Lider zaczyna od siebie. Cyfrowa zmiana Grupy PGE

Grupa PGE jest liderem transformacji sektora energetycznego w Polsce, a jednym z filarów jej strategii jest kompleksowa transformacja cyfrowa. Budowa nowoczesnego i bezpiecznego środowiska pracy, również zdalnej i hybrydowej, jest jednym z kluczowych elementów transformacji cyfrowej. Obecnie Grupa PGE włącza technologie cyfrowe w prawie 40 swoich spółkach do wszystkich obszarów działalności, takich jak zarządzanie relacjami z klientami, modernizacja metod pozyskiwania i dystrybucji energii oraz gromadzenie czy przetwarzanie danych IoT. Cyfrowe przyspieszenie Grupy PGE odbywa się w oparciu o technologie chmurowe Microsoft.

Sektor energetyczny jest w trakcie historycznej przebudowy. Jego transformacja oznacza nowe inwestycje i metody wytwarzania oraz zarządzania energią elektryczną. To pociąga za sobą zmiany we wszystkich spółkach, ich modernizację oraz wzrost zapotrzebowania na nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe pracowników. Polska energetyka potrzebowała lidera zmian, za którego przykładem pójdzie cały sektor.

„Grupa PGE jest jednym z pięciu największych pracodawców w Polsce. W ponad czterdziestu spółkach Grupy pracuje blisko 40 tysięcy osób, rozsianych w przeszło 200 lokalizacjach. Mając na względzie ogromną skalę i wpływ, jaki PGE wywiera na gospodarkę, powinna odgrywać kluczową rolę w modernizacji energetyki. PGE jest liderem zmian, który rozpoczyna pracę od siebie i może dać przykład całemu sektorowi”-  mówi Krzysztof Jarosz, prezes zarządu PGE Systemy, spółki zajmującej się obsługą teleinformatyczną Grupy PGE.

Transformacja cyfrowa oznacza przeobrażanie się ról i odpowiedzialności, ściślejsze powiązania różnych obszarów biznesowych, a także zmianę kultury pracy i organizacji. Naturalnym pierwszym krokiem w jej kierunku jest stworzenie bezpiecznego cybernetycznie, a zarazem efektywnego środowiska pracy.

Pracownicy osią zmiany

„Biznesowa transformacja firmy w oparciu o technologie to wyraz największego zaufania do pracowników i przekazanie im inicjatywy. To oni najlepiej znają klientów i partnerów biznesowych oraz codzienne wyzwania, którym stawia czoła firma, chcąc sprostać oczekiwaniom rynku. Chmura i rozwiązania cyfrowe przekładają się na zwiększenie samodzielności w znajdowaniu i analizowaniu dostępnych informacji, a zarazem zwiększają poczucie sprawczości i nastawienie na szukanie rozwiązań. Oczywiście odbywa się to we współpracy z liderami transformacji cyfrowej, czyli centrum kompetencyjnym usług IT w Grupie. Przekazujemy w ręce pracowników merytorycznych narzędzia, które pozwalają im samodzielnie i skutecznie działać, kształtować usługi oraz procesy. Cyfrowa kultura organizacji to fundament, który umożliwia modernizację i dalszy rozwój czerpiący z dziedzinowych rozwiązań, specyficznych dla poszczególnych obszarów biznesowych” – mówi Artur Jess, Senior Account Executive w polskim oddziale Microsoft.

„Unowocześnienie sposobu codziennej pracy stanowiło wyzwanie ze względu na wielkość organizacji. W Grupie PGE zdajemy sobie sprawę, że cyfryzacja wiąże się z nową kulturą pracy i włączeniem w proces transformacji wszystkich pracowników. Sprawne i wszechstronne wsparcie spółek Grupy w szybkim przejściu na pracę zdalną wymaga nie tylko unikalnych kompetencji, ale też precyzyjnego zaplanowania działań.” – mówi Szymon Ferens, wiceprezes zarządu PGE Systemy.

Kluczowe okazało się wykorzystanie kompleksowych rozwiązań na bazie pakietu Microsoft 365, które umożliwiły sprawne i bezpieczne zarządzanie. Wdrożenie usług cyfrowego miejsca pracy na czele z Microsoft Teams zostało uruchomione we wrześniu 2021 roku i ma zakończyć się do marca 2023 roku, obejmując około 19 tysięcy pracowników biurowych Grupy PGE.

„Wdrożyliśmy nowoczesne, wirtualne środowisko transformujące sposób naszej codziennej pracy. Stworzyliśmy przestrzenie do efektywnej wymiany informacji i materiałów w ramach działań realizowanych w komórkach organizacyjnych lub projektach. Umożliwiliśmy również równoczesną pracę nad dokumentami, zapewniając ich wersjonowanie i bezpieczne przechowywanie w przeznaczonym do tego miejscu, również podczas współpracy z osobami spoza Grupy PGE.” – opowiada Paweł Westfalewicz, dyrektor Departamentu Architektury PGE Systemy.

Aktualnie prowadzone są analizy biznesowe związane z wykorzystaniem komponentów Platformy Power w integracji z usługami platformy Office 365 i Azure.

Technologicznemu przyspieszeniu towarzyszy kompleksowy program szkoleń i podnoszenia kompetencji cyfrowych pracowników. Grupa PGE jest jednym z kilku kluczowych klientów Microsoft, którzy aktywnie korzystają z programu Enterprise Skilling, obejmującego szkolenia oraz certyfikacje dla pracowników Grupy PGE w zakresie poszczególnych platform technologicznych Microsoft.

Prowadzenie w zielonej zmianie

Motywacją PGE do rozwijania skrzydeł w cyfrowym świecie jest zadowolenie klientów. W ciągu ostatnich lat ich rola diametralnie się zmieniała i nadal podlega ewolucji. Coraz więcej klientów staje się aktywnymi uczestnikami rynku energii. Dobrym przykładem jest dynamicznie rosnąca liczba prosumentów. Sprawy związane z rozliczaniem umowy na energię chcą realizować zdalnie, szybko i wygodnie. Transformacja cyfrowa pomaga firmom z branży energetycznej lepiej rozumieć, czego chcą klienci i odpowiadać na te oczekiwania. Jest to możliwe  dzięki mierzeniu popytu konsumenckiego, przewidywaniu trendów rynkowych i dotrzymywaniu kroku standardom dostępności.

Transformacja cyfrowa pomaga firmom z branży energetycznej lepiej zrozumieć, czego chcą klienci. Jest to możliwe dzięki mierzeniu popytu konsumenckiego, przewidywaniu trendów rynkowych i dotrzymywaniu kroku standardom dostępności.

„Jesteśmy blisko klienta, oferując mu zarówno energię, jak również produkty komplementarne i usługi, odpowiadające na jego oczekiwania związane z komfortem oraz bezpieczeństwem. Wspólnie z PGE Systemy prowadzimy proces konsolidacji systemów CRM i Billing, pracujemy również nad rozwojem kanałów sprzedaży i procesów obsługi mając w perspektywie klienta cyfrowego” – mówi Mariusz Rędaszka, prezes zarządu PGE Obrót.

Co cechuje obecnego klienta? Coraz częściej to aktywny prosument, który wytwarza energię i pokrywa swoje zapotrzebowanie na nią, albo odsprzedaje nadwyżki. Stawia na troskę o środowisko i efektywność energetyczną. Wybiera odnawialne źródła energii nie tylko jednorazowo, ale mając perspektywę ich rozwoju. Oznacza to zasadniczą zmianę w relacjach między firmami energetycznymi i klientami. Spółki z Grupy PGE pełnią wobec nich rolę opiekuna, służącego nie tylko jakościowym produktem, ale też nowoczesnymi usługami, wiedzą i profesjonalnym doradztwem.

Technologie pomogły sprostać ujednoliceniu oraz koordynacji wielu procesów, jak również gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Wdrażane są takie inicjatywy jak np. digitalizacja procesów oraz obsługi, które przekładają się na  rozwój działalności i satysfakcję klienta.

Cyfryzowane są także obszary specyficzne dla branży energetycznej, takie jak zbieranie i analiza danych pomiarowych energii oraz ciepła, a także wnioskowanie i podejmowanie decyzji w oparciu o wyniki. W wielu procesach wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, a w szczególności uczenie maszynowe, które w znacznym stopniu ułatwia pracę na bardzo dużych zbiorach danych oraz predykcję zużycia oraz produkcji prądu. Ogromne moce obliczeniowe, dostępne w każdej chwili i wspierające krótkie okresy zasilania systemu energią z rozproszonych źródeł, okazały się lekarstwem na wyzwania optymalizacyjne w energetyce.

Patrząc w przyszłość

W tle cyfryzacji trwa porządkowanie warstw technicznych i procesowych. Za sprawą wprowadzania ładu Cloud Adoption Framework organizacja staje się gotowa na dalsze zmiany i ciągłe doskonalenie sposobów wykorzystania technologii.

Migracja procesów do chmury umożliwia najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa, w tym również zapewnienie bezpiecznego wyniesienia danych poza Polskę i dzięki temu ciągłości działania w sytuacji zagrożenia atakiem – w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co w przypadku przedsiębiorstw z obszaru infrastruktury krytycznej, takich jak energetyka, ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i całej gospodarki. W planach Grupy PGE są kolejne przedsięwzięcia oparte na architekturze chmurowej, m.in. w obszarze IoT do optymalizacji pracy infrastruktury produkcyjnej czy dystrybucyjnej, w zakresie opomiarowania czy predykcji pracy instalacji Operational Technology (OT)

Grupa PGE realizuje obecnie dużą liczbę przedsięwzięć transformujących energetykę w Polsce. Obszary te są wpisane w strategię rozwoju do 2030 r. z perspektywą do 2050 r. Firma stawia na odnawialne źródła energii w postaci farm wiatrowych na Bałtyku (Baltica 2 i Baltica 3), lądowych farm wiatrowych, buduje szereg nowych instalacji fotowoltaicznych, rozbudowuje magazyny energii np. na Górze Żar, czy też realizuje program dekarbonizacji ciepłownictwa. Kompleksowe zmiany, jakie zachodzą w Grupie za sprawą nowych technologii i rozwiązań chmurowych, pozwolą wnieść rynek usług energetycznych na nowy poziom cyfrowego rozwoju”.

Powiązane posty