Skip to Main Content

Ve správný čas, na správném místě

Zajistit, aby regály byly naplněné tak akorát správným zbožím a sklad zároveň nepraskal ve švech, je často logistický oříšek. Své o tom ví český start-up DataSentics, který stojí za vývojem speciální aplikace Shelf Inspector. Důmyslné řešení největšího českého vývojářského studia zabývajícího se strojovým učením už stihlo zaujmout několik zvučných jmen, mezi jinými například výrobce energetických nápojů Red Bull.

Papír a tužka jsou určitě mocnými nástroji, svou rychlostí a efektivitou se však jen těžko mohou rovnat nejnovějším technologiím, které využívá Shelf Inspector. Aplikace pomáhá značkám rychleji, jednodušeji a přesněji rozvrhnout umístnění a sortiment konkrétního zboží v regálu tak, aby nedocházelo k tomu, že se některé produkty vyprodají, zatímco jiných je nadbytek. Stačí pouze vyfotit stojan nebo regál v obchodě mobilním telefonem a aplikace ihned analyzuje data. Vyhodnocuje, jak dobře si vedou jednotlivá místa z hlediska prodejů, a nabídne možnosti, jak prezentaci produktů vylepšit. „V praxi to znamená, že obchodní zástupce při svých návštěvách obchodů nafotí regály pomocí námi vyvinuté aplikace. Ta odešle fotky do databáze, nad níž model spustí algoritmy neuronových sítí. V průběhu pár desítek vteřin systém nejen vyhodnotí, co je na fotce, ale výsledky spolehlivě porovná s požadovaným, nejvhodnějším stavem. Posledním krokem je pak návrh řešení, včetně například optimalizace využití pozic v regálech,“ vysvětluje Hubert Šváb, Retail Director ve společnosti DataSentics.

Shelf Inspector tak může snadno oslovit každého merchandisera, který má na starosti vizuální stránku regálů v prodejně. Aplikace totiž spolehlivě rozpozná, jestli je zboží vystaveno optimálně dle firemních doporučení, resp. zda se shoduje s tzv. planogramy – schématy znázorňujícími počet a pozici různých produktů nebo různých balení produktů v rámci konkrétní výstavní plochy. Tím však výčet funkcí aplikace nekončí. „Shelf Inspector také dokáže vypočítat optimální frekvenci návštěv merchandiserů, a ušetřit jim tak zbytečně podniknuté cesty a jejich zaměstnavatelům zbytečně vynaložené náklady. Navíc – a to je skutečně pomyslná třešnička na marketingovém dortu – umí vyhodnotit, jak si sledovaný produkt stojí ve srovnání s konkurencí a může případně i radit s cenotvorbou,“ doplňuje Šváb.

Díky nasazení strojového učení tedy zcela odpadá potřeba zdlouhavého a monotónního počítání jednotlivých produktů. „S aplikací zbývá našim merchandiserům více času na podstatnější úkoly, jako je například bezchybné doplnění zboží do regálů a lednic. Jako hlavní přínos do budoucna pak vidíme kromě úspory času také zefektivnění práce, resp. cenový monitoring, kde si můžeme nastavit různá upozornění v případě, že cena konkrétního produktu klesne nebo naopak stoupne nad určitou hranici,“ hodnotí zkušenost se Shelf Inspectorem Petra Diamond, vedoucí obchodního marketingu ve společnosti Red Bull Česká republika.

Spolupráce obou firem začala na přelomu let 2018 a 2019. Samotný vývoj aplikace a zohlednění specifických potřeb pak trvalo přibližně 5 měsíců. Až dosud DataSentics a jeho klient Red Bull zrealizovaly dva projekty – konkrétně pro Globus (15 prodejen) a Albert (330 prodejen).

Aktuálně se Shelf Inspector může pochlubit 98,5% úspěšností v rozpoznávání produktů, a navíc se kontinuálně zdokonaluje. Kontrola a sledování kvality práce vlastních merchandiserů nebo dodržování dohodnutých závazků ze strany řetězců – například jsou-li produkty v úrovni očí – se tak rázem jeví jako jednoduše zvládnutelný úkol.

Ambice DataSentics týkající se Shelf Inspectora jsou ale daleko větší. Aplikaci dále rozvíjíme o vnímání celého prostoru regálu – zejména z důvodu sledovanosti prodeje pro možnost tzv. real-time inventury. To realizujeme pomocí naší další technologie, Smart Shelf, kterou vyvíjíme společně s firmou Hardwario. Mohu prozradit, že navrhované řešení se opírá o speciální senzorickou vrstvu, kterou umisťujeme na police regálů či lednic. Umožňuje nám to lépe pochopit, co se se zbožím děje při různých úrovních prodeje, při zlevnění atp. Kombinujeme tedy kvalitativní vizuální aspekt (zejména pro reportování kvality vystavení) spolu s počtem kusů jednotlivých balení. Potenciál aplikace je tedy skutečně obrovský,“ podtrhuje Hubert Šváb.

A právě z důvodu dalšího rozvoje produktu a potřeby průběžně navyšovat či snižovat kapacity úložiště dle objemu aktuálně zpracovávaných dat, zvolil DataSentics cloudovou platformu. „Microsoft Azure nám umožňuje aplikaci rozvíjet bez toho, že bychom se museli zaobírat nákupem a údržbou nákladných zařízení. Pro firmy jako DataSentics, tedy firmy s progresivními nároky na hardware a software, je to ideální řešení,“ uzavírá Šváb.

S technologií je možné se podrobněji seznámit v ukázkovém obchodě budoucnosti, jenž má ve svém pražském sídle v prostoru vyhrazeném pro zákazníky a veřejnost firma Microsoft.