 v kategorii FMCG & e-Tail. Dalšími klienty Yieldigo jsou prodejci drogérie a lékárny, a to jak online supermarkety, tak kamenné řetězce nejen v České republice, ale i v dalších evropských státech a v Rusku. Zájem obchodníků o českou aplikaci jen potvrzuje trend přenášet cenotvorbu na nové technologie. A využívat umělou inteligenci, protože samotní manažeři odpovědní za cenotvorbu nemohou vyhodnocovat data a aplikovat zjištěná fakta tak rychle jako počítačové algoritmy.