Minister Edukacji Narodowej i Minister Cyfryzacji o cyfryzacji szkół w Polsce

Podłączenie do szerokopasmowego Internetu, wyposażenie w technologie komunikacyjno-informacyjne szkoły oraz włączenie nauki kodowania do programu edukacji szkolnej – to główne tematy, które były omawiane podczas dzisiejszego spotkania Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej oraz Anny Streżyńskiej – Minister Cyfryzacji w ząbkowskiej Szkole Podstawowej nr 3 – pierwszej Szkole w Chmurze Microsoft.

MEN i MC
Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji i Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej

Na początku konferencji Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej podkreśliła, że wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji pracuje nad unowocześnieniem polskich szkół, tak aby w ciągu najbliższych dwóch lat wszystkie szkoły miały dostęp do szerokopasmowego Internetu.

„Zależy nam, żeby każda szkoła w Polsce tak wyglądała jak ta w Ząbkach. Każde dziecko jest ważne i dlatego musi mieć dobrą szkołę i dobrego nauczyciela. Dzięki współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji mamy sporo pomysłów, jak unowocześnić szkołę. Wiedząc o tym, że tylko w 1% szkół jest taki Internet, który odpowiada przyjętym standardom, że polscy nauczyciele wypadają najsłabiej w badaniach OECD jeśli chodzi o kompetencje w zakresie TIK, głównie dlatego, że nie mają do tego narzędzi, polski rząd przedstawi propozycję programu, dzięki któremu w każdej klasie w ciągu 2-3 lat będzie tablica interaktywna. – powiedziała Minister Anna Zalewska. „Chcemy także sprawić, żeby szkoła była rzeczywiście cyfrowa i przy każdym kuratorze powołać koordynatora do spraw Cyfrowej Szkoły, po to aby koordynować programy przygotowane przez dwa ministerstwa.” – dodała Minister.

Następnie Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji zaznaczyła, że aby wszyscy uczniowie mogli korzystać z technologii w szkole, później na studiach, a w przyszłości w pracy, konieczne jest, aby wszystkie szkoły miały dostęp do szerokopasmowego Internetu w każdej klasie. Większość szkół ma bardzo wolny Internet dostępny jedynie w pracowniach komputerowych lub w gabinecie dyrektora, albo nie mają go wcale. Takich szkół w Polsce jest 17 000. Dostęp do szerokopasmowego Internetu otwiera także możliwości do nauki programowania. Pani Minister podkreśliła, że wszystkie dzieci w Polsce będą miały szansę nauczyć się kodowania. W programie pilotażowym uruchamianym obecnie przez Ministerstwo weźmie udział 16 700 szkół. Projekt będzie realizowany z funduszy unijnych w ramach programu Polska Cyfrowa.

„Pierwszy swój komputer miałam, jak byłam w wieku 25-27 lat, pierwszą komórkę jak miałam 30 lat, bo akurat wtedy dopiero się pojawiły, a wy sobie w ogóle nie wyobrażacie życia bez tych urządzeń i akurat w tej szkole możecie korzystać z ich dobrodziejstwa na potrzeby edukacyjne.” – zwróciła się do uczniów ząbkowskiej szkoły Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji. „Żeby dowiedzieć się, czego potrzebują uczniowie, zorganizowaliśmy już pilotażowy program przyłączenia do sieci, w którym biorą udział szkoły z woj. podlaskiego i mazowieckiego. Jest ich 20, głównie w miejscowościach, w których z Internetem jest duży kłopot. Patrzymy w jaki sposób uczniowie i nauczyciele wykorzystują nowe możliwości i ile zajmuje im to czasu, żeby zbadać różne platformy edukacyjne, do których zyskali dostęp”.

Pionierski projekt, który przynosi realne korzyści

Warto zwrócić szczególną uwagę na miejsce, w którym odbyła się konferencja. W związku z planami Ministerstw Edukacji i Cyfryzacji w obszarze dostępu szkół do technologii komunikacyjno-informatycznych, Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach doskonale wpisuje się w ten kierunek. Już w marcu 2014 dzięki współpracy z firmą Microsoft stała się ona liderem kompleksowego podejścia do tematu innowacyjnego nauczania zostając pierwszą w Polsce modelową Szkołą w Chmurze. Placówka posiada odpowiednie narzędzia, infrastrukturę, specjalistyczne aplikacje wspierające pracę nauczycieli i pracowników administracji, treści, zasoby i świetnie przygotowaną kadrę nauczycielską.

„Należy stopniowo odchodzić od nauki o komputerze na rzecz nabywania umiejętności cyfrowych przy pomocy ICT. Stwórzmy dzieciom środowisko w którym technologia będzie wsparciem procesów edukacyjnych i ogólnie dostępna oraz powszechna. Tak powszechna że prawie niezauważalna. Uczenie się z ICT w tle procesu edukacyjnego wspiera nabywanie kompetencji społecznych, a nauka programowania to również pewnego rodzaju profilaktyka, gdyż to uczniowie sterują maszyną, a nie maszyna uczniem, jak np. podczas grania w gry komputerowe, które mogą uzależniać.” – podkreślił Tomasz Łukawski, Dyrektor SP nr 3 w Ząbkach.

Tablety PC obok podręczników, Office 365 i nowoczesne materiały do nauki, interaktywne tablice, pracownie mobilne oraz możliwość udziału online w lekcjach to standard, który obowiązuje w szkole już od ponad dwóch lat. Uczniowie nie tylko wykorzystują najnowsze narzędzia informatyczne, ale także uczą się programowania i biorą udział w inicjatywach takich jak np. Godzina Kodowania.

Szkoła w Ząbkach znalazła się również w gronie 150 najbardziej innowacyjnych szkół Microsoft na świecie i otrzymała tytuł Showcase School. Należy ona do grona światowych liderów w stosowaniu technologii w procesie nauczania i umożliwianiu uczniom pozyskania szerokich kompetencji cyfrowych.

Według szacunków Komisji Europejskiej, zapotrzebowanie na profesjonalistów związanych z IT stale rośnie – z roku na rok potrzeba 150 tys. dodatkowych ekspertów IT. Co więcej, ponad 60% młodych ludzi, którzy teraz są na początku ścieżki edukacyjnej, będzie prawdopodobnie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Ważne jest więc inwestowanie w kapitał ludzki już na początku ścieżki edukacji.

„Poprzez realizację takich modelowych rozwiązań jak Szkoła w Chmurze, Microsoft wspiera rozwój kompetencji cyfrowych, które nie tylko otwierają młodzieży drogę do konkurowania na rynku pracy w przyszłości, ale jednocześnie budują nowe pokolenie młodych przedsiębiorców, którzy przyczynią się do podniesienia poziomu cyfrowej transformacji polskiej gospodarki” – powiedziała Cecylia Szymańska–Ban, dyrektor ds. edukacji w polskim oddziale Microsoft. „A kto wie, czy w przyszłości nie stworzą oni dzięki temu kolejnego biznesu na miarę Skype’a?” – dodała.

Technologia skuteczną bronią przeciw bezrobociu

Stopa bezrobocia wg BAEL (Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności) w III kwartale 2015 r. w grupie 15-24 lata wyniosła 19,8%. To prawie trzykrotnie więcej (7,7%) niż wśród osób w wieku 25-34 lata i prawie czterokrotnie więcej (odpowiednio 5,3% i 5,2%) niż w grupach 35-44 oraz 45 lat i więcej. Liczby te wyraźnie wskazują na potrzebę doskonalenia kompetencji i umiejętności młodych osób wchodzących na rynek pracy. Pierwszym krokiem może być włączenie technologii ICT oraz rozwiązań IT do szkół już na wczesnym etapie edukacji.

„Podłączenie szkół do szerokopasmowego Internetu i włączenie programowania do programu nauczania w Polsce to kluczowe kierunki działań służących budowaniu cyfrowego społeczeństwa. Microsoft od lat intensywnie angażuje się w rozwój innowacyjnej edukacji. Modelowa Szkoła w Chmurze to właśnie taka placówka, która nie tylko używa najnowszych technologii m. in. chmury w procesie nauczania, ale także w obszarze zarządzania szkołą.” – powiedziała Cecylia Szymańska-Ban, dyrektor ds. edukacji w polskim oddziale Microsoft.

W Polsce jest już 35 modelowych Szkół w Chmurze. Najwięcej jest ich w Radomiu, bo aż 5, 3 w Słupsku, 2 w Gnieźnie, 2 w Opolu i 2 w Warszawie, reszta w pojedynczych miastach.

Zeszyty w chmurze, projektowanie aplikacji przez uczniów szkół podstawowych, nauka mobilna wydaje się pieśnią przyszłości, a jednak jest to możliwe już teraz.

Tags: , , , ,

Powiązane posty