Skip to Main Content

Díky technologiím už nevedu organizaci naslepo, říká nevidomá šéfka neziskovky

Zaměstnáte-li ve své organizaci 100 % osob s hendikepem, buďte si jisti, že se budete potýkat s řadou výzev. A jednou z nich bude také využívání technologií. K efektivnímu řízení a práci v takové organizaci je nutné přizpůsobit technologie těžkým hendikepům, což se povedlo uvést do praxe v OZP Akademii.

OZP Akademie je unikátní nezisková organizace, která prostřednictvím vzdělávání propojuje dva světy – svět lidí zdravých a svět lidí se zdravotním postižením. Nabízí širokou paletu rekvalifikačních, odborných a osvětových kurzů pro neziskovky, státní správu, sociální pracovníky, hendikepované i všechny ostatní. Zaměstnávají 100% osob se zdravotním znevýhodněním – pracují u nich lektoři s tělesným, sluchovým či zrakovým postižením nebo s psychickým onemocněním.

OZP Akademie, Zdroj: OZP Akademie a Sdružení Via

Aby mohli i nevidomí zaměstnanci pracovat s technologiemi plně a efektivně, rozhodli se pro ně v OZP Akademii vytvořit speciální interní systém pro správu vzdělávacích aktivit. Ten značně usnadňuje práci také ředitelce organizace Petře Helebrantové, která je sama těžce zrakově postižená. „Potřebovali jsme CRM systém, který by nám umožnil evidovat přihlášky do kurzů, plánovat čas lektorům a monitorovat jejich odučené hodiny, vydávat certifikáty, vyhodnocovat kvalitu, vést různé statistiky apod., a to vše bez zrakové kontroly. Bohužel jsme zjistili, že trh s produkty přizpůsobenými specifickým potřebám hendikepovaných nepočítá,“ vysvětluje Petra, co je vedlo k tvorbě vlastního systému.

Navázali spolupráci se slabozrakým programátorem a výsledkem několikaleté práce se stal vzdělávací systém uzpůsobený potřebám nevidomých. Spolupráci započali v roce 2014, v roce 2016 byl systém se všemi inovacemi předán do produkce a rok 2017 pro něj znamenal úspěšnou zátěžovou zkoušku. Systém kombinuje Microsoft.NET framework s ASP.NET MVC a programovacím jazykem C#. Jako vývojové prostředí posloužilo Microsoft Visual Studio a vše běží na Microsoft IIS a Microsoft SQL Serveru.

Petra Helebrantová, ředitelka OZP Akademie, Zdroj: OZP Akademie a Sdružení Via

Systém je tedy z velké části postaven na Microsoft technologiích, které si OZP Akademie upravila k obrazu svému. „Pro nás znamenají Microsoft technologie možnost upravit si technologii na míru, pro potřeby lidí s těžkými hendikepy. Chce to jen mít čas a chuť se do věci pustit. Naprogramovaný systém nám potvrdil, že má smysl překonávat bariéry, které mohou zpočátku působit nepřekonatelně. Je důkazem, že nevidomí mohou s technologiemi plně pracovat, pokud jejich vývojáři s touto cílovou skupinou počítají,“ říká Petra.

Při prvním pohledu je zřejmé, že systém vypadá zcela jinak než běžné aplikace, které jsou plné grafiky. Je oblečen do černožluté kontrastní barvy, obsahuje spoustu výrazných linií a čitelného písma. Grafiky je zde minimum a důraz byl kladen hlavně na snadné ovládání. „Uživatelské rozhraní našeho informačního systému je jednoduché, přehledné, s podporou přístupnosti a ovládání asistivními technologiemi. Z těchto důvodů sice nepůsobí příliš esteticky, avšak je funkční ve vztahu k potřebám zdravotně znevýhodněných zaměstnanců organizace. Pomocí našeho systému mohou vzdělávací aktivity spravovat i lidé s těžkým zrakovým postižením, a mohou se tak plně zapojit do pracovního procesu,“ přibližuje klady systému Petra.

Systém ke správě vzdělávacích kurzů přispěl k nezávislosti zaměstnanců OZP Akademie a zejména k nezávislosti její prakticky nevidomé ředitelky, která jej nyní může využívat zcela samostatně. Organizaci tak rozhodně nevede „naslepo“.