Skip to Main Content

Leží budoucnost advokacie v robotizaci?

Názory na to, jak by měla vypadat moderní digitální advokacie, se různí. Ty tam jsou doby, kdy klienti do kanceláří zavolali a advokáti ve spisech den či dva zjišťovali stav. Nyní se reakce a poskytnutí komplexních informací očekává prakticky okamžitě. Klienti, zejména velké mezinárodní korporace, jsou nyní zvyklí mít svého advokáta neustále k dispozici a online. A tak i velmi konzervativní obor, jakým advokacie bezesporu je, se otevírá novým trendům a přesouvá se i do online prostředí.

K novým technologiím panuje v našem oboru určitá skepse. Advokáti totiž obecně staví své renomé na jiných kvalitách. I naše prostředí ale musí reagovat na to, že se doba a způsob poskytování služeb vyvíjí,“ potvrzuje Mgr. Vratislav Urbášek, zakládající partner v advokátní kanceláři Urbášek & Partners. Ta už na přelomu let 2011/2012 začala ve spolupráci s klientem, společností Creative Dock, vyvíjet systém pro digitální řízení dokumentů (DMS) a elektronický spis. Na tu dobu až revoluční přístup, i když logický a pragmatický – na trhu totiž nebylo téměř žádné řešení k dispozici. Většina advokátů vedla a archivovala spisy nebo výkazy pouze v papírové podobě.

Doba sice pokročila, mít určitý technologický náskok je ale pořád důležité a potřeba odlišit se od ostatních roste. Řada advokátních kanceláří sice používá pokročilé nástroje a komunikační software, důležité však není pouze technologie používat, ale používat je skutečně dobře. V Urbášek & Partners proto technologickou rovinu advokacie zakomponovali přímo do firemní DNA. „Základem jsou pro nás samozřejmě perfektní právní služby, moderní klienti mají ale stále méně času se s advokáty přímo setkávat, proto je nutné osobní schůzky přirozeně nahradit flexibilnějšími formami komunikace a spolupráce – například přes Teams, Skype apod. Dle mého mínění se takováto řešení brzy stanou naprostou samozřejmostí,“ vysvětluje Urbášek.

Budoucnost advokacie začíná už dnes

Inspiraci k tomu, jak advokacii dále posunout, lze čerpat na západ od našich hranic. Francie nebo Anglie už mají k dispozici například softwarová řešení na zpracování právních auditů, objevují se i první advokátní chatboti. „Takový virtuální právní poradce by vám na základě strojové znalosti zákoníků zcela jistě poradil v nejzákladnějších právních případech. Navíc, čím častěji bude do budoucna ke komunikaci s takovým poradcem docházet, tím chytřejší bude. To rozhodně není sci-fi scénář,“ předpovídá Urbášek.

Inspirace zkušenostmi zahraničních kolegů ale naráží na rozdílnost právních prostředí. Jistý problém též představuje samotná legislativa a regulace, jež vytyčují advokacii konkrétní mantinely. Její výkon je řízen a chráněn advokátními komorami jednotlivých států a advokát nese za klienta určitou odpovědnost. Jak by to bylo v případě, že za službou stojí umělá inteligence, není zatím jednoznačné. Dobrou zprávou ale je, že existuje spousta způsobů, jak advokátní služby technologiemi zatraktivnit už nyní.

Prioritní je pro nás aktuálně robotizace, např. v podobě robotického koncipienta. Tam podle nás leží budoucnost. Monotónní práci přenecháme strojům, a sami se soustředíme na intelektuálně sice náročnější, ale mnohem více naplňující práci. Mgr. Vratislav Urbášek, zakládající partner v AK Urbášek & Partners

Inspirace pro ostatní

Jednou z cest je modernizace podoby interní i externí komunikace. „Když jsme si dělali mezi klienty průzkum, co od naší spolupráce a komunikačních nástrojů očekávají, vyšel nám z toho především požadavek mít vše na jednom místě, ať už hovoříme o dokumentaci, workflow projektu nebo projektové komunikaci,“ objasňuje Urbášek. Firemní vize je tedy v tomto ohledu zformulována zcela jasně: 100% přehled, přístup k důležitým informacím odkudkoli a možnost řešit vše rychle a efektivně. Právě Microsoft Teams se tak staly přirozenou odpovědí na požadavky kanceláře na funkčnost, konektivitu, a zároveň jsou dostatečně robustním řešením se stálým a jistým zázemím. Splňují též nároky na co nejvyšší zabezpečení dat, které vyplývají z podstaty advokátské profese.

Pří každodenní práci v AK Urbášek & Partners se kromě zmíněných Teams spoléhají i na cloudové služby a SharePoint, které jim umožňují mít přístup k dokumentům doslova kdykoli a odkudkoli. Zároveň přistupují s pragmatickým nadšením i k populárnímu trendu velkých dat (Big data). „Určité principy jako sběr zpětné vazby nebo evidence případů již běžně realizujeme. Prioritní je ale pro nás aktuálně robotizace, např. v podobě robotického koncipienta. Tam podle nás leží budoucnost. Monotónní práci přenecháme strojům, a sami se soustředíme na intelektuálně sice náročnější, ale mnohem více naplňující práci,“ uzavírá Urbášek.