Skip to Main Content

Učení on-line může být víc než webinář a test: Kurzy Red Monster učí komplexně

S druhou vlnou pandemie covid-19 a uzavřením škol opět přišly ke slovu nové způsoby výuky.  Zatímco na jaře učitelé nové technologie pro předávání učiva spíš testovali, druhé uzavření škol je zastihlo připravenější. Běžně využívají vzdálená úložiště pro sdílení dokumentů, komunikují s žáky ve virtuálních třídách nebo vytvářejí různé testy. Jakkoli jsou tyto nástroje užitečnými pomocníky, ve většině případů stojí pedagogy ohromné množství času přizpůsobovat učivo novým formám výuky a překlápět materiály do digitální podoby. S tím umí pomoci on-line kurzy Red Monster.

Kurzy Red Monster najdeme na webové stránce www.redmonster.cz. Vznikají pod vysokou školou Unicorn University a jsou provozovány ve službě Plus4U. Kurzy jsou určené především pro žáky základních škol, ale vyberou si i středoškoláci a dospělí. Pozornost si zaslouží hned z několika důvodů. V první řadě jsou od začátku koncipované jako kurzy výukové. Nejde tedy jen o obvyklé testování nebo další formy procvičování už probrané látky. Výukové materiály Red Monster připravují sami učitelé a odpovídají Rámcovým vzdělávacím programům MŠMT. Rodiče i učitelé se tedy mohou spolehnout na to, že když děti kurzem projdou, nic nevynechají. Právě tím se odlišují od mnoha dalších aplikací nebo webů zaměřených na on-line vzdělávání.

Další výhodou kurzů je jejich uživatelská přívětivost. Přestože jsou nabité informacemi, jsou promyšleně členěné tak, aby učivo žáky nezahltilo. Děti se vše dozvídají postupně a různými způsoby. Dětem probíranou látku nejprve vysvětlí výukové kartičky, na které navazují dobře mířené otázky. Tím, jak na ně žáci odpovídají, dozvídají se vždy o něco víc. S novými poznatky se děti neseznamují izolovaně, ale navazují na to, co znají z běžného života, a vše je psané tak, aby pochopily souvislosti v probírané látce.

Rodiče i učitelé oceňují, že je vše přístupné přes internet prostřednictvím prohlížeče a nic není potřeba stahovat. Kurzy jsou plně responzivní a je možné je spouštět na jakémkoli zařízení: „Líbí se mi, že kurzy Red Monster můžu přepnout na televizi a učíme se zábavnou formou. Synové se střídají a oba se tak učí spolu. Vyvolávám je na přeskáčku a užíváme si hru. Ani nevnímají, že se učí,“ popisuje Aneta Nečesaná, maminka dvou školáků.

Hravá forma děti baví

Kurzy Red Monster předávají nejen znalosti, ale i dovednosti. Například v případě fyziky se děti učí pracovat s veličinami a řešit fyzikální úlohy. Mimochodem fyzika patří mezi nejlépe hodnocené kurzy Red Monster, a to jak mezi rodiči, tak mezi učiteli. Příznivé reakce dostávají autoři i od samotných dětí. Kurzy jsou totiž zábavné a forma, jakou jsou dělané, podporuje chuť dětí jednotlivé lekce dokončit. Pokud umějí číst, nepotřebují pomoc dospělých, ovládání je naprosto intuitivní.

Výukové řešení Unicornu je také výbornou pomůckou během klasické výuky ve třídě: „Neustále hledám zábavné a moderní metody výuky pro své hodiny přírodopisu, které žáky motivují k dalšímu poznávání. Díky kurzům Red Monster mohu kdykoli zpestřit hodinu, aniž bych trávil dlouhé hodiny přípravami pracovních listů, které už stejně pro žáky nejsou atraktivní,“ říká Michal Burian, učitel ze ZŠ Dědina. Učitelé mohou promítnout část lekce na interaktivní tabuli nebo dětem rozdat tablety a nechat je pracovat ve skupinách, čímž podpoří jejich týmovou práci. Zpracovaný obsah je velká pomoc i pro zaskakující učitele. Suplující pedagog má k dispozici učivo i v předmětu, který jinak běžně neučí.

Tvůrci kurzů se v první řadě soustředili na předměty, ke kterým toho na internetu tolik není, jako jsou prvouka, vlastivěda nebo fyzika. Cílem je postupně obsáhnout učivo všech ročníků základní školy, a to ve všech předmětech. Zatím je hotových 32 z 80 plánovaných kurzů a kromě kurzů pro žáky základních škol postupně vznikají výukové materiály pro středoškoláky a veřejnost. Hladké přidávání dalších výukových materiálů a kurzů usnadňuje to, že toto řešení využívá cloudovou platformu Microsoft Azure. Tvůrci projektu tak nemusí řešit kapacitu úložiště. To se upravuje podle aktuální potřeby, dle počtu skutečně připojených studentů nebo podle toho, jak se rozrůstá obsah.