Skip to Main Content

Na klinikách NeoVize lékaři objevují kouzlo inovací i mimo operační sál

Klinika NeoVize se specializuje na špičkovou oční chirurgii. Provádí zhruba 15000 zákroků ročně, nejčastěji jde o operace šedého zákalu a bezbolestné odstranění dioptrií laserem. V Česku a na Slovensku má 11 pracovišť a na ně jsou napojené další odborné ambulance. NeoVize vznikla s tím, že chce lidem poskytovat stále modernější péči o zrak. Chuť neustále posouvat věci dopředu zůstává klinice dodnes. Management zavádí inovace do běžného provozu tohoto zdravotnického zařízení. Cílem je zefektivnění procesů, což následně zlepšuje pracovní podmínky, zvyšuje bezpečnost a kvalitu poskytované zdravotní péče.

V roce 2019 se proto management rozhodl posílit digitální formy práce a co nejvíc využít toho, co dnes moderní technologie nabízejí. Motivací ke změně bylo víc. Zaprvé byla potřeba posílit digitální bezpečnost, ať už jde o ochranu komunikace nebo úložiště dat. Druhým záměrem byla efektivnější komunikace mezi vzdálenými pracovišti a třetím zrychlení a zlepšení komunikace uvnitř klinik mezi jednotlivými úseky a zaměstnanci.

Bezpapírová klinika

Hlavním prostředkem se měl stát přechod na elektronickou zdravotnickou dokumentaci. V NeoVizi chtěli začít fungovat bez papíru, a to z několika důvodů. V první řadě je to úspora času při předávání informací, ale také jejich zpřesnění a eliminace nedorozumění. „Chceme, aby kompletní zdravotní dokumentace pacienta byla dostupná vždy na tom místě, kde je třeba, aniž by bylo nutno vyhledávat a předávat fyzickou kartu,“ popisuje generální ředitel NeoVize Group Petr Kocian, o co vedení šlo. Jedním dechem ale dodává, že požadované řešení mělo pokrýt mnohem víc potřeb kliniky.

Při přípravě přechodu na elektronickou dokumentaci se začalo ukazovat, kolik činností s tím souvisí, a co všechno je propojené. V NeoVizi se proto rozhodli pro nasazení Microsoft 365, a to i kvůli komplexnosti tohoto řešení. „Zastávám názor, že je lepší pořádně využívat jeden nástroj, než složitě kombinovat více technologií a platforem. Velkou výhodou je, že vše probíhá v jednotném prostředí. Pomáhá to například i mně jako řediteli při každodenní práci a komunikaci s lidmi. Nemusím přemýšlet, kde je co uložené a s kým mám komunikovat přes Whatsapp, přes Viber nebo e-mailem,” dodává Petr Kocian a má radost, že vidí pozitivní dopad.

Efektivní „online“

Velký efekt přineslo především sdílené a zálohované úložiště dat. Kvalitní a bezpečné sdílení je v medicíně důležité pro mezioborovou spolupráci. Součástí NeoVize jsou totiž oční, urologické, diabetologické a endokrinologické ambulance a jsou navzájem provázané. Kupříkladu důsledkem diabetu mohou být oční nebo urologické komplikace, a pacient by měl proto každoročně podstoupit i jiná vyšetření mimo diabetologickou ambulanci. Díky propojení ordinací se doporučená vyšetření promyšleně plánují a každý pacient má možnost je včas absolvovat.

„Zastávám názor, že je lepší pořádně využívat jeden nástroj, než složitě kombinovat více technologií a platforem. Velkou výhodou je, že vše probíhá v jednotném prostředí.” Petr Kocián, generální ředitel NeoVize Group

Elektronická komunikace zvyšuje rovněž efektivitu práce na jednotlivých klinikách. Oftalmologické zákroky jsou poměrně krátké, trvají jen 15-20 minut. Jednotlivé kroky na sebe ovšem musí přesně navazovat a jakékoli změny mohou způsobit komplikace. Pokud se tedy například některý pacient opozdí či nastane jiná nečekaná událost, dostanou sestry připravující pacienty k operaci a lékaři na sále rychle informaci a mohou přizpůsobit pořadí pacientů nebo vybrat jinou nitrooční čočku. Díky tomu se snižuje nejen čekání pacientů, ale i prostoje operačního týmu. Spolu s tím dochází ke zvýšení bezpečnosti všech prováděných operací.

Zaměstnanci změny očekávají

Při zavádění nového řešení pomohlo několik věcí, včetně vnitrofiremní atmosféry a firemních hodnot. V NeoVizi panuje atmosféra důvěry ve vedení. „Naši zaměstnanci už z minulosti vědí, že když po nich něco chceme, není to jen tak pro nic za nic, ale že cílem je vždycky něco zlepšit, usnadnit. Jasně jsme jim představili, co a proč to chceme a také, jak technologie nejlépe používat, aby jednotlivcům i celé klinice dobře sloužily,” vzpomíná na nasazování Microsoft 365 ředitel Kocian. Management si také nové nástroje nejprve vyzkoušel při své práci, a do dalšího provozu se dostalo opravdu jen to, co dobře funguje. Podstatné bylo i to, že další z firemních hodnot NeoVize je inovativnost, takže zdravotníci i administrativní pracovníci v podstatě změny očekávají.

Pozitivní výsledky jsou po půl roce od implementace nového řešení jasně viditelné. Snížil se počet e-mailů a lidé si zvykají, že není potřeba ke každé platformě přistupovat samostatně a že se například nemusí přihlašovat do e-mailu a na OneDrive zvlášť. „Všichni se samozřejmě stále ještě učíme využívat různé užitečné funkcionality aplikací a nové způsoby práce”, říká marketingová manažerka Klára Kašparová. „Například objevujeme kouzlo společné práce na jednom dokumentu. Komunikace je každopádně rychlejší a ušetřený čas můžeme věnovat rozvoji dalších projektů.”

Kapacita online seminářů je vyšší

Moderní metody komunikace nyní toto akreditované pracoviště používá i při edukaci pacientů, jak pečovat o zrak a pro zvyšování kvalifikace lékařů. Klinika pořádá vzdělávací semináře, na kterých např. seznamuje ambulantní oční lékaře s novinkami v oboru, zajímavými případy, nejmodernějšími léčebnými postupy či výsledky péče v NeoVizi. Školení v současné „covidové“ době probíhají on-line prostřednictvím Microsoft Teams a díky tomu je možné je zpřístupnit většímu množství lékařů, než dovolovala prezenční forma. Semináře jsou také nově organizovány jako česko-slovenské pro lékaře z obou zemí, kde je klinika přítomna.

Ideálního stavu chce NeoVize dosáhnout velmi brzy. Pacienti mohou nadále počítat s materiály v tištěné verzi, ovšem samotný provoz kliniky a všech jejích pracovišť má mít elektronickou bezpapírovou formu nejpozději v roce 2022.