Skip to Main Content

Česká vláda usnadňuje občanům život pomocí elektronického portálu veřejných služeb

Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) je strategickým partnerem českého státu. Navrhuje inovativní řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti a ve specifických oblastech aplikací, sítí či cloudové infrastruktury. V červnu 2018 spustila agentura pro všechny české občany nový online portál a usnadnila jim tak přístup k více než 80 službám veřejné správy. Je to velký milník v digitalizaci veřejných služeb v Česku. Během jednoho roku pak agentura navrhla a implementovala celý systém do cloudového rozhraní, k čemuž využila službu Microsoft Azure včetně DevOps a Kubernetes.

V okamžiku, kdy se česká vláda rozhodla spustit internetový portál, který občanům umožní přístup k veřejným službám odkudkoliv a kdykoliv (včetně služeb lékařské péče a vydávání řidičských průkazů), obrátila se prostřednictvím ministerstva vnitra na státní podnik NAKIT. „Enormní velikost celého projektu byla téměř skličující. Ale nakonec jsme vše provedli jednoduše a efektivně díky cloudové technologii Microsoft Azure,“ vysvětlil Roman Vrba, vedoucí odboru eGovernment z Ministerstva vnitra České republiky.

„Azure je moderní a dynamická infrastruktura, která funguje jako kód. Proto jsme byli schopni rychle přizpůsobit a škálovat všechny poskytované služby,“ řekl ředitel NAKIT Vladimír Dzurilla. „Celý proces vývoje portálu se zrychlil, dokázali jsme okamžitě vytvořit a otestovat celý koncept prostředí a následně ho velmi rychle duplikovat do produkce.“

Azure je moderní a dynamická infrastruktura, která funguje jako kód. Proto jsme byli schopni rychle přizpůsobit a škálovat všechny služby. Vladimír Dzurilla, ředitel, NAKIT

Vysoká škálovatelnost a nízké náklady

Agentura NAKIT již dříve praktikovala agilní přístup k řízení významných projektů a obzvlášť ráda k tomu využívá služby Azure DevOps. „Můžeme tak spouštět a optimalizovat funkce bez jakéhokoliv přerušení služeb,“ potvrdil Dzurilla. „Stejně tak služby Azure Sentinel a Azure Security Center nám umožňují konfigurovat celé prostředí Portálu občana v souladu se standardem informační bezpečnosti ISO 27001 a upozorňují nás na jakékoliv bezpečnostní anomálie. Toto bezpečnostní operační řízení doplňuje kontrolu individuálních informačních systémů ministerstva vnitra,“ doplnil Jan Vlasák, který v NAKIT pracuje na pozici Solutions Architect, Cloud and security.

Cloudové řešení od společnosti Microsoft umožnilo snížit náklady, upozornil Roman Vrba: „Utratili bychom více než 2,6 milionu dolarů za hardware a licence na software na lokální servery. Implementace by trvala roky, a to přesto, že bychom vše využívali třeba jen na 10 %. U služby Azure platíme pouze měsíční účet za operační náklady, které jsou ve srovnání s výše zmíněným zanedbatelné. Zásadní pro nás bylo i to, že vše funguje ve škálovatelném prostředí. Někdy totiž máme 8 tisíc návštěvníků během 2 minut a jindy jedeme jen na 50 % kapacity. Nyní tedy platíme pouze za takové služby, které právě potřebujeme.“

Informace na webu vyhledává měsíčně až 150 tisíc lidí. V dalším vývoji se plánuje mobilní aplikace, která přesměruje 300 tisíc uživatelů z původního systému na nový portál a představí nové služby pro cizince.

Úspěch portálu už inspiroval také pražský magistrát, který nabízí obdobnou službu obyvatelům hlavního města. Občané jsou potěšeni nejen rychlými reakcemi. Jsou spokojeni i s uživatelskou zkušeností a rychlou odezvou sytému, který je sice součástí veřejného sektoru, ale kvalitativně je srovnatelný se soukromým sektorem. „Vyvinuli jsme i chatbota, který provádí uživatele celým portálem. Do budoucna ho plánujeme rozšířit i o další funkce, aby mohl odpovídat i na personalizované otázky, a sloužit tak jako call centrum veřejných služeb,“ oznámil Vrba.