Przejdź do głównej zawartości

Cyfrowe przywództwo dla lepszej przyszłości

Indeks Cyfrowej Przyszłości Microsoft: transformacja cyfrowa biznesu umożliwia postęp gospodarczo-społeczny.

Europa Środkowo-Wschodnia może pochwalić się cyfrowymi talentami światowej klasy. Malta i Estonia są postrzegane jako liderzy w dziedzinie cyfrowych usług publicznych, a w raportach Komisji Europejskiej o działaniu e-administracji zajmują 1. i 2. miejsce. Wartość firm technologicznych wywodzących się z Europy Środkowo-Wschodniej wzrosła w ciągu ostatniej dekady 19-krotnie, a liderami są takie firmy jak rumuński UiPath czy chorwacki Infobip.

Ale daleko nam jeszcze do pełnego wykorzystania potencjału.

Przygotowany przez Microsoft Indeks Cyfrowej Przyszłości, który na podstawie analizy danych określa postępy w digitalizacji krajów, ujawnił, że bardziej zaawansowane cyfrowo państwa osiągają lepsze wskaźniki ekonomiczne i społeczne.

Kraje zaawansowane cyfrowo są zarazem bardziej ekologiczne, konkurencyjne, innowacyjne i zamożniejsze

W wielu obszarach kraje i przedsiębiorstwa Europy Środkowo-Wschodniej są tak samo rozwinięte cyfrowo, jak państwa “cyfrowej czołówki”. Natomiast w innych dziedzinach wciąż istnieje ogromna szansa i potencjał na transformację i płynące z niej korzyści.

Dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych, cały region Europy Środkowo-Wschodniej może osiągnąć więcej, budując cyfrową przyszłości oraz większą konkurencyjność całej wspólnoty.

Znajdujemy się w punkcie zwrotnym i każdy ma tu do odegrania ważną rolę. Jako liderzy biznesu, stojący na czele różnych przedsiębiorstw i sektorów gospodarki mamy wyjątkową możliwość stać się częścią zmiany. Oczywiście, jeżeli zaczniemy działać od razu.

Cyfrowe przywództwo o kluczowym znaczeniu

Być może słowa te padły już wiele razy, ale z naszych danych jasno wynika, że inwestowanie w technologie cyfrowe jest kluczem do zwiększenia konkurencyjności i spełnienia zmieniających się oczekiwań konsumentów i talentów.

Na ogólne wyniki gospodarcze i społeczne krajów największy wpływ mają inwestycje w infrastrukturę cyfrową oraz pozycja biznesu w rankingu “konkurencyjności cyfrowej”. Natomiast z większą innowacyjnością i produktywnością szczególnie mocno związany jest poziom wykorzystania chmury.

Innymi słowy, przedsiębiorstwa cyfrowe są motorem napędowym postępu. Jednak nie tylko wydatki na technologię mają znaczenie – aby odnieść sukces, firmy powinny również traktować priorytetowo umiejętności cyfrowe, przywództwo uwzględniające technologie cyfrowe oraz hybrydową kulturę pracy.

Profesjonaliści IT pełnią rolę katalizatora

Wraz ze wzrostem liczby specjalistów IT wśród pracowników, rośnie innowacyjność i wydajność przedsiębiorstw.

Pracownicy IT, którzy rozwijają umiejętności niezbędne dziś i w przyszłości, są w stanie skuteczniej wykorzystywać i wdrażać najnowsze technologie cyfrowe na skalę całej organizacji – przyspieszając transformację i maksymalizując jej wpływ na cały biznes.

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji oznacza, że mają oni szansę być ambasadorami zmian cyfrowych w organizacjach.

Przywództwo oparte na technologiach cyfrowej napędza wzrost

Jednak nie tylko pracownicy IT potrzebują odpowiednich umiejętności. Na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa już teraz ogromny wpływ ma obeznana z technologią kadra kierownicza.

Przeprowadzona analiza danych wykazała, że wyższy poziom umiejętności cyfrowych w grupie wiekowej osób, pełniących funkcje kierownicze, wiąże się ze zwiększoną konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Stawiający na cyfryzację dyrektorzy są bardziej skłonni do podejmowania decyzji, które pozwolą im uzyskać większą wartość strategiczną dzięki technologiom.

Pomysły kiełkują poza biurem

Oczekiwania wobec kultury pracy zmieniły się na zawsze. Tradycyjne metody zagrażają konkurencyjności, a utalentowani pracownicy coraz częściej oczekują zmian. Co więcej, zebrane dane wykazały, że częściej stosowana w czasie pandemii praca zdalna wiązała się z większą liczbą tworzonych innowacji, w tym rejestracji patentów, a także z wyższą produktywnością.

Kluczowa jest tu elastyczność. Najlepszych rezultatów nie przynosi bowiem praca zdalna lub biurowa w pełnym wymiarze czasu. Najbardziej efektywne jest połączenie obu tych rozwiązań. Praca hybrydowa pozwala każdemu pracownikowi osiągać najlepsze rezultaty tam, gdzie mu to najbardziej odpowiada. A nikt przecież nie chce, aby połowa zespołu nie osiągała dobrych wyników lub aby część pomysłów przepadła.

Transformacja firm w postępowe przedsiębiorstwa patrzące z odwagą w przyszłość pomaga nie tylko zatrzymać utalentowanych pracowników w regionie, ale również przyciągnąć ludzi, którzy wracają do nas po zdobyciu doświadczenia za granicą. Bezczynność nie jest rozwiązaniem. Biznes musi się digitalizować lub pogodzić z tym, że zostanie w tyle za konkurencją.

Wszyscy muszą zrozumieć wagę cyfryzacji

Nasza analiza danych wykazała, że podnoszenie umiejętności cyfrowych prowadzi do wyższej produktywności i wyższych średnich wynagrodzeń, co jest odpowiedzią na dwa problemy, z którymi zmaga się wiele krajów i firm w regionie.

Przedsiębiorstwa mogą się do tego przyczynić poprzez podnoszenie i zmianę kwalifikacji swoich pracowników. Im więcej umiejętności cyfrowych będzie posiadał każdy pracownik, tym więcej może wnieść do swojej organizacji. Europa Środkowo-Wschodnia posiada niesamowite talenty, a inwestując w ludzi i ich umiejętności w takim samym stopniu, jak w technologie, możemy stworzyć naród cyfrowych zwycięzców.  Dlatego w naszych planach inwestycyjnych – takich jak w Polsce i Grecji – to umiejętności zawsze odgrywają kluczową rolę.

“Skuteczne wejście w chmurę i pełne wykorzystanie jej potencjału wymaga zbudowania twardych kompetencji chmurowych w organizacjach. Intensywnie rozwijamy się w tym obszarze i do tego samego przekonujemy menedżerów w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach” – Michał Potoczek, Prezes Zarządu Chmury Krajowej

Możemy stanąć na czele zmian

Ambicją Europy jest bycie liderem w globalnej gospodarce cyfrowej. W porównaniu z USA lub Chinami, Stary Kontynent zmaga się jednak z rosnącym deficytem innowacji. Dlatego Europa wciąż dokonuje inwestycji, aby zrealizować program innowacji i przyspieszyć transformację cyfrową.

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej mogą stać na czele cyfrowej zmiany. Jeśli uda nam się osiągnąć postęp, cała Europa pójdzie w nasze ślady, a my zapewnimy sobie konkurencyjną przyszłość na arenie światowej.

Należy jednak pamiętać, że najważniejsze nie jest to, w którym miejscu na ścieżce cyfrowej transformacji znajduje się dziś dany kraj czy przedsiębiorstwo. Największe znaczenie ma tempo, w jakim się rozwija, aby stać się bardziej ekologicznym, zamożniejszym, innowacyjnym i konkurencyjnym.

Dlatego trzy kluczowe kroki, jakie powinniśmy podjąć to:

  1. Rozwijanie i pogłębianie umiejętności cyfrowych wszystkich osób, a zwłaszcza tych, które pełnią funkcje decyzyjne
  2. Cyfryzacja procesów w celu zwiększenia wydajności i świadczenia większej liczby usług z korzyścią dla naszych klientów i obywateli
  3. Przyjęcie hybrydowej kultury pracy (a nie tylko wdrożenie technologii), aby umożliwić pracownikom maksymalne wykorzystanie talentu, a firmom czerpanie z cyfryzacji.

Mamy do dyspozycji potrzebne środki, więc teraz wszystko sprowadza się do przywództwa.