Skip to Main Content

Lékaři a umělá inteligence: účinný elixír zlepšující léčbu pacientů v Evropě

Umělá inteligence má obrovský potenciál při zlepšování péče o pacienty a výsledků ve zdravotnictví. Základem jsou sice stále zkušenosti a odborné znalosti lékařů a zdravotníků, kteří ji využívají, přesto ale může výrazně ušetřit a zvýšit efektivitu.

Kromě výzkumu je možné umělou inteligenci používat pro včasné odhalování chorob a přesnější diagnostiku a léčbu určitých onemocnění. Může tak zvyšovat celkovou kvalitu života lidí.

Laserová přesnost

Největším přínosem umělé inteligence je to, že lidem usnadňuje činnosti, ve kterých vynikají. Lékaři z pražské Všeobecné fakultní nemocnice se zapojili do výzkumného projektu společnosti Microsoft InnerEye, jehož cílem je pomoci lékařům přesně vymezit nezasažené anatomické struktury a abnormality v radiologických snímcích pacientů s rakovinou prostaty.

S použitím strojového učení může toto řešení výrazně urychlit ruční mapování a segmentaci obrysů orgánů zasažených rakovinou. Tento nástroj bude radiačním onkologům pomáhat přesněji vymezit tkáň postiženou nádorovým bujením a ohrožené orgány.

Když se tento proces provádí ručně a s použitím standardních nástrojů, zabere vykreslení obrysů těchto struktur zkušenému specialistovi 30 minut nebo i čtyři hodiny, v závislosti na typu nádorového onemocnění. Technologie z projektu InnerEye to zvládnou do několika minut, což zahrnuje i čas potřebný na případnou opravu kontur vytvořených strojovým učením.

Čekáme od umělé inteligence dvě věci – úsporu času a koncentraci na to, co je naší expertizou. A preciznost, protože radioterapie má přesně trefit cíl a vyhnout se zdravým tkáním okolo.

Toto řešení, v současné době používané ve výzkumu, může radioterapeutům a onkologům ušetřit čas nutný na provádění pracných procesů, aby se namísto toho mohli více soustředit na pacienty.

Správná péče ve správný čas

Jednou z oblastí, která může těžit z potenciálu umělé inteligence, je onkologie. Včasné rozpoznání a diagnostika rakoviny je zásadní pro zvýšení šancí pacientů na přežití, protože v počáteční fázi má léčba rakoviny mnohem lepší výsledky, než když se s ní začne později. Podle některých studií ale téměř polovina lidí, kteří rakovinou onemocní (každý rok je zaznamenáno více než 3,7 milionu nových případů rakoviny), je diagnostikována příliš pozdě.

Cílem ruského projektu Botkin.AI je podpořit lékaře stojící před touto výzvou a zvýšit kvalitu analýzy a rozpoznávání diagnostických snímků potenciálních pacientů s rakovinou plic. S využitím strojového učení vytváří tato platforma matematické modely vyhodnocující riziko, že se u pacienta rozvine nádorové onemocnění. Systém dokáže zpracovat velké objemy biomedicínských obrazových záznamů a v krátké době tato lékařská data analyzovat. V současné době se používá pro rozpoznávání rakoviny ve výstupech výpočetní tomografie. Cílem do budoucna je zahrnout do modelů i rentgenová vyšetření hrudníku a mamografii, čímž by se rozšířil počet patologických změn, které tato technologie dokáže rozpoznávat.

Toto řešení se již používá v nemocnicích po celém Rusku, zejména v Novgorodské oblasti, kde místní úřady spolupracují s Nadací Skolkovo. Při provádění vyšetření hrudníku a plic pomocí výpočetní tomografie poskytuje platforma Botkin.AI relevantní data, která lékařům pomáhají dříve odhalovat anomálie a poskytovat lépe podložená doporučení pro následnou léčbu, a to s přesností až 95 %. Umělá inteligence nemůže nahradit roky studií a zkušeností, ale platforma Botkin.AI podporuje lékaře tím, že zjednodušuje procesy, které by jinak mohly zahájení léčby pacientů oddalovat.

Včasná diagnostika a individuálně přizpůsobená léčba

 Umělá inteligence se již používá k přesnějšímu odhalování onemocnění v dřívějších fázích, ale může také umožnit přesnější a individuálně přizpůsobenou léčbu. Nizozemská společnost Breathomix vyvinula novou technologii s názvem BreathBase, která dokáže analyzovat kompletní složení molekul v dechu pacienta a během několika sekund poskytnout diagnózu.

Data umožňují lékařům diagnostikovat a blíže určit typ některých respiračních onemocnění, jako je astma, chronická obstrukční plicní nemoc (COPD) nebo rakovina plic. Platforma vyvinutá ve spolupráci se společností Tecknoworks v Rumunsku analyzuje v reálném čase dech pacientů na základě pokročilého zpracování signálů a rozsáhlé online referenční databáze, doplněné o umělou inteligenci.

Lékaři mají data okamžitě k dispozici, a mohou proto ihned doporučit léčbu. Kromě toho může umělá inteligence poskytovat cenné predikce – zjišťovat, kteří pacienti budou s větší pravděpodobností reagovat na konkrétní léčbu nebo u kterých se může v blízké budoucnosti rozvinout plicní choroba.

Není pochyb o tom, že umělá inteligence transformuje odvětví zdravotní péče. Poskytovatelé zdravotní péče v Evropě mají rozšířit kompetenci lékařů pomocí dat a umělé inteligence a zlepšit tak léčbu onemocnění což následně přinese úspory nákladů při poskytování služeb. Technologie otevřou v odvětví nové cesty, ale tyto nástroje jsou vždy jen tak dokonalé jako lidé, kteří je používají.

 Pokud chcete získat další informace o tom, jak umělá inteligence transformuje zdravotní péči v Evropě, klikněte sem.