Skip to Main Content

Digitální transformace českých škol pokračuje a zdaleka není pouze pro výuku na dálku. Hlavním mottem je spolupráce.

Jsou data, která se zapíšou do historie. Jedním takovým je 11. březen 2020, kdy v souvislosti s šířením COVID-19, začal v České republice platit zákaz fyzické přítomnosti žáků ve školách. Nastala výjimečná situace, na kterou nebyli učitelé, děti ani rodiče připraveni.

Zavedení distanční výuky přineslo do škol digitální revoluci. S novým školním rokem přicházejí nové výzvy. Týkají se hlavně využití zavedených technologií při obnovené prezenční výuce a potřeby rozšiřování digitálních kompetencí pedagogů.

Tři cesty do sítě

Podle posledního šetření České školní inspekce jsou Microsoft Teams nejpoužívanější platformou pro online porady a společně se Skypem i nejpoužívanější na online výuku jako takovou. Služba Office 365 je pro školy zdarma a její zřízení, včetně Teamsů, je otázkou několika desítek minut.

Situaci v době této krize ve školách lze shrnout do tří scénářů. Některé školy technologie pro distanční vyučování měly, tedy, zjednodušeně řečeno, jedinou změnou byl přesun fyzické výuky do online prostoru.

Druhou variantou byla skutečnost, že školy používaly Microsoft Office 365 a stačilo krátké proškolení, aby mohli učitelé začít využívat aplikaci Teams pro vytváření tříd nebo organizaci svých porad.

Třetí scénář je zřejmý – škola neměla nasazenou žádnou službu pro online výuku a nikdy s ní ani nepracovala. I v takovém případě dokázali čeští pedagogové, že jde situaci zvládnout.

Významnou roli sehrála Microsoft vzdělávací centra, která jsou v každém kraji a školám zdarma poskytují konzultace. Svým kolegům na školách pomohli i členové komunity učitelů, Microsoft Innovative Educator Experts, kteří mají Teamsy „v malíku“ a aktivně sdílí svoje zkušenosti a tipy s ostatními učiteli.

Samozřejmě se ukázaly i stinné stránky online výuky. Asi tou nejčastější bylo omezené množství vybavení, kterým disponují jak samotné rodiny, tak pochopitelně i školy. I zde se ale blýská na lepší časy, protože aktuálně základní školy, které byly „zasaženy“ nejvíce, mají možnost využít nové evropské projekty, pro školy známé jako Šablony III. V rámci Šablon jsou připraveny pro mimopražské základní školy finance v objemu 2,7 mld. Kč a pro ty pražské až 270 mil. Kč.  V Šablonách si každá škola může dle své velikosti pořídit až několik desítek mobilních zařízení. Mnohé z nich tak činí nebo učinily v rámci Šablon II. „Situace pro školu nebyla dvakrát lehká. Ale díky tomu, že jsme v projektu Šablony získali IT vybavení, podařilo se nám distanční výuku zavést rychle. Teamsy u nás ve škole zajišťovaly komunikaci téměř z devadesáti procent,“ říká ředitel ZŠ a MŠ Řevničov, Václav Řešátko.

Digitální učení děti baví více než pouhé sezení v lavicích. Mám to vyzkoušené na vlastní kůži z dob své desetileté pedagogické praxe. Moderní pedagogické nástroje přitom perfektně odpovídají novým potřebám školství, kterými jsou inkluze, převrácená třída nebo projektová výuka. Karel Klatovský, Microsoft

Nový způsob učení baví

Digitální technologie nakonec nikomu vaz nezlomily. Naopak, jsou dnes naprosto funkční pro prezenční i distanční výuku a učitelé si nové možnosti osvojili velice rychle.

Online služby ulehčují komunikaci v rámci školy. Umožňují snadné zadávání úkolů, tvorbu testů, které se samy vyhodnocují, nebo přístup ke studijním materiálům v cloudu prakticky odkudkoliv. Výukové scénáře mohou učitelé individuálně přizpůsobit schopnostem jednotlivých dětí či vytvořených skupin.

Digitální učení děti baví více než pouhé sezení v lavicích. Mám to vyzkoušené na vlastní kůži z dob své desetileté pedagogické praxe. Moderní pedagogické nástroje přitom perfektně odpovídají novým potřebám školství, kterými jsou inkluze, převrácená třída nebo projektová výuka.

Výhodou je také fakt, že dlouhodobě nemocné děti mají šanci zůstat s třídou ve spojení a dle možností si průběžně plnit svůj vzdělávací plán. To platí i pro děti, které s rodiči vycestovaly mimo republiku, a přitom musí ze zákona průběžně uzavírat českou školní docházku.

Podle školní inspekce tak předpokládají ředitelé většiny škol využití zkušeností a pokračování výuky prostřednictvím digitálních technologií u všech učitelů i po návratu žáků a studentů do lavic.

Na stránce www.skolanadalku.cz najdete užitečné tipy a triky, jak s Teamsy pracovat a učinit z nich oblíbeného pomocníka každodenní výuky. O novinkách se dočtete i na mém blogu www.klatovsky.cz. Využití interaktivních technologií ve školách je mým denním chlebem a posláním. Věřím, že se v novém školním roce nemáme čeho obávat a zkušenosti z letošního jara nás posunuly velkým skokem kupředu.

Karel Klatovský

V Microsoftu se věnuje spolupráci se školami a vzdělávacími institucemi. Pomáhá jim zapojit interaktivní technologie do prezenční a dálkové výuky a také nastartovat a rozvíjet hodiny programování a informatiky. Sám tyto předměty více než 10 let vyučoval na střední škole v Litoměřicích. Je velkým fandou školy hrou a Minecraftu, protože si mnohokrát vyzkoušel, jak dobře funguje i ve výuce programování. Napsal více než 20 knih a učebnic se zaměřením na informační technologie ve školství.

Co lze například v Teamsech při výuce dělat:

Ve školní verzi Teamsů jsou funkce pro zadávání a hodnocení domácích úkolů, školní elektronická tabule a další funkce, jako je například složka Výukové materiály, kam mohou studenti pouze nahlížet. Hodiny v Teams je možné nahrávat a uložit na školní zabezpečený portál Stream, kam se dostane pouze ten, kdo má přístup. Mnoho škol si oblíbilo a využívá další zdarma dostupnou službu, a tou je Whiteboard – školní online elektronická tabule, do které může kreslit i učitel, i student doma. Vývojáři Teamsů stále pracují na nových vylepšeních. V srpnových novinkách bude možnost zobrazit si až 49 účastníků videohovoru, takže učitel uvidí opravdu celou svou třídu. Vidět najednou 49 obdélníčků je skvělé, ale ještě lepší je se vidět společně v jedné místnosti. Když se bavíme o školách, tak ideálně v lavicích. Společný režim využívá pokročilé možnosti videokamer, přesune obraz z kamery žáků a umístí ho do virtuální třídy. V Teamsech je zatím možné vidět buď obrazovky s prezentacemi účastníků nebo jednotlivé obrazy z kamer. Díky dynamickému zobrazení si bude možné vybrat takové, které účastníkovi vyhovuje nejvíce. Chcete vidět prezentaci i účastníky? Není problém. Chcete vidět méně účastníků, ale na větší části obrazovky? Jak si přejete.

Citace vyučujících a studentů, kteří Teams používají:

Střední průmyslová škola Praha 10 Na Třebešíně, Mgr. David Frýbert, učitel a metodik ICT:

„Na Teamsech se mi líbí, že integruje spoustu služeb, jako je třeba One Note, Planner, Forms a další. Využíváte jednu platformu a nemusíte se přihlašovat do X služeb a všechno je na jednom místě. Práce s nimi je velmi jednoduchá a intuitivní.“

Základní škola Bílina, Aléská ulice, Mgr. Nikol Meyerová, zástupkyně ředitelky:

„Teamsy používám druhým rokem pro výuku a projektové doučování. Každému žákovi mohu vytvořit pracovní prostor, ve kterém tvoří prezentaci a pracuje na projektu a já u každého vidím, jak postupuje a jak si s prací poradí.“

Mgr. Miroslav Dvořák, zástupce ředitele, ZŠ Nedvědova, Olomouc:

„Zadání na další hodinu jsem žákům vytvořil pomocí videa, které jsem jim natočil a následně zaslal do Teamsů. V případě obtíží s výpočetní technikou mě učitelé i provozní zaměstnanci mohou kontaktovat přes Teams a já jsem schopen jim díky tomu rychleji pomoci.“

Dominik Svoboda, student, šéfredaktor časopisu, SPŠ Na Třebešíně:

„Největší výhoda využití Teamsů v naší školní redakci je, že si můžeme naplánovat všechny termíny a plány, co máme, můžeme mezi sebou velmi jednoduše komunikovat a sdílet všechny soubory, které potřebujeme k tvorbě časopisu.“