Technologie Microsoft w radomskich szkołach

Urząd

Miasta

Radomiu

i
 firma Microsoft
podpisały

dzisiaj

umowę
Education Alliance Agreement. To
pierwszy

tak

kompleksowy

projekt

współpracy

obszarze

edukacji

pomiędzy
Microsoft a 
władzami

miasta
.
Porozumienie
to
oznacza

systemową

zmianę

zarządzaniu

oświatą

Radomiu
, a 
także

szkolenia

dla

dyrektorów

zakresie

kierowania

szkołą

jako

nowoczesną

organizacją

oraz
 
warsztaty

dla

pedagogów

wykorzystania

nowych

technologii

nauczaniu
.Na zdjęciu od lewej: Leszek Pożyczka – Dyrektor Wydziału Edukacji Sportu i Turystyki UM, Artur Rudnicki – Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, Krzysztof Ferensztajn – Wiceprezydent miasta Radomia, Piotr Marczuk –Dyrektor ds. Polityki Korporacyjne W Microsoft, Małgorzata Snarska – Szef Programu Microsoft Partners in Learning. Fot. Marian Strudziński UM Radom

„Radom
stawia

na

innowacyjne

nauczanie
.
Zastosowanie

technologii
Microsoft
zwiększy

konkurencyjność

naszych

szkół

i
 
przede

wszystkim

wpłynie

na

dużo

lepsze

przygotowanie

młodzieży
do
kolejnych

etapów

ich

edukacji
.
Nauczycielom

będzie

zaś

dużo

łatwiej

przygotować

uczniów
do
życia

społeczeństwie

informacyjnym
.” – powiedział Prezydent Miasta – Andrzej Kosztowniak.

Władze miasta dostrzegając potrzebę rozwoju nauczania stacjonarnego i on-line oraz współpracy nauczycieli i uczniów przy wykorzystaniu TIK oraz mając świadomość, że gwałtowny rozwój technologii wymaga przekształcenia nauczania, uczenia się i praktyki, wyszły naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców a także nauczycieli i rozpoczęły współpracę z firmą Microsoft w dziedzinie edukacji. Microsoft to lider w dziedzinie nowoczesnych technologii. Firma od lat aktywnie wspiera upowszechnianie wykorzystywania narzędzi informatycznych w edukacji i angażuje się w działania na rzecz rozwoju tego sektora prowadząc projekty takie jak Szkoła Nowych Technologii i Innowacyjny Nauczyciel, Innowacyjna Szkoła w ramach międzynarodowego programu Microsoft Partners in Learning realizowanego w 115 państwach.

„Program Partners in Learning to
główny

projekt

wsparcia

przez
Microsoft
pedagogów
,
szkół
,
władz

efektywnym

przygotowywaniu

uczniów
do
zaistnienia

za

kilka

lat

na

rynku

pracy
.
Jeśli

edukacją

zajmują

się

osoby
,
którenie

tylko

przygotowane

merytorycznie
, ale
też

robią
to z 
pasją
,
należy
to
docenić
. To
od

nich

zależy

ogromnej

mierze

przyszłość

naszych

dzieci
.” – podkreśla Tomasz Kozdryk, Dyrektor Sektora Publicznego w Microsoft.

Jedną z radomskich szkół, która współpracuje z Microsoft i korzysta z programów skierowanych do edukacji proponowanych przez firmę jest Zespół Szkół Technicznych. Szkoła uczestniczy w programie Microsoft Partners in Learning i jest jedyną polską placówką należącą do grona 67 szkół Pathfinder z całego świata. Dzięki zawartej umowie z nowych technologii informatycznych Microsoft będą mogły korzystać wszystkie radomskie szkoły, ich nauczyciele i uczniowie. Rozpoczęta współpraca daje możliwości rozwoju nauczycieli i uczniów, wprowadzenia nowych technologii informatycznych do radomskich szkół oraz pozwoli nauczycielom w przygotowaniu uczniów do realiów życia i pracy w XXI w.

Dzięki umowie podpisanej z Microsoft w radomskich szkołach realizowane będą cztery programy: Microsoft Office 365 for education, Partners in Learning, Microsoft DreamSpark, Microsoft Learning Suite.

Materiały dodatkowe:


Tags: , ,

Powiązane posty