Przejdź do głównej zawartości

#MicrosoftMówi: Ogłaszamy program obrony demokracji

Publikując w styczniu raport „Najważniejsze kwestie związane z technologiami w 2018 roku” stwierdziliśmy, że ten rok będzie istotny z punktu widzenia współpracy rządów i firm technologicznych na rzecz zabezpieczenia wyborów. Dzisiaj ponownie o tym mówimy, ogłaszając program Microsoft w Obronie Demokracji (Microsoft Defending Democracy Program). W jego ramach Microsoft chce współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w demokratycznych krajach na całym świecie, aby:

  • Chronić kampanie przed cyberatakami, m.in. poprzez zwiększone środki na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego, ulepszone monitorowanie kont użytkowników i możliwości reagowania na cyberincydenty;
  • Zwiększyć przejrzystość reklam w Internecie, m.in. poprzez wspieranie odpowiednich wniosków legislacyjnych, takich jak Ustawa o Uczciwych Ogłoszeniach Wyborczych (Honest Ads Act) i wdrażanie dodatkowych środków samoregulacji na platformach Microsoft.
  • Na bieżąco monitorować wykorzystywane technologie, aby zachować i chronić procesy wyborcze oraz współpracować z urzędnikami federalnymi, stanowymi i lokalnymi w celu rozpoznawania i usuwania cyberzagrożeń;
  • Bronić opinię publiczną przed kampaniami dezinformacji we współpracy z czołowymi instytucjami akademickimi i zespołami ekspertów zajmującymi się zwalczaniem sponsorowanej przez państwo „cyfrowej propagandy” i śmieciowych wiadomości.

Obawy związane z zagrożeniem dla demokracji wynikającym z cyberingerencji przybierają niestety coraz większą skalę. Doświadczaliśmy już prób podejmowanych przez niektóre państwa, które miały na celu wykorzystanie kluczowych elementów naszego systemu demokratycznych wyborów, w tym systemów do głosowania i infrastruktury technologicznej kampanii politycznych. Prześledziliśmy także manipulację platformami mediów społecznościowych, która miała na celu rozsiewanie dezinformacji wśród użytkowników.

Odpowiednie zaadresowanie tych zagrożeń dla demokracji będzie wymagało nie tylko wysiłku, ale i odpowiedniego poziomu współpracy ze strony rządów, firm technologicznych – zarówno indywidualnego, jak współpracy partnerskiej – a także środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego.

Zakres naszego nowego programu jest globalny i chcemy zwiększać skalę wysiłków na rzecz zaangażowania innych krajów demokratycznych na całym świecie w ochronę ich instytucji i procesów w nadchodzących latach.

Tak o tym pisze w swoim wpisie Brad Smith, President and Chief Legal Officer Microsoft:
“Oczywiste jest, że demokracje na całym świecie są atakowane. Niestety Internet stał się dla niektórych rządów drogą do kradzieży informacji, rozprzestrzeniania dezinformacji i sondowania oraz potencjalnych prób manipulacji systemami do głosowania. Widzieliśmy to podczas wyborów powszechnych w Stanach Zjednoczonych w 2016 r., w maju ubiegłego roku podczas francuskich wyborów prezydenckich, a teraz w sposób rozszerzający się, gdy Amerykanie przygotowują się do listopadowych wyborów parlamentarnych.”