Skip to Main Content

OZP Akademie 2: „Blind friendly“ úkolníček

Koordinace projektů a zaměstnanců je sama o sobě tvrdý oříšek, natož pak v organizaci, kde má 100 % zaměstnanců nějaké zdravotní postižení. V OZP Akademii proto přišli s návrhem sharepointového úkolníčku, který je „blind friendly“ a usnadňuje každodenní chod této netypické, sociálně podnikající organizace.

OZP Akademie je organizace, která prostřednictvím vzdělávání propojuje dva světy – svět lidí zdravých a svět lidí se zdravotním postižením. Nabízí širokou paletu rekvalifikačních, odborných a osvětových kurzů pro neziskovky, státní správu, sociální pracovníky, hendikepované i všechny ostatní. Tímto způsobem sociálně podniká, a na svůj provoz se tak snaží alespoň částečně vydělat vlastní činností. To, čím se liší, je fakt, že zaměstnávají 100 % osob se zdravotním znevýhodněním – pracují u nich lektoři s tělesným, sluchovým či zrakovým postižením nebo s psychickým onemocněním.

Zdroj: Sdružení VIA

Velká část z nich pracuje pouze pár hodin týdně, a to na sdílených pozicích. Vnést řád do chaosu mikroúvazků a sdílených e-mailových schránek tedy dalo zabrat. Tento úkol připadl ředitelce OZP Akademie Petře Helebrantové, která je sama téměř nevidomá. „Potřebovali jsme nalézt systém, jak dobře zkoordinovat plnění pracovních úkolů zaměstnanců a informovat se navzájem o průběhu práce každého člena týmu. Potřebovali jsme také vědět, v jakém stavu řešení je konkrétní úkol, aby zaměstnanci viděli, na čem jejich kolegové, se kterými se každý den nevidí, pracují,“ vysvětluje Petra.

Kvůli plné přístupnosti systému pro osoby s hendikepem bylo nutné přijít s nadstandardním řešením, které nakonec vytvořil IT dobrovolník OZP Akademie Tomáš Černý za pomoci Sharepointu. „Pracovní úkoly nyní spravujeme na Sharepointu, jsou zde tříděné podle jednotlivých pracovních oblastí a každý zaměstnanec vidí v horním oranžovém pruhu na webové stránce své úkoly. Celé prostředí je upravené pro těžce slabozraké, například i díky využití kontrastů a velikostí fontů, a obsahuje pouze funkce, které potřebujeme. Celý úkolníček se dá také napojit do MS Outlook,“ popisuje Petra vzniklé řešení.

Zdroj: OZP Akademie

Úkolníček se v OZP Akademii výborně osvědčil. Zaměstnanci s jeho pomocí vedou porady, zapisují a přidělují úkoly a kontrolují jejich splnění. „Už nemusíme myslet na to, co má který zaměstnanec za úkol a v jakém stavu řešení se úkol nachází. Všichni zaměstnanci o sobě mají přehled a přesně ví, na čem kdo právě pracuje,“ přibližuje systém Petra.

Celý vzhled systému si v organizaci programátorsky upravovali sami. V úkolníčku nenajdeme např. šedivou barvu, která je dnes hojně využívaná pro texty na webu, avšak pro lidi se zrakovou vadou je velmi těžko čitelná. Systém je tedy navržen v takových barvách, které jsou kontrastní a dobře čitelné pro slabozraké a lidi se zbytky zraku, což je černá na bílém pozadí, případně žlutá na černém nebo černá na žlutém pozadí. Obsahuje pouze jedno vertikální menu, nikoli kombinaci horizontálního a vertikálního menu či dalších klíčových objektů volně rozložených na stránce, jak to bývá na mnohých webech, kde je však orientace pro zrakově postižené složitější. Samozřejmostí je podpora hlasových výstupů, kdy je zobrazovaný text čtený odečítačem pro nevidomé.

„Už se nemůže stát, že bychom na něco zapomněli – úkolníček je taková naše spolehlivá externí paměť,“ uzavírá Petra a nelze než souhlasit, protože ruku na srdce, komu z nás už někdy cloud nenahradil paměť.