Skip to Main Content

Jak cloud zajistil v Košík.cz klidné Vánoce

Košík.cz patří od svého vzniku k největším on-line prodejcům potravin v ČR. V současnosti doručí nákup až šesti tisícům zákazníků denně. V polovině roku 2021 stála společnost před důležitým krokem. Rozhodla se přejít se svým podnikovým informačním systémem SAP z dosavadního datového centra do cloudu. Původní řešení už přestávalo stačit potřebám stále rostoucího on-line prodejce expandujícího i do zahraničí. Takzvaná migrace musela proběhnout bezchybně a v co nejkratším čase. Jakýkoli delší výpadek by mohl znamenat ztrátu důvěry zákazníků.

Pobídku ke změně dal na začátku léta David Pěknic, který v Košíku odpovídá za rozvoj informačních technologií. S nadsázkou říká, že si pro sebe a své kolegy přál klidné Vánoce: „Zájem o on-line nákupy potravin na konci roku enormně roste a v minulosti náš systém nedokázal náhlý nárůst poptávky zvládnout. Objednávky se štosovaly, zákazníci nedostávali své nákupy včas. Naši zaměstnanci byli přetížení a vyčerpaní. Proto jsem navrhl přesunout IT infrastrukturu do cloudu, který dokáže na výkyvy flexibilně reagovat a ve kterém si můžeme se SAPem hrát, jak potřebujeme a organizaci všech činností lépe zvládnout.“ Druhou možností by bylo výrazně naddimenzovat stávající datové centrum. Jeho kapacita by ovšem byla většinu roku nevyužitá a bylo by zbytečně drahé.

Hra o milisekundy

Cloud byl tedy vhodnějším řešením. Výběr Microsoft Azure byl ovšem jen začátek. Košík.cz potřeboval spolehlivě a přenést 4TB dat. K tomu bylo nutné nachystat infrastrukturu v novém prostředí tak, aby měl SAP okamžitě po migraci co nejmenší odezvy a dostatečně sloužil všem, komu sloužit má. Jsou to účetní, dále ti, kteří komunikují s dodavateli, vedoucí skladů nebo pracovníci kompletující jednotlivé položky nákupů a samozřejmě kurýři, kteří tašky s nákupem doručují na tisíce adres denně. Nad vším visel požadavek provést přechod v co nejkratším čase, aby odstávku interních systémů Košíku zákazníci nezaznamenali.

Zájem o on-line nákupy potravin na konci roku enormně roste a v minulosti náš systém nedokázal náhlý nárůst poptávky zvládnout. Proto jsem navrhl přesunout IT infrastrukturu do cloudu, který dokáže na výkyvy flexibilně reagovat a ve kterém si můžeme se SAPem hrát, jak potřebujeme a organizaci všech činností lépe zvládnout.

Pro tak velký projekt by Košík neměl personální zázemí, proto vyzval ke spolupráci partnery Noibit a Sabris. Experti ze Sabris připravili nové prostředí, aby vše po přesunu perfektně zapadlo tam, kam má a různé druhy software spolu bezchybně komunikovaly. Noibit se naopak soustředil na přípravu SAP k přesunu z datového centra. „Vyzkoušeli jsme úplně nový způsob migrace, kdy jsme si data předem přenesli a pak jsme několik dní pracovali v delta verzi. Ve chvíli, kdy jsme systémy přepínali, data už čekala v cloudu a jejich přesun pro nás nebyl vůbec náročný. Svízelné bylo otestovat, zda všechno v novém prostředí funguje,“ popisuje proces migrace CTO Košíku David Pěknic.

Podstatné také bylo, že programátoři v Sabris uměli nastavit monitoring klíčových ukazatelů, aby v Košíku hned věděli, že něco není v pořádku. V praxi by například vadilo, kdyby pracovníci ve skladu při expedici dostávali do čtečky informace o vyskladnění konkrétní položky nákupu jen v řádu sekund. Sekunda se může zdát jako krátký časový úsek, ale aby mohli lidé ve skladu pracovat skutečně efektivně a zboží připravit včas, je potřeba, aby vše fungovalo v řádu milisekund.

Ověřil jsem si, že když lidé chtějí, dokážou se během krátkého času naučit pracovat s jakoukoli technologií a můžeme si ušetřit spoustu starostí.

Dobrodružství v Počernicích

Díky skvělé přípravě se vše napoprvé podařilo a k migraci stačila jen čtyřhodinová odstávka. Z noci „N“ si odnesl David Pěknic i nezvyklý pohled na potemnělý sklad v Horních Počernicích, což je naprosto neobvyklá situace, protože Košík připravuje nákupy pro své zákazníky 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Kromě tohoto zážitku získal šéf IT Košíku hlavně dobrý pocit. On i jeho kolegové se dočkali Vánoc bez průšvihů, a i po několika měsících hodnotí migraci do cloudu Košík velmi pozitivně. Potvrdilo se, že tým Košíku dokáže pracovat nesmírně efektivně bez zbytečných vícenákladů. Rozsáhlá akce se obešla bez projektového manažera a všichni, kdo měli s přesunem něco společného, se dokázali domluvit, naplánovat jednotlivé kroky a také je včas uskutečnit. Změna prakticky nepoznamenala provoz. „Ověřil jsem si, že když lidé chtějí, dokážou se během krátkého času naučit pracovat s jakoukoli technologií a můžeme si ušetřit spoustu starostí,“ uzavírá David Peknic.

Košík.cz je díky migraci navíc připravený na hladkou expanzi do dalších zemí. Od momentu, kdy SAP běží v cloudu, není nutné v žádné z dalších lokací komplikovaně hledat datové centrum a rozmach firmy je možné uskutečnit na pár kliků.