Мегатрон ЕАД оптимизира бизнес процеси с помощта на Microsoft Dynamics 365

Megatron

11% ръст на приходите от продажби на годишна база отчита пазарен лидер във вноса, продажбата и поддръжката на висококачествена земеделска, строителна, горска и градинска техника. Мегатрон ЕАД бележи и утрояване на броя на потенциалните клиенти за един търговски представител през последните шест месеца. Веригата за вземане на решения е подобрена и съответно – удовлетвореността на клиентите е по-голяма, като времето за обработка на заявка е сведено до по-малко от час. 90% от всички проблемни ситуации се разрешават в рамките на един ден. Всичко това е постигнато след интеграция на облачно базирана CRM система с вече съществуващата ERP система.

До този момент служителите от отдел „Продажби“ са използвали документи на хартиен носител и имейли, за да проследяват дейността си, което не дава ясна представа за пазара и потребителите. Компанията има нужда от подобряване на проследяемостта на своята разнообразна база от клиенти и възможностите за отчетност, както и да посрещне техните нужди и да увеличи удовлетвореността на потребителите от следпродажбените услуги, които предлага. Мегатрон интегрира Dynamics 365 Sales и Customer Service със своята съществуваща ERP система, като по този начин спестява време и оптимизира бизнес процесите си.

„За да повишим ангажираността на клиентите и да подобрим следпродажбеното обслужване, ни беше необходим ясен поглед върху пазара, който да ни позволи да преследваме целите си за растеж. Също така имахме нужда да дадем възможност на нашите експерти от отдел „Продажби“ да проследяват всеки потенциален клиент и всяка възможност, независимо от това, къде се намират“, разказва Ерез Шахам, директор „Развитие на дилърската мрежа“.

През 2019 г. Мегатрон се обръща към дългогодишния си Microsoft партньор, Intelligent Systems, за да интегрира облачно базирана CRM система с вече съществуващата ERP система. Използването на Dynamics 365 предоставя централизирано и удобно табло за управление, подробни и готови за използване възможности за отчетност, както и онлайн и офлайн достъп до данните.

„Беше ни много полезно да получим такъв поглед върху пазара и върху вътрешните процеси. Можем директно да извличаме данните и да ги споделяме с водещите световни производители, с които работим. Освен това имаме необходимата гъвкавост да премахваме или закупуваме допълнителни лицензи. Това ни позволява да синхронизираме разходите си в зависимост от нуждите ни, дори, когато те се променят“, допълва Шахам.

Вече 70% от търговския екип на Мегатрон използва Dynamics 365 Sales за проследяване, записване и управление на дейността. Останалите от екипа ще започнат да използват софтуера до края на тази година. Компанията планира да разшири възможностите на отдела за „Обслужване на клиенти“ в следващите месеци с помощта на Dynamics 365.

Tags: ,

Related Posts