Przejdź do głównej zawartości
Teacher and student

Gotowi na przyszłość

Cyfryzacja społeczeństwa postępuje, a wraz z nią zmienia się sposób podejścia do pracy i nauki. Niektóre podmioty radzą sobie z wyzwaniami stawianymi przez nową rzeczywistość wyjątkowo dobrze, wykorzystując w swojej codzienności najnowocześniejsze technologie. Bez wątpienia należą do nich wszystkie szkoły, które zostały wyróżnione tytułem „Uczelni w Chmurze Microsoft”. Wykorzystanie cyfrowych narzędzi w nauczaniu i zarządzaniu placówkami nie tylko usprawnia procesy administracyjne czy umożliwia naukę zdalną. Przede wszystkim przynosi uczestnikom życia szkolnego i akademickiego niezbędne do funkcjonowania w nowej rzeczywistości kompetencje. Pozwala rozwijać społeczeństwo informacyjne w czasach, kiedy zrozumienie i umiejętność wykorzystania technologii stawiane są na równi ze znajomością języków obcych, jeżeli nie wyżej. Sprawne posługiwanie się technologiami warunkuje także efektywne poruszanie się po przyszłym rynku pracy.

Zacząć dzisiaj, by przygotować się na jutro

Tytuł „Uczelni w Chmurze Microsoft” przyznawany jest najbardziej innowacyjnym szkołom wyższym, które w swojej codziennej działalności wykorzystują technologie chmurowe. Głównym warunkiem udziału w programie jest zapewnienie wszystkim studentom i pracownikom szerokiego dostępu do oprogramowania Microsoft, również do użytku prywatnego. Usługi takie jak Office 365, Microsoft Azure czy Dynamics 365 wykorzystywane są w różnych obszarach działalności, np. do prowadzenia badań naukowych, w trakcie których studenci i pracownicy posiadają stały dostęp do aktualnych materiałów, szkoleń i kursów. Wszystko to sprawia, że wyróżnione uczelnie wyznaczają standardy edukacji w nowym, hybrydowym modelu.

„Jesteśmy świadkami postępującej cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Transformacji ulegają w zasadzie wszystkie branże, ale i obszary naszego życia. Za tą zmianą nadążać musi sektor edukacji i kapitał ludzki. Za kilka lub kilkanaście lat powstaną zawody, o których dzisiaj jeszcze nawet nie myślimy. Aby przygotować obywateli do wyzwań przyszłości, sektor edukacji nie tylko musi nadążać za zmianami, ale powinien im przewodzić i wyznaczać ich standardy. Tę rolę odgrywają dzisiaj wszystkie wyróżnione Uczelnie w Chmurze Microsoft, które są liderami szkolnictwa wyższego, kształcącymi przyszłe pokolenia” – podkreśla Barbara Michalska, dyrektor rynku edukacyjnego Microsoft w Polsce.

Kompetencje przyszłości

Jak wskazują wyróżnione uczelnie, szerokie zastosowanie cyfrowych narzędzi przynosi szereg korzyści wszystkim uczestnikom życia akademickiego – zarówno studentom, wykładowcom, jak i pracownikom administracyjnym. Funkcjonowanie uczelni jest usprawnione, wszystkie zasoby cyfrowe są uporządkowane i znajdują się na jednej, spójnej platformie, a studenci uczą się pracy z narzędziami, które będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej. To również jeden z wielu czynników, dla których wyróżnione szkoły decydują się na wdrożenie usług Microsoft.

Na wybór rozwiązań od Microsoft wpłynęło to, że technologie tej firmy są obecnie szeroko wykorzystywane, zwłaszcza w biznesie. A my pragniemy przygotować naszych absolwentów do tego, aby z tej technologii potrafili korzystać również w przyszłej pracy” – mówi Marek Groń z Uniwersyteckiego Centrum Informatyzacji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Z kolei Paweł Bojko, dyrektor Działu Informatyzacji Dolnośląskiej Szkoły Wyższej wskazuje nie tylko na rozwój umiejętności cyfrowych, ale również usprawnioną współpracę i komunikację w Uczelni – „Dolnośląska Szkoła Wyższa pragnie wspierać rozwój kompetencji cyfrowych wśród wykładowców, pracowników administracyjnych oraz studentów. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z Microsoft. Narzędzia, które oferuje Microsoft 365 wspierają zarówno naukę, jak i komunikację oraz współpracę pomiędzy pracownikami naukowymi, dydaktycznymi, administracyjnymi i studentami oraz słuchaczami studiów podyplomowych”.

Inwestycja w przyszłość

Chociaż program „Uczelnia w Chmurze” wystartował na początku tego roku, zdążył już zdobyć uznanie na rynku. Wyróżnione uczelnie z dumą wykorzystują tytuł, jakim zostały odznaczone, a ich historie codziennie inspirują innych uczestników życia akademickiego do podążania za zmianami, jakie zachodzą na świecie.

„Jesteśmy niezwykle dumni widząc, że wyjątkowe grono Uczelni w Chmurze Microsoft ciągle się powiększa. W ostatnim czasie przyznaliśmy ten tytuł 12 szkołom wyższym, które wykazały swoje innowacyjne podejście do nauki i zarządzania placówką, a w następnym roku planujemy kolejne wyróżnienia. Warto podkreślić, że tytuł Uczelni w Chmurze Microsoft to nie tylko uznanie wybitnej pracy wszystkich osób zaangażowanych w unowocześnianie uczelni. Wyróżnienie przynosi szkołom realne korzyści, chociażby w postaci przyciągania młodych talentów, chcących zdobywać wykształcenie na uczelniach, które realnie odpowiadają na wyzwania przyszłości” – podsumował Kacper Zubrzycki, Industry Executive w Microsoft.

Więcej informacji na temat „Uczelni w Chmurze Microsoft” można znaleźć w najnowszym Case Study dotyczącym programu, które dostępne jest pod poniższym linkiem: https://aka.ms/UczelniewChmurze