Przejdź do głównej zawartości

Czy AI uzdrowi sektor zdrowia?

Przedstawiciele polskiego rynku zdrowia pokładają ogromne nadzieje w innowacjach. Jak wskazuje Future Health Index 2023, globalne badanie analizujące priorytety i perspektywy liderów ochrony zdrowia i młodego pokolenia personelu medycznego, prawie połowa młodych pracowników tego sektora (43 proc.) wybiera pracodawców, którzy inwestują w sztuczną inteligencję. Liczą oni, że inteligentne rozwiązania wpłyną na lepsze wyniki pacjentów, usprawnią sposoby pracy, a także utorują drogę w kierunku bardziej zrównoważonego środowiskowo rozwoju całego sektora. Raport wykazał również, że inwestycje w inteligentne technologie cyfrowe oraz rozwój świadczeń opieki w kierunku nowych modeli są najważniejszymi priorytetami dla Polski i całego regionu. To dobry prognostyk, biorąc pod uwagę szanse i możliwości, jakie innowacyjne rozwiązania już dziś przynoszą tym, którzy z odwagą sięgają po najwyższej klasy technologie i usprawniają procesy wykorzystując do tego sztuczną inteligencję.

Weźmy za przykład Instytut Matki i Dziecka, który współpracuje z Microsoft przy realizacji pierwszego na świecie projektu wykorzystującego sztuczną inteligencję we wczesnym wykrywaniu genetycznych wad nerek u płodów. Inicjatywa ma doprowadzić do stworzenia algorytmów sztucznej inteligencji, które zwiększą skuteczność badań prenatalnych, pokazując lekarzom zmiany w obrazach ultrasonograficznych płodów wskazujące potencjalne choroby genetyczne. To prawdziwa rewolucja, gdyż wczesne wykrycie niepokojących zmian w rozwoju płodu umożliwi specjalistom bardziej szczegółową diagnostykę ciąży i jej przebiegu oraz pomoże ustalić właściwe formy leczenia. W części przypadków, wczesne rozpoznanie choroby pozwala podjąć leczenie dziecka jeszcze w łonie matki lub bezpośrednio po jego narodzeniu, co np. pozwoli zapobiec kolejnym powikłaniom.

Z kolei krakowski Neo Hospital wykorzystuje technologię rzeczywistości rozszerzonej podczas operacji bariatrycznych. Wyposażony w Microsoft HoloLens 2 chirurg może wyświetlić w formie trójwymiarowych hologramów wewnętrzne narządy pacjenta i przyjrzeć się im z bliska z każdej strony. Dotychczas stosowane zdjęcia z badań ultrasonograficznych czy rentgenowskich nie dawały takich możliwości.

Warto jednak postawić pytanie, czym dokładnie są dla zdrowia inteligentne technologie i innowacje. Nie chodzi tu w końcu o lek na każdą chorobę, ani zabieg, który sprawi, że społeczeństwa przestaną się starzeć. Nie należy też ulegać pokusie, że nowy sprzęt czy oprogramowanie – jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki – wyeliminują problemy, z jakimi sektor borykał się od lat. Za pojęciem innowacji kryje się transformacja cyfrowa obejmująca wszystkie obszary funkcjonowania sektora – technologiczny, biznesowy i przede wszystkim kulturowy, całkowicie zmieniając podejście do leczenia i zarządzania procesami. Transformacja z udziałem innowacji polega na zmianie sposobu myślenia i metod pracy, dlatego wymaga ona gruntownego przemyślenia modeli biznesowych i procesów. Za sprawą innowacji dzisiejsze wizyty w szpitalu, przychodni zdrowia, czy nawet w aptece, coraz częściej nie przypominają tych jeszcze sprzed kilku lat. Dzieje się tak dlatego, że dzięki technologii udaje się dokonywać tego, co do tej pory było niemożliwe.

Innowacje to również sposób organizacji sektora, który w Polsce wymaga szczególnej uwagi. Nasze społeczeństwo starzeje się, więc rośnie grono osób wymagających leczenia. Jednocześnie mamy najniższą w Unii Europejskiej liczbę lekarzy oraz pielęgniarek[1]. Tymczasem, jak pokazują wyniki Future Health Index 2023, technologie to jeden z najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie z niedoborami kadrowymi, co potwierdza 64 proc. przedstawicieli sektora objętych badaniem. Dlatego w tym roku aż 20 proc. placówek w Polsce zainwestowało w rozwiązania wspierające integrację diagnostyki, a szacunki wspomnianego badania wskazują, że za 3 lata ta liczba wzrośnie do 35 proc.

Skuteczne rozwiązania mające na celu odciążenie personelu i zwiększenie jego możliwości to – jak podaje 40 proc. badanej grupy – optymalizacja procesów i wykorzystanie technologii wirtualnej oraz automatyzacji i sztucznej inteligencji. Wszystkie one są elementami cyfrowej transformacji, za który odpowiada chmura obliczeniowa oraz dane, napędzające innowacyjne rozwiązania.

Dzisiaj Polska ma wszystkie niezbędne zasoby do tego, aby z sukcesem transformować gospodarkę i sektor zdrowia. Począwszy od know-how, po ambitnych i wykwalifikowanych ludzi, gotowych do podejmowania pionierskich inicjatyw.

Można wręcz powiedzieć, że posiadamy więcej niż inne kraje regionu. Wynika to z lokalnego dostępu do infrastruktury chmurowej, dzięki któremu możemy wprowadzać innowacje szybciej, zachowując jednocześnie najbardziej rygorystyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i konieczności przetwarzania danych na terytorium kraju. Region przetwarzania danych Azure Poland Central – bo o nim mówimy – zwiększa możliwości wprowadzania innowacji w najbardziej newralgicznych sektorach, które dysponują wrażliwymi danymi osobowymi – a takie właśnie są te, dotyczące naszego zdrowia. Miejmy więc nadzieję, że nowa infrastruktura przyspieszy rozwój tego sektora nie tylko w Polsce, ale i w całym regionie, zapewniając lepszą i skuteczniejszą opiekę zdrowotną nam wszystkim.

[1] Opracowanie opublikowane przez Obserwator Gospodarczy, na podstawie danych Eurostat i OECD