Unikalne w skali globalnej specjalistyczne kompetencje IT w Polsce

W polskim zespole KPMG pracują najwyższej klasy eksperci z unikalnymi w skali światowej kompetencjami z zakresu wdrażania w środowisku chmurowym aplikacji biznesowych oraz rozwiązań do zarządzania biznesowymi relacjami z klientami. Jedynie około 30 osób na świecie posiada tak specjalistyczną wiedzę. W ramach strategicznego partnerstwa z Microsoft oraz pięcioletniej umowy dotyczącej inwestycji w rozwiązania chmurowe, KPMG inwestuje w podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników, aby przyspieszać chmurową transformację przedsiębiorstw w Polsce i kolejnych sektorów gospodarki. Rozwiązania współtworzone przez specjalistów KPMG znalazły się również pośród ponad 120 innych innowacyjnych projektów w niedawno otwartej Alei Innowacji w Microsoft Technology Center w Warszawie.

Unikalna wiedza ekspertów KPMG posiadających najwyższe certyfikaty w zakresie Microsoft Power BI oraz Dynamics 365 Customer Engagement przekłada się na innowacyjność projektów prowadzonych w organizacjach działających na polskim rynku. Tak specjalistyczne kompetencje wzmacniają istotnie ekspertyzę chmurową firmy. KPMG realizuje wiele projektów związanych z takimi obszarami jak analityka biznesowa, wdrożenia silników do zarządzania przedsiębiorstwami, a w swoich projektach wykorzystuje wszystkie chmurowe usługi Microsoft poczynając od środowiska Microsoft Azure, poprzez aplikacje i analitykę biznesową, a kończąc na nowoczesnym miejscu pracy.

„Aby odnieść sukces w zmieniającym się świecie należy budować sprawnie działające przedsiębiorstwa inwestujące w zorientowanych na przyszłość pracowników, posiadających odpowiednie kompetencje. Konieczne jest pogodzenie zapotrzebowania na umiejętności cyfrowe w zakresie wdrażania technologii i zarządzania nią z kwalifikacjami ludzkimi, które pozwolą wykorzystywać technologię w życiu zawodowym. Dlatego zespół KPMG jest w procesie ciągłego poszerzania wiedzy eksperckiej, m.in. poprzez udział w programach edukacyjnych – Enterprise Skills Initiative, Early Adopter Program dla Power BI lub współpracę z Microsoft w ramach Microsoft Technology Center” – mówi Andrzej Gibas, Partner Associate, Business Advisory, Head of Markets, KPMG w Polsce.

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego biznesu, specjaliści KPMG pracują nad rozwiązaniami przy zastosowaniu technologii RPA oraz platform low code w ramach środowiska Power Platform, które pozwalają na budowanie aplikacji bez posiadania umiejętności programistycznych.

Priorytetową kwestią jest bezpieczeństwo cyfrowe, które – zgodnie z podejściem security by design – jest fundamentem już na etapie planowania i tworzenia technologii, a nie tylko wdrażania czy utrzymania usług chmurowych.

„Dynamiczny rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej wynika z zaangażowania partnerów Microsoft, którzy ją współtworzą. To ich doświadczenie, nieustannie rozwijane kompetencje i innowacyjne podejście pozwalają lepiej prowadzić klientów w procesie zmiany. Pozwalają one budować ich rynkowe przewagi i wzmacniać potencjał wzrostu, dzięki chmurze” – Piotr Grzywacz, członek zarządu, Microsoft.

Bezpieczeństwo i cyfrowa transformacja

Z badania pt. „Bariery i trendy. Transformacja technologiczna przedsiębiorstw w Polsce[1] wynika, że już niemal 80 proc. przedsiębiorstw z sektora średnich i dużych przedsiębiorstw jest w trakcie transformacji cyfrowej. Co więcej, 36 proc. z nich jest na zaawansowanym jej etapie. Są to przeważnie przedsiębiorstwa duże, zatrudniające powyżej 250 osób. Z kolei globalne badanie pt. „CIO Survey 2020: Everything changed. Or did it?[2] wskazuje, że zdaniem 47 proc. liderów działów IT na świecie i 52 proc. z Polski pandemia COVID-19 spowodowała trwałe przyspieszenie transformacji cyfrowej i adopcji nowych technologii takich jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML), blockchain czy automatyzacja. Idąc dalej, ponad 1/3 ankietowanych uznała, że jednymi z najbardziej kluczowych obecnie typów inwestycji technologicznych, są inwestycje zapewniające infrastrukturę i rozwiązania chmurowe. Co istotne, pandemia COVID-19 spowodowała, że wykorzystanie usług chmurowych wzrosło o 7 proc.

Przyspieszona transformacja cyfrowa nie tylko gospodarki, ale i społeczeństwa pociąga za sobą potrzebę rozwoju kompetencji oraz dopasowania poziomu zaawansowania do potrzeb klientów. Cyfryzacja oznacza, że wiele firm zaczyna się mierzyć nie tylko z nowymi wyzwaniami, ale również z zagrożeniami, z którymi wcześniej nie musiały sobie radzić. Jako przykład można wskazać zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Potwierdzają to wyniki badania KPMG w Polsce pt. „Barometr cyberbezpieczeństwa. COVID-19 przyspiesza cyfryzację firm[3], gdzie brak wykwalifikowanych pracowników stanowi największą barierę w budowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa IT w firmach w Polsce. Duże znaczenie zdobywania odpowiednich kompetencji potwierdza inwestycja w Polską Dolinę Cyfrową, w ramach której m.in. zaplanowano przeszkolenie 150 tys. osób w Polsce, celem zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i osób prywatnych oraz ułatwienia wprowadzania innowacji przez polskich pracowników.

[1] Raport powstał w lutym 2021 roku w oparciu o badanie przeprowadzone na zlecenie Instytutu Humanites w partnerstwie z GfK, Polskim Funduszem Rozwoju, Operatorem Chmury Krajowej, Blue Media, Platformą Przemysłu Przyszłości i Microsoft.

[2] Raport KPMG i Harvey Nash powstał na podstawie największego pod względem liczby respondentów badania liderów działów IT na całym świecie. Badanie, w którym udział wzięło ponad 4 200 dyrektorów IT (CIO) i liderów technologii w 83 krajach w tym także w Polsce.

[3] Raport powstał w kwietniu 2021 roku na podstawie badania przeprowadzonego na 100 organizacjach na zlecenie KPMG w Polsce.

Powiązane posty