Przejdź do głównej zawartości
Microsoft

Chmurowa rewolucja w ubezpieczeniach #TuesdAI

Podczas spotkania, które odbyło się 4 marca br. w pierwszym w Europie Centralnej Centrum Technologicznym Microsoft, przedstawiciele najważniejszych firm z sektora ubezpieczeniowego dyskutowali o trendach kształtujących branżę oraz nowoczesnym podejściu do tworzenia doświadczeń klienta, w tym wykorzystaniu sztucznej inteligencji w medycynie. Istotną kwestią poruszoną podczas wydarzenia były również wymagania dot. chmury obliczeniowej przedstawione przez KNF.

Ubezpieczyciele stoją obecnie przed wyzwaniami definiowanymi przez nowe realia ekonomiczne i społeczne. Stagnacja wzrostu gospodarczego, która według przewidywań ekonomistów w najbliższych latach może się utrzymywać, a także rosnące prawdopodobieństwo globalnej recesji już dzisiaj wywierają presję na osiąganie wzrostów biznesowych. Kolejnym kluczowym wyzwaniem są zmiany demograficzne, w tym m.in. zwiększająca się długość życia. Polskie przedsiębiorstwa napotykają trudności w znalezieniu i pozyskaniu pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, głównie w obszarze zastosowania chmury obliczeniowej. Z drugiej strony, szacuje się, że będą rosnąć oczekiwania klientów, także jeśli chodzi o cyfrowe kanały komunikacji. Oznacza to, że firmy ubezpieczeniowe będą musiały wdrożyć nowoczesne rozwiązania technologiczne, które nie tylko zoptymalizują procesy biznesowe, ale także zmienią sposób relacji z klientami.

Trendy na rynku ubezpieczeń

Michał Kopyt, Partner, EY
Michał Kopyt, Partner, EY

Jak wskazuje najnowszy raport EY pt. „2020 Insurance Outlook”, obecnie branżę ubezpieczeniową kształtuje sześć najważniejszych trendów: dążenie do osiągnięcia wydajności operacyjnej w celu zwiększania marży i budowania przyszłego wzrostu, konieczność przyciągania najlepszych talentów, opanowanie wschodzących technologii, digitalizacja dystrybucji, a także skuteczne zarządzanie presją regulacyjną i zrozumienie wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. Zwiększają one potrzebę opracowania produktów działających wydajnie i zapewniających wyjątkową obsługę klienta. Zmusza to ubezpieczycieli do poszukiwania rozwiązań, które nie tylko umożliwią wprowadzenie innowacyjnych produktów, ale też wspomogą ich całościową transformację technologiczną. Podstawowym składnikiem udanej cyfryzacji, jak wskazują eksperci, jest chmura obliczeniowa.

Dlaczego firmy ubezpieczeniowe wybierają chmurę?

Cloud computing to naturalny kierunek, w którym zmierzają już teraz oraz będą sukcesywnie podążać w przyszłości ubezpieczyciele na całym świecie. Obecnie firmy nie szukają odpowiedzi na pytanie „Czy przejść do chmury?”, lecz „Jak szybko to zrobić?”. Radek Wojdowski, Manager w EY wskazuje, że chmura obliczeniowa zapewnia zwinność i możliwość szybkiego reagowania na potrzeby klientów. To również ogromna wydajność, która pozwala rozwijać biznes na ogromną skalę. Co więcej, wdrożenie rozwiązań opartych o chmurę i sztuczną inteligencję prowadzi do lepszej komunikacji z klientem, dostarczenia pracownikom narzędzi zwiększających ich efektywność oraz pozwala szybciej reagować na zmieniające się regulacje.

Polisa od dostawcy chmury

Michał Jaworski_Microsoft
Michał Jaworski, Dyrektor Strategii Technologicznej i Członek Zarządu w Microsoft

Zgodność z regulacjami prawnymi to szczególnie istotna kwestia, która zajmuje ubezpieczycieli chcących wziąć udział w cyfrowym wyścigu. Jak wskazuje Michał Jaworski, Dyrektor Strategii Technologicznej i Członek Zarządu w Microsoft, to na dostawcy usługi chmurowej ciąży odpowiedzialność za zapewnienie jej zgodności z przepisami prawnymi.

„Klient wybierając chmurę jednocześnie otrzymuje od dostawcy swojego rodzaju polisę ubezpieczeniową, która gwarantuje zgodność usługi ze wszystkimi obecnymi, jak i przyszłymi regulacjami prawnymi. Microsoft spełnia wszystkie wymagania, a informacje dotyczące zgodności naszych konkretnych usług z prawem, w tym z komunikatem KNF, udostępnia do wglądu opinii publicznej” – skomentował Michał Jaworski.

Najważniejsze obszary, w których technologie oparte o chmurę obliczeniową mogą z powodzeniem być stosowane w wysoce regulowanych branżach to między innymi: obsługa klienta, analityka, optymalizacja operacji, a także praca zdalna za pomocą narzędzi takich jak Microsoft Teams. Już dziś wszystkie systemy informatyczne, z których korzystają firmy ubezpieczeniowe mogą być dostarczane z chmury Azure.

Komunikat KNF wskaże kierunek rozwoju ubezpieczeń

EY wskazuje natomiast, że najnowszy komunikat KNF w sprawie chmury obliczeniowej w żaden sposób nie ogranicza ubezpieczycieli we wdrażaniu usług opartych o ten model działania. Dokument wskazuje jedynie kierunek, w jakim firmy powinny podążać, chcąc wykorzystywać te rozwiązania.

„KNF dostrzegł, że Polska jest jeszcze w tyle za krajami, które są dużo bardziej innowacyjne. Komunikat dotyczący chmury wskazuje, w jakim kierunku powinna iść technologia, a także w sposób precyzyjny definiuje różne pojęcia, które do tej pory budziły wiele wątpliwości oraz precyzuje zakres swojego zastosowania” – wskazuje adw. Małgorzata Chruściak z EY Law.

Inteligentne ubezpieczenia w praktyce

Piotr Szczepanik, Head of FSI Industry Portfolio, Microsoft
Piotr Szczepanik, Head of FSI Industry Portfolio, Microsoft

Spotkanie zakończyło się przedstawieniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych dedykowanych dla branży ubezpieczeniowej, wśród których znalazły się firmy takie jak Ecom, Billennium i Netwise, które dostarczają rozwiązania umożliwiające wielokanałową obsługę klienta, w tym narzędzia wspierające pracę zdalną. Z kolei Elitmind i Lingaro przedstawiły swoje usługi wspierające przetwarzanie danych w chmurze, dzięki którym możliwe staje się osiąganie wydajności operacyjnej oraz zwiększanie marży i budowanie przyszłych wzrostów.

Sztuczna inteligencja w ubezpieczeniach

Jedno z ciekawszych rozwiązań dedykowanych ubezpieczycielom zaprezentowała firma Telemedico, która wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji w celu usprawnienia dostępu do opieki medycznej. Zaprezentowana platforma systemu telemedycznego wykorzystuje AI do analizy objawów i dokumentacji medycznej pacjentów, dzięki czemu cały proces począwszy od konsultacji, aż po leczenie, zajmuje dużo mniej czasu. System został zbudowany w taki sposób, aby mógł rejestrować pomiary funkcji życiowych pacjenta za pomocą zintegrowanych urządzeń medycznych. Na podstawie analizy, system jest w stanie wydać zalecenia dla lekarzy dot. szczegółów diagnozy i leczenia. Nowatorski sposób wykorzystania AI przez firmę Telemedico jest dowodem na to, że może ona być z sukcesem stosowana przez firmy ubezpieczeniowe, medyczne i farmaceutyczne, które chcą zaoferować swoim pacjentom usługi na odległość.