Przejdź do głównej zawartości

Microsoft coraz bliżej ujemnego śladu węglowego #MicrosoftMówi

W styczniu tego roku dyrektor generalny Microsoft Satya Nadella, prezes Brad Smith i dyrektor finansowa Amy Hood rozpoczęli nową inicjatywę na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska. Koncentruje się ona na węglu, wodzie, odpadach i różnorodności biologicznej. Zainicjowana została ogłoszeniem jednego z najambitniejszych zobowiązań dotyczących emisji dwutlenku węgla. Microsoft do 2030 roku stanie się ujemny węglowo, a do 2050 roku usunie ze środowiska więcej dwutlenku węgla niż wyemitował od czasu powstania firmy. Nakreśliliśmy szczegółowy plan osiągnięcia tego celu i zobowiązaliśmy się do informowania na bieżąco o postępach. Dziś ogłaszamy nowe i ważne kroki na drodze do realizacji tego celu.

Umożliwienie transformacji działalności międzysektorowej

Wraz z ośmioma innymi firmami powołaliśmy nową inicjatywę – Transform to Net Zero. Koalicja będzie działać na rzecz przyspieszenia działań biznesowych w kierunku gospodarki o zerowej emisji dwutlenku węgla, przy zachowaniu przejrzystości i wykorzystaniu wiedzy naukowej.

Współpraca w ramach Transform to Net Zero ma pomóc firmom w realizacji najbardziej ambitnych celów związanych z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla. Stworzone zostaną również opracowania wyjaśniające, jak osiągnąć emisję ujemną. Członkami założycielami są A.P. Moeller – Maersk, Danone, Mercedes-Benz AG, Microsoft, Natura & Co, Nike, Starbucks, Unilever i Wipro. Fundusz Obrony Środowiska jest członkiem założycielem organizacji pozarządowej, a BSR będzie pełnił funkcję sekretariatu.

Współpraca w ramach inicjatywy Transform to Net Zero zakłada wyjście poza zobowiązania dotyczące transformacji biznesowej. Członkowie koalicji będą pomagać firmom w osiągnięciu zerowej emisji netto poprzez:

  • dzielenie się doświadczeniem związanym z transformacją biznesową, którą każda organizacja podejmuje, aby osiągnąć zerową emisję netto do 2050 r.;
  • redukcję emisji we wszystkich procesach biznesowych i łańcuchach wartości;
  • współpracę z naszymi partnerami w ramach łańcuchów dostaw;
  • innowacje i inwestycje na dużą skalę w produkty, usługi i modele biznesowe, które wzmacniają efekt inicjatywy;
  • współpracę z decydentami w celu zachęcenia do postępów w dążeniu do osiągnięcia zerowej emisji netto.

Co ważne, celem koalicji jest również zapewnienie, że nadchodzące przejście na gospodarkę niskoemisyjną będzie sprawiedliwe.

Wzmocnienie pozycji naszych klientów

Od dzisiaj zapewniamy możliwość poznania naszego nowego produktu (private preview) – Kalkulatora Zrównoważonego Rozwoju firmy Microsoft. Dostarcza on naszym klientom informację o całkowitej emisji dwutlenku węgla wynikającej z wykorzystania chmury obliczeniowej. Dotyczy to zarówno wszystkich bezpośrednich emisji pochodzących z działalności organizacji (Zakres 1), emisji pośrednich z energii elektrycznej zakupionej i wykorzystywanej przez firmę (Zakres 2), jak i wszystkich innych pośrednich emisji wynikających z działalności organizacji, pochodzących ze źródeł, których firma nie posiada ani nie kontroluje (Zakres 3). Są to zazwyczaj największe ilości śladu węglowego, obejmujące emisje związane z podróżami służbowymi czy zamówieniami publicznymi. Microsoft jest jedynym dostawcą usług w chmurze, który zapewnia klientom pełną przejrzystość we wszystkich trzech zakresach emisji.

Korzystając z AI i zaawansowanej analityki, Kalkulator Zrównoważonego Rozwoju przedstawia informacje na temat sposobów redukcji emisji CO2, możliwości jej prognozowania, a także upraszcza raportowanie. Do ilościowego określenia wpływu usług w chmurze Microsoft na środowisko naturalne wykorzystuje on spójną i dokładną ewidencję emisji dwutlenku węgla. Narzędzie kalkuluje, w jaki sposób przeniesienie dodatkowych aplikacji i usług do chmury przyczyni się do dalszej redukcji emisji. Z łatwością identyfikuje i zestawia raporty na potrzeby dobrowolnych lub ustawowych wymogów dotyczących raportowania.

Redukcja naszej własnej emisji dwutlenku węgla

Dziś dodatkowo ogłaszamy, że do 2030 roku zamierzamy wyeliminować naszą zależność od oleju napędowego. Dostawcy usług w chmurze na całym świecie polegają na agregatach prądotwórczych zasilanych olejem napędowym, które zapewniają ciągłość pracy centrów danych. Chociaż olej napędowy odpowiada za mniej niż 1% naszej całkowitej emisji, uważamy, że należy przyspieszyć proces globalnego odejścia od paliw kopalnych. Wyznaczamy nowy kurs z wykorzystaniem niskoemisyjnych źródeł paliw, w tym wodoru i magazynowania energii. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie mogą się z tym wiązać. Wiemy, że potrzebujemy pomocy w opracowaniu solidnego łańcucha dostaw tych paliw i rozwoju technologii akumulatorów. Jesteśmy jednak gotowi do współpracy z partnerami na całym świecie, wykorzystując inwestycje z naszego Funduszu Innowacji Klimatycznych.

1 lipca objęliśmy wewnętrznym podatkiem węglowym każdą część naszej działalności. Ponadto uaktualniliśmy nasz Kodeks postępowania dla dostawców. Będą oni teraz obliczać i raportować swoje dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych we wszystkich trzech zakresach. W nadchodzących miesiącach będziemy pracować z naszymi dostawcami nad etapowym podejściem do opracowania harmonogramu, nowych pomysłów, narzędzi i procesów. Procedura ta jest pierwszym znaczącym krokiem pomagającym naszym dostawcom zmniejszyć ich emisję, zgodnie z celami Microsoft w zakresie przejrzystości redukcji emisji.

Usuwanie naszej własnej emisji dwutlenku węgla

Podjęte zobowiązania klimatyczne wymagają od nas zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o ponad połowę do 2030 r., a do 2050 r. usunięcia całego śladu węglowego wyemitowanego od czasu powstania firmy w 1975 r. W tym roku fiskalnym Microsoft podejmuje konkretne działania mające na celu usunięcie ze środowiska 1 miliona ton metrycznych dwutlenku węgla. Pierwszym krokiem jest złożenie zapytania ofertowego o rozwiązania zarówno te naturalne, jak i technologiczne z odpowiednią akredytacją, które pomogą nam usunąć ślad węglowy.

Aby zagwarantować, że nasze środki finansowe maksymalnie przyczynią się do usunięcia dwutlenku węgla z atmosfery, podwajamy nakłady na naukową weryfikację każdego projektu. Gromadzimy i udostępniamy również najlepsze dostępne informacje na ten temat. Każdy projekt będzie rygorystycznie sprawdzony i weryfikowany przez Microsoft, a także naszych zewnętrznych doradców naukowych i rynkowych, w tym organizację pozarządową Winrock International oraz firmę doradczą Carbon Direct, która skupia czołowych naukowców z dziedziny nauk o klimacie.

Korzystanie z naszego bilansu

Ogłaszamy naszą pierwszą inwestycję z Funduszu Innowacji Klimatycznych o wartości 1 miliarda dolarów. Zainwestujemy 50 milionów dolarów w globalną platformę z zakresu innowacji nowych technologii od Energy Impact Partners (EIP). Pomoże nam to w przekształceniu dwóch sektorów, które odpowiadają za większość emisji gazów cieplarnianych – energetyki i transportu. EIP jest wiodącą firmą typu venture capital koncentrującą się na dekarbonizacji oraz zdecentralizowanej transformacji przemysłu energetycznego. Pomaga ona dzielić się doświadczeniami wśród partnerów i ułatwia współpracę.

Inwestowanie w sprawiedliwość klimatyczną i środowiskową

Podejmujemy również kroki, które wychodzą poza działania ogłoszone w styczniu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że kwestie związane z klimatem i środowiskiem nie dotyczą każdej społeczności w ten sam sposób. Wiemy, że kwestia sprawiedliwości środowiskowej jest szerszym zagadnieniem. Dziś ogłaszamy nowe, innowacyjne partnerstwo z Sol Systems, inwestorem i producentem energii odnawialnej. Obejmuje ono 500 megawatów (MW) pochodzących z odnawialnych źródeł energii, a także inwestycje w społeczności nieproporcjonalnie dotknięte wyzwaniami środowiskowymi.

Jest to największa do tej pory inwestycja Microsoft w energię odnawialną. Stanowi ona około jedną czwartą wszystkich naszych dotychczasowych zamówień z tego zakresu. Przed zawarciem partnerstwa łączna ilość energii odnawialnej, jaką pozyskał Microsoft, wynosiła około 1,9 gigawata. Mówiąc w skrócie, 500 MW zasilałoby rocznie ponad 70 000 domów w USA.

Niektóre społeczności są w większym stopniu dotknięte problemami związanymi z ochroną środowiska. Dane pokazują, że Afroamerykanie w Stanach Zjednoczonych są bardziej narażeni na niebezpieczne zanieczyszczenia (1,54 razy) oraz na wyższy poziom zanieczyszczenia pyłem zawieszonym (o 50%). Naukowcy wiążą ten problem z wyższymi wskaźnikami występowania astmy, raka płuc i chorób serca.

Nasza współpraca z Sol Systems jest pierwszą w swoim rodzaju inicjatywą wiążącą zakup energii odnawialnej ze sprawiedliwością środowiskową. Partnerstwo to obejmuje:

  • Rozwój szeregu projektów dotyczących energii słonecznej o mocy 500 MW w Stanach Zjednoczonych wśród społeczności o niewystarczających zasobach, współpracę z lokalnymi liderami i priorytetowe traktowanie przedsiębiorstw zakładanych przez mniejszości społeczne i kobiety.
  • Zapewnienie co najmniej 50 mln USD na dotacje i inwestycje społeczne, które będą wspierać programy edukacyjne, szkolenia i kariery zawodowe, odbudowę środowiska naturalnego i programy wspierające dostęp do czystej energii i efektywności energetycznej.
  • Skupienie się na społecznościach, które są gospodarczo niedoinwestowane, nieproporcjonalnie dotknięte zanieczyszczeniem i/lub nie mogą osiągnąć korzyści płynących z przejścia na czystą energię.
  • Zapewnienie, że korzyści dla społeczności są realizowane za pomocą środków gwarantujących weryfikację efektów, w tym wykorzystanie zewnętrznych audytorów do ilościowego określenia i udokumentowania społecznych i środowiskowych wyników inicjatywy.

W wyniku tego porozumienia Microsoft będzie bliżej osiągnięcia swoich celów polegających na przejściu w 100% na energię odnawialną do 2025 r. i pomoże rozwiązać kwestię sprawiedliwości klimatycznej.

Wniosek

Naszą misją jest wzmocnienie potencjału każdej osoby i organizacji na świecie, aby mogły osiągnąć więcej. Jest to zgodne z naszym przekonaniem, że “celem biznesu jest tworzenie opłacalnych rozwiązań odpowiadających na problemy ludzi i planety”. Dlatego każdego dnia pracujemy nad rozwiązaniem kryzysu klimatycznego. Kroki te są dobre zarówno dla planety, jak i Microsoft. Nie możemy osiągnąć naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju bez udziału innych organizacji. Pracując razem, możemy budować bardziej zrównoważoną przyszłość.