Przejdź do głównej zawartości

Build 2022: Microsoft udostępnia deweloperom nowoczesne narzędzia oparte o AI

Programiści rozwiązują problemy różnej skali i złożoności praktycznie w każdej branży i organizacji na świecie. Dlatego w ramach tegorocznej edycji Microsoft Build, najważniejszej konferencji Microsoft dla deweloperów, firma ogłosiła ponad 50 nowych produktów i usług dla programistów. Rolą Microsoft już od dawna jest tworzenie narzędzi i platform, które pozwalają dostarczać lepsze, szybsze i skuteczniejsze rozwiązania odpowiadające na najważniejsze wyzwania cyfrowej gospodarki i społeczeństwa.

Ogłoszone w tym roku aktualizacje i nowości można podzielić na kilka kluczowych kategorii:

 • Wpływ sztucznej inteligencji (AI) i rozwoju oprogramowania wspomaganego przez AI na utrzymanie płynności pracy programistów.
 • Szerokie możliwości systemu Windows dla deweloperów, w tym nowe, oparte o AI, hybrydowe wzorce aplikacji dla nowych punktów końcowych na brzegu sieci (Edge), które mogą być rozwijane w otwartym ekosystemie.
 • Innowacje wykorzystujące automatyzację do poprawy procesu pracy deweloperów w całej organizacji.

Najważniejsze nowości ogłoszone w trakcie konferencji:

Wpływ sztucznej inteligencji i rozwoju oprogramowania wspomaganego przez sztuczną inteligencję na pracę programistów

W trakcie konferencji Build 2022 Microsoft zaprezentował wszystkie platformy i narzędzia, które wspierają programistów w rozwoju technologii AI. Mają one służyć do usprawnienia ich pracy oraz wyeliminowania przeszkód, które utrudniają im skoncentrowanie się na pisaniu kodu. Najważniejsze zapowiedzi to m.in.:

 • Ogólna dostępność GitHub Copilot. W poprzednim roku Microsoft wprowadził przedpremierową wersję programu Copilot, który spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Ponad jedna trzecia użytkowników korzystała z niego codziennie.

GitHub Copilot to oparte na AI narzędzia do tzw. pair programing, czyli programowania w parach, które dostarczają sugestie, proponowane na podstawie tworzonego kodu i komentarzy. Wraz z ogólną dostępnością Copilota, więcej programistów będzie miało szansę skorzystać z narzędzi, które nie tylko pomagają pisać kod za pomocą AI, ale także wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia lepszych kodów w przyszłości.

 • Microsoft Dev Box. Microsoft chce zmienić ideę przywiązania użytkownika do fizycznego komputera. Microsoft Dev Box umożliwia programistom uruchomienie maszyny wirtualnej (VM) i jej automatyczne udostępnienie w chmurze, redukując mogące temu towarzyszyć ograniczenia i opóźnienia.

Teraz programiści mogą korzystać z narzędzi AI i chmury Microsoft do tworzenia i wdrażania aplikacji w dowolnym miejscu. Środowisko Microsoft jest jedynym miejscem, w którym programiści mogą płynnie przechodzić „z pudełka do chmury” i z powrotem, korzystając z dowolnego urządzenia końcowego na całym świecie.

Wzory hybrydowych aplikacji opartych o AI dla nowych punktów końcowych na brzegu sieci

Wraz z odkrywaniem przez programistów kolejnych inteligentnych rozwiązań chmurowych, które wymagają wielu punktów końcowych i procesorów (NPU), naturalną ewolucją jest tworzenie aplikacji hybrydowych o wyjątkowych możliwościach. Jednak wielu deweloperów zatrzymuje się w miejscu z powodu powszechnego problemu. Programiści muszą pisać kody dla określonych ekosystemów – w tym przypadku układów scalonych. Zamiast rozwiązania hybrydowego, programiści zmuszeni są do pracy w „zamkniętym ekosystemie”, pisząc kod dla każdego chipsetu z osobna, aby stworzyć działające aplikacje.

Microsoft zapewnia programistom swobodę pracy eliminując te ograniczenia. Firma oferuje zestaw narzędzi w chmurze, które automatyzują ten proces i pozwalają im czerpać korzyści z aplikacji hybrydowych. Po napisaniu aplikacji mogą oni skorzystać z usługi Microsoft, aby wykorzystać procesory NPU bez względu na chipset, nad którym pracują.

Microsoft tworzy potężny, wieloplatformowy wzorzec do budowania aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję, które łączą chmurę z urządzeniami brzegowymi, wykorzystując ONNX Runtime i Azure Machine Learning, wraz z łańcuchem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Ponadto, nadchodzący Projekt Volterra to zestaw programistyczny z możliwościami AI, który będzie wyposażony w procesor neuronowy o najlepszej w swojej klasie mocy obliczeniowej dla AI.

Spojrzenie w przyszłość na nową erę sztucznej inteligencji i automatyzacji

Chociaż to deweloperzy są głównymi odbiorcami nowości ogłaszanych podczas konferencji Build, Microsoft zdaje sobie sprawę, że każdy użytkownik Internetu chciałby mieć narzędzia, które pozwolą wykonać obowiązki w prosty, wydajny i inteligentny sposób. W tym celu firma zaprezentowała narzędzia oparte o AI i automatyzację stworzone dla wszystkich. Są to m.in.:

 • Microsoft Power Pages – platforma low-code do tworzenia i hostowania stron internetowych, która umożliwia każdemu, od twórców rozwiązań niskokodowych (low-code), po profesjonalnych programistów, projektowanie, konfigurowanie i publikowanie witryn internetowych zarówno dla komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń przenośnych, za pomocą płynnych, wizualnych rozwiązań.
 • Express Design w Power Apps – oprogramowanie, które w ciągu kilku sekund przekształci plik PDF, PowerPoint lub nawet odręczny szkic w działającą aplikację.
 • Streszczanie tekstu w Dynamics 365 dla obsługi klienta. Użytkownicy mogą podsumować złożone rozmowy, aby skrócić czas obsługi i zwiększyć satysfakcję z pracy.

Tego rodzaju usługi dają użytkownikom o mniejszych umiejętnościach technicznych dostęp do mocy „superkomputera AI w chmurze”, który pomaga im wykonywać pracę szybko i skutecznie.

Nieustający rozwój innowacji

Inne warte uwagi funkcje i produkty ogłoszone w trakcie Microsoft Build to:

 • Środowiska programistyczne i DevSecOps w chmurze, w tym informacje o wieloplatformowym interfejsie użytkownika aplikacji .NET, znanym jako .NET MAUI, który jest już ogólnie dostępny.
 • Aplikacje natywne w chmurze, które zapewniają nowy poziom skali i wydajności oraz większą niezawodność działania, w tym Azure Container Apps, bezserwerową usługę hostingu kontenerów, dzięki której programiści mogą skupić się na aplikacjach, zamiast na zarządzaniu podstawową infrastrukturą chmury.
 • Inteligentna Platforma Danych Microsoft (Microsoft Intelligent Data Platform) – nowa, zintegrowana platforma, która łączy bazy danych, analitykę i zarządzanie. Umożliwia to organizacjom poświęcenie większej ilości czasu na budowanie wartości, zamiast na integrację i zarządzanie rozproszonymi zasobami danych.
 • Microsoft Store Ads to nowy produkt, który ma pomóc deweloperom w rozwoju ich działalności poprzez dotarcie z aplikacjami lub grami do właściwych klientów we właściwym czasie. W najbliższych miesiącach programiści mogą wziąć udział w programie pilotażowym, w ramach którego będą mogli tworzyć kampanie reklamowe dla Microsoft Store za pomocą Microsoft Advertising.
 • Nowe rozwiązanie Live Share dla aplikacji w Microsoft Teams, które przenosi funkcję udostępniania ekranu podczas spotkań na wyższy poziom, czyniąc scenę spotkania Teams interaktywną. Programiści mogą tworzyć w Teams aplikacje Live Share, które umożliwiają uczestnikom spotkań edytowanie, dodawanie adnotacji, powiększanie i pomniejszanie oraz interakcję z udostępnianą treścią na nowe sposoby.
 • Metawersum tworzy zupełnie nowe możliwości dla biznesu. Microsoft umożliwia korzystanie z metawersum na wszystkich poziomach, dzięki czemu klienci mogą skuteczniej modelować, automatyzować, symulować i przewidywać zmiany w swoich środowiskach pracy, czerpać lepsze doświadczenia w nowym świecie pracy hybrydowej oraz tworzyć niestandardowe, wciągające światy, aby zapewnić nowe możliwości nawiązywania kontaktów i eksperymentowania.