Przejdź do głównej zawartości

Microsoft wprowadza wieloetapowy program EU Data Boundary dla Microsoft Cloud od 1 stycznia 2023 r.

W dzisiejszej globalnej gospodarce, firmy z sektora komercyjnego i publicznego wciąż szukają sposobów na realizację swoich celów, ochronę danych i dalszy rozwój dla poprawy efektywności. Aby wspierać biznes w obliczu zmieniających się wymogów, Microsoft zobowiązał się do dostarczenia zaufanych usług chmurowych, zaprojektowanych tak, by wykorzystać pełną moc chmury publicznej z poszanowaniem dla wartości europejskich i suwerenności danych na jej terenie. Microsoft zapowiedział, że od 1 stycznia 2023 r. firma rozpocznie wielofazowy projekt wprowadzenia rozwiązań programu EU Data Boundary dla sektora publicznego i klientów korporacyjnych (Granica danych UE dla Microsoft Cloud) w Unii Europejskiej (UE) i w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 

Nieustające zaangażowanie Microsoft w Europie 

Microsoft stale angażuje się we wsparcie europejskiej agendy potrzeb cyfrowych. Dlatego firma przyjęła pięć zasad dotyczących chmury obliczeniowej na terenie Europy (European Cloud Principles), które wyznaczają sposób działania Microsoft w całej Europie. Firma oferuje rezydencję i „bliskość” danych w większej liczbie lokalizacji niż jakikolwiek inny dostawca chmury. Umożliwia opcje lokalnego przechowywania danych dla całego pakietu usług online Microsoft Cloud, w tym Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform i Azure. 

Firma świadczy usługi chmury Microsoft dla klientów w niemal każdym kraju na świecie. Aby wspierać wymagania klientów na terenie całej Unii Europejskiej i w ramach EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), Microsoft otworzył i buduje centra danych w ponad 17 regionach w Europie. Od 2020 roku firma ogłosiła plany budowy dziewięciu nowych regionów centrów danych, dokonując w ciągu ostatnich dwóch lat inwestycji przekraczających 12 miliardów USD, co czyni Microsoft jednym z największych źródeł inwestycji kapitałowych w cyfrową przyszłość Europy. 

Rozpoczęcie wieloetapowego wdrażania EU Data Boundary dla Microsoft Cloud  

Od 1 stycznia 2023 r. firma Microsoft zaoferuje klientom możliwość przechowywania i przetwarzania ich danych klientów w ramach programu EU Data Boundary dla usług Microsoft 365, Azure, Power Platform i Dynamics 365. W tej wersji, firma Microsoft rozszerza istniejące zobowiązania dotyczące lokalnego przechowywania i przetwarzania, znacznie ograniczając przepływy danych z Europy i opierając się na swoich wiodących rozwiązaniach do przechowywania danych na terenie Europy. 

W kolejnych fazach wprowadzania programu, Microsoft rozszerzy rozwiązanie EU Data Boundary o przechowywanie i przetwarzanie dodatkowych kategorii danych osobowych, w tym danych przekazywanych podczas otrzymywania pomocy technicznej. 

Usługi chmurowe Microsoft są obecnie w pełni zgodne, a nawet wyprzedzają wymagania UE. Program EU Data Boundary, dodatkowo umożliwia sektorowi publicznemu i klientom komercyjnym w UE i EFTA przetwarzanie i przechowywanie ich danych w regionie. Obok wprowadzenia program EU Data Boundary, Microsoft opublikuje nową dokumentację przepływu danych na nowej stronie EU Data Boundary Trust Center dostępnej pod adresem: http://www.microsoft.com/trust-center/privacy/european-data-boundary-eudb  

Usługa EU Data Boundary bazuje na obecnych rozwiązaniach Microsoft w zakresie rezydencji i zapewnia lepszą kontrolę nad danymi oraz większą przejrzystość. Niezależnie od niej, Microsoft będzie wciąż oferować szereg rozwiązań, które czerpią z wieloletniego doświadczenia we wspieraniu różnych potrzeb w zakresie suwerenności, począwszy od rezydencji danych w Azure, Dynamics i Power Platform, przez tworzoną właśnie chmurę Microsoft Cloud for Sovereignty, aż po rozszerzoną niedawno rezydencję danych dla Microsoft 365.  

Microsoft zapewnia różnorodność i elastyczność, której potrzebują klienci z sektora prywatnego i publicznego. Wszystko po to, by czerpać korzyści z innowacyjnych rozwiązań hiperskalowych, przestrzegając jednocześnie zobowiązań prawnych i przepisów sektorowych. 

Plan na przyszłość i najwyższe standardy dokumentacji nt. przejrzystości 

EU Data Boundary to kluczowe w branży rozwiązanie w zakresie rezydencji danych. Na podstawie informacji zwrotnych i spostrzeżeń klientów, a także doświadczeń zdobytych w ciągu roku prac nad projektem, Microsoft dostosował harmonogram lokalizacji dodatkowych kategorii danych osobowych oraz danych przekazywanych w trakcie korzystania z pomocy technicznej. Aby zagwarantować niezawodność rozwiązania w przyszłości, jak również to, że będzie spełniać oczekiwania klientów dotyczące jakości, stabilności i bezpieczeństwa, Microsoft będzie ja na bieżąco ulepszać.  

Chcąc umożliwić klientom lepsze planowanie, opublikowaliśmy szczegółowy harmonogram EU Data Boundary, dostępny w Trust Center. W ramach pierwszej fazy wdrażania, rozpoczynającej się 1 stycznia 2023 r., Microsoft opublikuje szczegółową dokumentację dotyczącą swoich zobowiązań. Dokumentacja dotycząca przejrzystości zostanie opublikowana początkowo w języku angielskim i sukcesywnie będzie udostępniana również w innych językach.  Dokumentacja będzie aktualizowana w miarę kolejnych etapów wdrażania i będzie zawierać szczegóły dotyczące usług, które ze względów bezpieczeństwa mogą nadal wymagać ograniczonego przekazywania danych. 

Limity w transferze danych gwarantują, że nasi klienci z UE nadal będą mogli swobodnie korzystać z globalnej hiperskalowej chmury obliczeniowej , zarządzając swoimi danymi według najwyższych światowych standardów. Dokumentacja dotycząca przejrzystości, uwzględniająca opisy przepływu danych, będzie dostępna w zakładce Trust Center.