Microsoft sitoutuu täydentämään vesivarantoja enemmän kuin kulutamme vettä vuoteen 2030 mennessä

 |   Microsoft News Center

Vesi on elinehtomme ja perustarve, joka on muovannut yhteiskunnan kehitystä. Vaikka vesi peittää 70 % maapallon pinta-alasta, 97 % kaikesta vedestä on suolaista merivettä, joka ei ole juomakelpoista tai sopivaa kasvien kasteluun. Makeaa vettä ei ole tasaisesti saatavilla ja sitä on merkittävästi alueilla, joissa ei ole ihmisasutusta. Olemme tällä hetkellä tilanteessa, jossa ihmiskunta kuluttaa makeaa vettä 4,3 biljoonaa kuutiometriä vuodessa ja maatalous ja teollisuus käyttävät tästä vedestä suurimman osan.

Tämän on muututtava. Siksi Microsoft on julkistanut kunnianhimoisen vesipositiivisuustavoitteen vuoteen 2030 mennessä. Panostamme veden kulutukseemme kahdella tavalla: vähentämällä vedenkäytön intensiteettiä – toisin sanoen vettä, jota kulutamme toiminnassamme jokaista käytettyä megawattia kohti – ja täydentämällä vesivarantoja puhtaan veden saatavuudesta kärsiville alueille. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoteen 2030 mennessä Microsoft täydentää vesivarantoja enemmän kuin kuluttaa vettä maailmanlaajuisesti.

Muiden ympäristösitoumustemme tavoin toivomme näiden askelien edistävän kasvavaa kestävyysliikettä. Lisää vauhtia kuitenkin tarvitaan: YK:n vesiohjelman mukaan tällä hetkellä yli kahdella miljardilla ihmisellä ei ole saatavilla turvallista juomavettä ja ilmastonmuutos vain voimistaa tätä vesipulaa. YK arvioi, että joka neljäs ihminen asuu maassa, jossa voi olla krooninen makean veden pula vuoteen 2050 mennessä. Maailmanpankin mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttama makean veden saatavuuden huonontuminen yhdistettynä lisääntyneeseen veden tarpeeseen voi vähentää veden saatavuutta kaupungeissa yli 66 % vuoteen 2050 mennessä.

Maailman vesikriisi vaatii ihmisiltä ja yhteiskunnilta veden käytön vähentämistä sekä yhteisiä toimia sen varmistamiseksi, että vettä on riittävästi sitä eniten tarvitsevissa paikoissa. Tämä edellyttää muutoksia vesijärjestelmiimme ja organisaatioiden yhteisiä ponnisteluja vedenkäytön tasapainottamiseksi. Globaalina organisaationa Microsoft on valmis toimimaan molemmilla tavoilla: otamme vastuun veden käytöstämme ja teemme yhteistyötä teknologia-alustoilla auttaaksemme muita tekemään samoin.

Viimeisen vuoden aikana Microsoft on sitoutunut muuttumaan hiilinegatiiviseksi, saavuttamaan nollajätetavoitteet ja rakentamaan planetaarisen laskenta-alustan muuttaaksemme tavan, jolla seuraamme, mallinnamme ja hallitsemme Maan luonnollisia systeemejä. Vesipositiivisuussitoumuksemme vuoteen 2030 mennessä lisää neljännen pilarin tähän työhön.

Vesipositiivinen vuoteen 2030 mennessä

Microsoft aikoo olla vesipositiivinen vuoteen 2030 mennessä, toisin sanoen täydennämme vesivarantoja enemmän kuin kulutamme vettä. Teemme tämän tuomalla enemmän vettä niihin makeanveden altaisiin, joita kulutetaan kestämättömällä tavalla, kuin mitä kulutamme globaalisti kaikista altaista. Palautettu vesimäärä määräytyy sen mukaan, kuinka paljon vettä käytämme ja miten kyseisen altaan vettä kulutetaan.

Vesistrategiaamme sisältyy investointeja esimerkiksi kosteikkojen ennallistamis- ja asfaltinpoistohankkeisiin. Keskitämme täydennystoimet noin 40 altaaseen, joita kulutetaan enemmän kuin vettä ehtii sinne kertyä. Suurin osa maailman makeasta vedestä on jaettu 16 396 altaaseen, joista jokainen on saanut pistemäärän altaan vedenkulutuksen kestävyyden perusteella Maailman luonnonvarainsituutilta (WRI), joka on johtava voittoa tavoittelematon luonnonvaroihin keskittyvä tutkimusorganisaatio. Allasta kulutetaan kestämättömällä tavalla, jos siitä otettava veden määrä ylittää 40 % uusiutuvasta vesimäärästä. Maailmanlaajuisesti tällaisia altaita on 4 717.

Kaikki työmme perustuu meneillään oleviin investointeihin ja ne edistävät veden käytön vähentämistä koko toiminnassamme. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Uusi, tänä vuonna avattava Piilaakson kampuksemme Kaliforniassa hyödyntää sadevesien keräysjärjestelmää ja jätteenkäsittelylaitosta. Näin varmistetaan, että 100 % kampuksen muusta kuin juomavedestä tulee paikan päällä kierrätetyistä lähteistä. Integroidulla vesihuoltojärjestelmällä hallinnoidaan sade- ja jätevesiä, jotta niitä voidaan käyttää uudelleen. Kierrättämällä vettä kampus säästää vuosittain arviolta noin16 miljoonaa litraa juomakelpoista vettä.
  • Toisella uudella kampuksellamme, Israelin Herzliyassa, on käytössä vesitehokkaat putkikalusteet, jotka tehostavat veden säästämistä 35 %. Tämän lisäksi 100 % ilmastointilaitteista kerätystä vedestä käytetään kasvien kasteluun.
  • Intiassa Hyderabadin kampuksemme uusin rakennus tukee 100 % jätevesien käsittelyä ja uudelleenkäyttöä alueen maisemointiin, huuhteluun ja viilennystornien rakenteisiin.
  • Puget Soundin pääkonttorimme kehittämishankkeen jälkeen kaikki uudet toimistorakennukset hyödyntävät ja uusiokäyttävät sadevettä huuhtelulaitteissa ja matalan virtauksen järjestelmissä. Tämän ennustetaan säästävän noin 22 miljoonaa litraa vettä vuodessa.
  • Arizonan uudella, vuonna 2021 käyttöönotettavalla datakeskusalueellamme kehitämme uusia tapoja vähentää vedenkäytön intensiteettiä ja täydentää vesialtaita tällä alueella, jolla vettä kulutetaan kestämättömällä tavalla.

Vedenkäytön intensiteetin vähentämisessä ja palautussitoumuksissamme keskitytään veden saatavuuteen. Tämä on kuitenkin vain osa haastetta. Yhtä tärkeää on saavutettavuus, eli pääsy turvalliseen juoma- ja pesuveteen. Teemmekin yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa varmistaaksemme, että yli 1,5 miljoonaa ihmisellä on puhdasta juoma- ja pesuvettä saatavilla. Keskitämme työtämme seitsemään maahan ja aloitamme tekemällä yhteistyötä Water.org:n, johtavan alipalveltuihin yhteisöihin keskittyvän järjestön kanssa auttaaksemme ihmisiä Brasiliassa, Intiassa, Indonesiassa ja Meksikossa. Seuraavaksi laajennamme tätä työtä Kiinaan, Malesiaan ja Etelä-Amerikkaan.

Lue laajempi katsaus sitoumuksestamme ja kumppaniesimerkeistämme englanninkielisestä blogistamme.

Tags: ,