Skip to Main Content
DODO

Ekologie a práce s daty mění pohled na logistiku

O tom, že hnací silou moderní logistiky jsou data, není třeba polemizovat. Ve vysoce konkurenčním prostředí totiž každá informace, která pomůže doručení zásilky zrychlit, zefektivnit, zkvalitnit, ale i zlevnit může představovat jistou výhodu. Své o tom ví i start-up DoDo, specializující se na městskou logistiku. Mezi jeho klienty patří zvučná jména, jako jsou Mall, KFC nebo například Tesco, které na podzim loňského roku svou vlastní flotilu kompletně nahradilo službou DoDo. Nyní se ambiciózní firma soustřeďuje na transformaci doručování v rámci tzv. poslední míle.

Důraz na cílovou rovinku

Problematika logistiky poslední míle (last mile logistics) je v odborných kruzích hojně skloňovaným tématem. Není se čemu divit: až dvě pětiny celkových nákladů na dopravu totiž spolknou právě poslední kilometry, které zboží urazí na cestě za zákazníkem. Navíc poptávka po spolehlivém doručování až ke dveřím zákazníka je především ve velkých městech konstantně na vzestupu. Roste také objem přepravovaných zásilek a velice rychle se rozvíjí rovněž služba dodání zásilky ve stejný den (tzv. same-day deliveries). Mantrou logistických firem se tedy stala efektivita a snaha o co největší úspory nákladů. Bez klíčových dat a jejich zpracování to jde ale těžko.

„Městská logistika je extrémně citlivá na jakoukoliv odchylku. Na výnosnost má vliv skutečně velké množství interních i externích faktorů. Na ekonomické stránce se může významně podepsat nejen zhoršená dopravní situace, ale třeba i jízdní styl konkrétního kurýra. Právě on totiž primárně ovlivňuje spotřebu paliva a míru opotřebení automobilu. A to jsme ještě nemluvili například o nedostatečném využití vozů, prostojích kurýra vzniklých při expedici nebo nevyzpytatelném počasí,“ vysvětluje Michal Menšík, generální ředitel společnosti DoDo.

Pokud ovšem chce firma sledovat tak velký počet faktorů promítajících se do ceny městského doručování zásilek, je potřeba zároveň umět získávat a zpracovávat i velký objem vstupních dat. „Velký potenciál vidíme v propojování zdrojů dat z různých oblastí, tedy obohacování provozních dat o údaje z otevřených zdrojů nebo o data klienta. Ve spolupráci s ním pak můžeme měřit celý logistický proces komplexně, tedy od vytvoření objednávky přes její zpracování a přípravu až po doručení, a zároveň poskytovat partnerům spolehlivá data pro jejich operativní rozhodování,“ doplňuje Menšík. Jako příklad uvádí spolupráci s KFC, kdy na základě vlastních údajů dokáže start-up identifikovat problém s přípravou jídla v jednotlivých provozovnách a de facto obratem dát klientovi zpětnou vazbu o konkrétní provozní překážce.

Velký potenciál vidíme v propojování zdrojů dat z různých oblastí, tedy obohacování provozních dat o údaje z otevřených zdrojů nebo o data klienta. Ve spolupráci s ním pak můžeme měřit celý logistický proces komplexně a zároveň poskytovat partnerům spolehlivá data pro jejich operativní rozhodování.

Michal Menšík, generální ředitel společnosti DoDo.

Data základem rozhodování

Klíčem k úspěchu však není pouze objem získaných dat, ale i způsob, jak s nimi DoDo pracuje. Několik posledních let si vyvíjí vlastní řešení, jehož jádrem je logistická platforma s vyspělými prediktivními modely, která běží kompletně na Microsoft Azure. Díky tomuto spojení technologií firma dokáže mimořádně efektivně využívat flotilu aut, přesně a spolehlivě identifikovat časové špičky, okamžitě reagovat na změnu dopravní situace ve městě, ale také plánovat s předstihem, neboť řízení není pouze o reakcích na aktuální situaci, ale také o schopnosti umět predikovat do budoucnosti.

Na cloudové platformě Microsoft Azure běží aktuálně nejen veškerá infrastruktura GAIA, ale i dispečerská a kurýrská aplikace, web API a všechny databáze. „Fungování v rámci cloudu je v podstatě jediné řešení, které dává pro naše podnikání smysl. Když porovnáte náklady na pořízení vlastních datových center s možnostmi, které nabízí cloudová platforma Azure, nemůže mu interní řešení konkurovat. Peníze tak můžeme investovat jinde v závislosti na tom, kde jsou zrovna potřeba,“ potvrzuje Menšík s tím, že další výhodu spatřuje v možnosti využívat výkon a rychlost cloudu dle aktuální potřeby.

Ekologie mění pohled na byznys

Jedním ze způsobů, jak se poprat s negativními dopady spjatými s intenzivní městskou logistickou poslední míle, ulevit přecpaným centrům, zvýšit efektivitu a udržet obchodní model, je zajištění maximálního vytížení co možná nejmenšího počtu automobilů. Běžný den pak vypadá třeba tak, že dopoledne se rozváží firemní balíky, v poledne obědy a večerům dominuje rozvoz potravin z internetových supermarketů. Města tak zbytečně nebrázdí prázdná auta.

Součástí dlouhodobých investic společnosti je také posun k bezemisním nebo alespoň nízkoemisním řešením, jako jsou alternativní pohony, jízdní kola či doručování pěšky. DoDo v tomto ohledu není výjimkou. „Až 99% našich vozů je poháněno alternativními palivy. Obzvláště ve velkých městech je znečištění ovzduší palčivým problémem. Trendem posledních let, ale i zásadní urbanistickou výzvou, je udržitelnost. Náš vozový park může jít v tomto ohledu ostatním firmám příkladem,“ uzavírá Menšík.