Przejdź do głównej zawartości

Jak Internet rzeczy zmienia górnictwo #MicrosoftMówi

Branża, która może przy pierwszym zastanowieniu uchodzić za archaiczną, przechodzi transformację na naszych oczach. Ilość wdrażanych w górnictwie projektów z wykorzystaniem technologii przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT), sztucznej inteligencji i zaawansowanej analityki z roku na rok rośnie. Koncerny górnicze wiedzą, że aby optymalizować wydajność kopalni powinny być otwarte na zmiany i wdrażać nowoczesne technologie cyfrowe również w infrastrukturze krytycznej. Dzięki technologii Internetu rzeczy wydobycie węgla kamiennego może być nie tylko bardziej produktywne ale i bezpieczniejsze.

Czym jest Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT)?

Technologia IIoT polega na łączeniu maszyn górniczych, elementów infrastruktury kopalni, urządzeń elektrycznych oraz ludzi za pomocą czujników, które w czasie rzeczywistym przesyłają dane pomiarowe do systemów nadzoru w celu optymalizacji produkcji i zapobieganiu awariom. Przemysłowy Internet Rzeczy skupia się na bezpieczeństwie i łączy się z istniejącymi systemami nadzoru w systemach technologicznych. Wykorzystuje standardy stosowane w systemach Scada, na przykład OPC UA, Modbus czy PLC, konwertując je na nowocześniejsze protokoły i usługi w chmurze obliczeniowej, takie jak uczenie maszynowe (Machine Leaning), analiza obrazu (Computer Vision) czy usługi poznawcze (Cognitive Services).

Jakie korzyści przynosi IIoT?

Dzięki integracji Internetu Rzeczy (IoT) i Systemów Technologicznych (OT) skracamy czas wdrażania nowych rozwiązań, a także uzyskujemy znacznie więcej możliwości, takich jak:

  • Wydajność – umieszczone sensory zbierają informacje, dzięki którym możliwe staje się zbudowanie cyfrowego modelu maszyny – tzw. cyfrowego bliźniaka. Może on monitorować efektywność pracy ścian wydobywczych, porównując wydajność maszyn różnych producentów, w różnych lokalizacjach. Za pomocą zaawansowanych algorytmów predykcyjnych można też przewidywać przestoje maszyn, zanim te wystąpią.
  • Bezpieczeństwo – zastosowanie IIoT w kopalniach pozwala wykrywać anomalie pracy poszczególnych sekcji w kompleksach, analizować charakterystykę tąpnięć i szybko reagować w sytuacjach zagrożenia. Czujniki pozwalają również lokalizować załogę i aktywność poszczególnych osób.
  • Efektywność energetyczna – IoT to również pomiary zużycia energii elektrycznej i zarządzanie jej poborem przez urządzenia. Za pomocą czujników można też mierzyć wibracje i poprawić efektywność energetyczną silników poprzez wczesne wykrywanie wadliwej pracy.
  • Innowacyjność – dostęp do platformy Microsoft Azure IoT daje możliwości szybkiego prototypowania usług i tworzy kompleksowe środowisko do szkoleń pracowników. Rozwiązania Azure IoT Central i Machine Learning Studio zapewniają dostęp do najnowszych technologii i budowania własnych urządzeń i modeli predykcyjnych.

Azure IoT jako Platforma Danych Surowych

Platforma Microsoft Azure IoT umożliwia stworzenie Centralnego Repozytorium Danych Surowych na potrzeby realizacji projektów w obszarze zaawansowanej analityki i wszędzie tam, gdzie pojawia się potrzeba ustandaryzowania i udostępniania danych partnerom i dostawcom zewnętrznym.

Zastosowanie IoT w górnictwie daje szerokie możliwości poprawy wydajności, kontroli kosztów pracy maszyn oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy pod ziemią oraz umożliwia wdrożenie idei Inteligentnej Kopalni. Przemysłowy Internet rzeczy otwiera drzwi do automatyzacji w zakładach wydobywczych i wzrostu ich konkurencyjności. Dzięki wykorzystaniu danych, które już dzisiaj uważane są za nowe paliwo, zarządzanie produkcją górnicza może być bardziej efektywne i bezpieczniejsze.