Służba zdrowia stawia na wideokonsultacje

Mając na uwadze poprawę jakości usług medycznych oraz komfort samych pacjentów, coraz więcej ośrodków zdrowia w Polsce decyduje się na wprowadzenie konsultacji video przez Skype, rozwijając funkcje stosowanych dotychczas aplikacji do zarządzania procesami obsługi szpitali. Firmy dostarczające oprogramowanie dla służby zdrowia same szukają możliwości usprawnienia tego zakresu działania ich systemów. Przykładem jest porozumienie pomiędzy firmą Microsoft a Asseco Poland, w ramach którego rozwiązanie Asseco Medical Management Solutions zintegruje się z komunikatorem video Skype. Korzyści wynikające ze współpracy mogą odczuć pacjenci i pracownicy Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu.

Telemedycyna to nie tylko zaawansowane rozwiązania usprawniające leczenie. To także najszybsza droga do poprawy jakości obsługi pacjentów i skrócenia czasu oczekiwania na konsultacje. Pozwala również na usprawnienie komunikacji wewnątrz ośrodków zdrowia, m.in. poprzez możliwość prowadzenia konsultacji międzywydziałowych bez konieczności przemieszczania się pomiędzy oddziałami.

Rozwój telemedycyny to z jednej strony lepsza i sprawniejsza opieka nad pacjentami, z drugiej natomiast szansa dla szpitali na optymalizację kosztów i modernizację ich bieżącej działalności. Wykorzystanie technologii informatycznych jest jednym z filarów Europejskiej Agendy Cyfrowej, która zakłada kluczowe inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji gospodarczej i dążenie do zrównoważonej przyszłości cyfrowej społeczeństwa[i]. Jak podają badania IDC, już do 2018 roku ponad 65% placówek służby zdrowia będzie miała możliwość kontaktu z pacjentami przez urządzenia mobilne, a ponad 70% z nich będzie dodatkowo posiadało aplikacje służące do monitoringu stanu zdrowia ich pacjentów[ii].

Innowacje podstawą modernizacji szpitali

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu należy do największych szpitali w województwie opolskim. Placówka składa się z 16 oddziałów oraz 18 poradni specjalistycznych. Dysponuje blokiem operacyjnym i porodowym a także znaczną liczbą pracowni i zakładów diagnostycznych. Inwestując w innowacje, szpital rozwija się w imponującym tempie – ośrodek jest także prekursorem w wykorzystaniu systemów informatycznych w procesie leczenia.

„Nasi pacjenci podążają równolegle dwiema ścieżkami. W ramach pierwszej, korzystają z usług kolejnych komórek organizacyjnych szpitala: rejestracji/ izby przyjęć, oddziału/poradni, bloku operacyjnego/gabinetu zabiegowego oraz gabinetu diagnostycznego. Jednocześnie, w wewnętrznej sieci szpitala tworzony jest elektroniczny profil pacjenta, który podąża wraz z nim, a często… zdecydowanie szybciej. Bywa, że pacjent wracający do poradni z badania obrazowego, np. tomografii lub USG jest zdziwiony, że lekarz już ogląda jego wyniki na ekranie komputera. To właśnie zasługa nowoczesnych rozwiązań IT, które znacząco przyspieszają proces diagnostyki i leczenia” – mówi Marek Staszewski, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu.

Realizując strategię rozwoju placówki oraz poprawy jakości obsługi pacjentów i pracy personelu medycznego, szpital zdecydował się na wdrożenie aplikacji Asseco Medical Management Solutions z funkcjonalnością komunikatora video. Wprowadzone rozwiązanie będzie wspierać zarządzanie ośrodkiem w zakresie obsługi części medycznej (HIS), czy administracyjnej (ERP).

W ramach porozumienia ze szpitalem, firma Asseco Poland dostarczyła także 20 licencji Skype dla Firm, w oparciu o które pracownicy placówki mogą prowadzić wideo konsultacje, także te międzyoddziałowe – ZOZ Kędzierzyn-Koźle posiada dwie lokalizacje oddalone od siebie ok 8 km. Komunikator zapewni także wsparcie podczas konsyliów lekarskich i zebrań.

„System AMMS jest kompleksowym rozwiązaniem dla szpitali. Tworząc go bazowaliśmy na znajomości potrzeb personelu medycznego oraz pacjentów, ale także najważniejszych trendów IT. Jednym z nich jest niewątpliwie telemedycyna. Dlatego cieszę się że razem z Microsoft umożliwiliśmy użytkownikom naszego systemu video-konsultację za pomocą nowoczesnego komunikatora – Skype for Business” – mówi Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu w Asseco Poland, odpowiedzialny za sektor ochrony zdrowia.

 Wspólne działanie na rzecz rozwoju telemedycyny w Polsce

Wdrożenie rozwiązania AMMS w ZOZ Kędzierzyn-Koźle z rozszerzeniem o możliwości wideo konsultacji dzięki Skype dla Firm jest efektem podpisanego w październiku 2016 roku porozumienia pomiędzy Asseco Poland i polskim oddziałem Microsoftu, które przewiduje integrację oprogramowania do zarządzania szpitalami (HIS – Szpitalne Systemy Informacyjne) z usługą komunikacji wideo Skype dla Firm dostarczaną przez Microsoft.

„Rozwój usług telemedycznych to podstawa do zrównoważonego rozwoju całych ośrodków zdrowia. Jest to także ukłon w kierunku samych pacjentów, którzy mają dzięki temu większą szansę na konsultacje ze specjalistami i mogą oszczędzić czas, który często decyduje o szybkim powrocie do zdrowia” – dodaje Wojciech Życzyński, dyrektor sprzedaży do sektora publicznego w polskim oddziale Microsoft.

[i] Europejska agenda cyfrowa: kluczowe inicjatywy

[ii] IDC FutureScape

Tags: , , , , ,

Powiązane posty