Przejdź do głównej zawartości

Nowe trendy pracy zdalnej

Wszyscy szukamy nowych sposobów interakcji, gdy musimy pracować i uczyć się osobno. Idea ta znajduje odzwierciedlenie w samej liczbie spotkań odbywających się każdego dnia w Microsoft Teams. Obecnie jesteśmy świadkami nowego rekordu. Spotkania odbywające się w Microsoft Teams każdego dnia trwają 2,7 miliarda minut[1]. Oznacza to wzrost o 200 proc. z 900 milionów, które zaobserwowaliśmy 16 marca. Z oferty edukacyjnej Microsoft Teams korzysta już ogromna liczba użytkowników w aż 175 krajach na całym świecie[2].

Aby zbadać zmieniające się trendy dotyczące pracy zdalnej publikujemy dziś pierwszy raport w ramach Work Trend Index. Dzięki trwającym ankietom i wywiadom, na bieżąco będziemy odkrywać, jak zmienia się praca zdalna, a także zaobserwujemy trendy w sposobie interakcji pracowników z narzędziami zwiększającymi produktywność.

[1] 2,7 miliarda minut spotkań w Microsoft Teams w dniu 31 marca 2020 r.

[2] Użytkownicy często reprezentują okręgi szkolne z dziesiątkami lub setkami szkół.

Najważniejsze statystyki

  • Długość spotkań w Microsoft Teams wzrosła o 200 proc. do 2,7 miliarda minut każdego dnia.
  • Łączna liczba rozmów wideo w Teams wzrosła w marcu o ponad 1 000 proc.
  • W ciągu ostatniego miesiąca liczba streamowanych wideo w Teams wzrosła ponad pięciokrotnie.
  • Od początku lutego do 31 marca liczba tygodniowych użytkowników Teams na telefonach komórkowych wzrosła o ponad 300 proc.

Najważniejsze wnioski

Połączenia wideo zastępują nam kontakt międzyludzki

Naukowcy, tacy jak dr Fiona Kerr odkryli, że kontakt wzrokowy i fizyczny związek z innym człowiekiem zwiększa zawartość dopaminy i zmniejsza poziom hormonu stresu – kortyzolu. Jej badania pokazują, że można nawet uspokoić kogoś, po prostu patrząc mu w oczy. Ponieważ obecnie świat działa zdalnie, nie jest zaskoczeniem, że ludzie dwa razy częściej korzystają z opcji wideo na Microsoft Teams[1]. Zaobserwowaliśmy również, że łączna liczba rozmów wideo w Teams wzrosła w marcu o ponad 1 000 procent[2].

Przyglądając się krajom o największej aktywności użytkowników Microsoft Teams, zauważyliśmy, że najczęściej z połączeń wideo korzystają Norwegowie i Holendrzy. Około 60 proc. ich spotkań w Microsoft Teams zawiera połączenie wideo. W Australii 57 proc. użytkowników korzysta z opcji wideo, a we Włoszech 53 proc. W Chile aż 52 proc. połączeń to połączenia wideo, w Szwajcarii 51 proc., a w Hiszpani 49 proc. Tymczasem w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Szwecji wideo jest wykorzystywane w 47% przypadków, a w Meksyku i Stanach Zjednoczonych odpowiednio 41% i 38%.

Kto nie używa połączeń wideo tak często i dlaczego? Użytkownicy Microsoft Teams w Indiach korzystają z wideo w 22 proc. spotkań, w Singapurze w 26 proc., RPA w 36 proc., Francji 37 w proc., a w Japonii w 39 proc. W niektórych regionach, takich jak Indie i RPA, można to częściowo uzasadnić mniejszym dostępem do urządzeń i stabilnego Internetu.

Zainspirowały nas sposoby wykorzystania połączeń wideo przez naszych klientów. Na przykład w drugim szpitalu afiliowanym Uniwersytetu Medycznego Wenzhou, największym szpitalu w Wenzhou w Chinach, zastosowano Microsoft Teams, aby umożliwić personelowi medycznemu w części szpitala objętej kwarantanną komunikację z personelem niepodlegającym kwarantannie, co pozwala na bezpieczną koordynację opieki nad pacjentami przy jednoczesnym zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa ich pracowników.

Chociaż nie ma prawdziwego zamiennika dla współpracy interpersonalnej, pracujemy ciężej niż kiedykolwiek, aby szybko wprowadzać innowacje mające na celu zredukowanie problemów, wzmocnienie więzi międzyludzkich i sprawienie, aby praca była nieco przyjemniejsza.

  • Dostosowywanie tła podczas spotkań wideo jest już dostępne w Microsoft Teams. Funkcja ta opiera się na rozmyciu tła, które wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do rozmycia środowiska za Tobą. W przyszłości dodamy również możliwość wgrywania własnych zdjęć.
  • Aby rozmowy wideo były bardziej angażujące, funkcja podnieś rękę, którą ogłosiliśmy w zeszłym miesiącu, niedługo będzie wprowadzana na całym świecie. Umożliwia ona uczestnikom spotkania wskazanie, że mają coś do powiedzenia w trakcie spotkania, klikając na ikonę podniesienia ręki na pasku kontroli spotkań.
  • Organizatorzy spotkań mają możliwość zakończenia spotkania dla wszystkich uczestników za pomocą jednego kliknięcia. Organizatorzy spotkań mogą teraz znaleźć opcję “zakończ spotkanie” w opcjach paska kontroli spotkań.
  • Organizatorzy spotkań, zwłaszcza nauczyciele, często muszą wiedzieć, kto dołączył do ich spotkania. Już w tym miesiącu będzie można pobrać raport uczestnika, znajdujący się na liście uczestników, który zawiera ich godziny dołączenia i opuszczenia spotkania.
  • Jeszcze w tym roku wprowadzimy tłumienie hałasu w czasie rzeczywistym, które wykorzystuje AI do redukcji rozpraszających hałasów w tle, takich jak głośne pisanie na klawiaturze czy szczekanie psa.

Wideo wykorzystywane jest na nowe sposoby

W miarę jak firmy przystosowują się do pracy zdalnej w pełnym wymiarze godzin, coraz więcej liderów wykorzystuje przestrzeń wirtualną do łączenia pracowników na dużą skalę. Do przestrzeni online przenoszą się także duże konferencje i wydarzenia. Widzimy również, że więcej osób korzysta z możliwości nagrywania spotkań. Nauczyciele nagrywają lekcję dla studentów lub pracownicy nagrywają spotkania dla zaproszonego kolegi, aby mógł obejrzeć je później.

Microsoft Stream to usługa, która zasila wydarzenia na żywo i nagrania spotkań w Microsoft Teams. W związku z przenoszeniem się klientów na wydarzenia w trybie online, w ciągu ostatniego miesiąca liczba streamowanych wideo w Teams wzrosła ponad pięciokrotnie, a w ciągu minuty przesłano setki godzin wideo[3].

Firma Nuance, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozwiązywania najtrudniejszych problemów na świecie z dziedziny opieki zdrowotnej, usług finansowych, telekomunikacji, administracji rządowej i handlu detalicznego, w ciągu kilku dni zorganizowała wirtualną globalną konferencję badawczo-rozwojową, która początkowo miała odbyć się w Montrealu. W poprzednim roku firma Nuance wydała na konferencję około 700 000 USD, a w tym roku koszt był bliski zeru, bez wpływu na emisję dwutlenku węgla wynikającą z globalnych podróży.

Ludzie przyjmują bardziej elastyczny harmonogram pracy

Produktywność jest inna dla każdego. Tak zwane skowronki są bardziej produktywne rano, podczas gdy nocne sowy są bardziej kreatywne i skoncentrowane wieczorem. Nasze dane pokazują, że bardziej elastyczny dzień pracy stworzony przez pracę zdalną pozwala ludziom pracować wtedy, kiedy jest to dla nich najbardziej odpowiednie.

Od 1 do 31 marca średni czas pomiędzy pierwszym a ostatnim użyciem Teamsów każdego dnia zwiększył się o ponad jedną godzinę. Dane te nie muszą oznaczać, że ludzie pracują więcej godzin dziennie, a raczej, że rozbijają dzień w sposób, który działa na ich osobistą produktywność lub stwarza miejsce na obowiązki poza pracą.

Najbardziej dotknięte kraje i branże częściej korzystają z urządzeń mobilnych, aby łączyć się ze swoimi zespołami

Ponieważ organizacje dążą do kontynuowania działalności, obserwujemy znaczny wzrost wykorzystania Microsoft Teams na urządzeniach mobilnych, takich jak telefon czy tablet. Od początku lutego do 31 marca liczba tygodniowych użytkowników Teams na telefonach komórkowych wzrosła o ponad 300 procent. Niektóre z naszych największych wzrostów użytkowania pochodzą od klientów z branż, które najbardziej ucierpiały w wyniku wybuchu epidemii. Dzięki temu, że ogromna liczba użytkowników w ponad 175 krajach korzysta z oferty edukacyjnej, zaobserwowaliśmy duży wzrost wykorzystania Microsoft Teams na urządzeniach mobilnych wśród klientów z sektora szkolnictwa wyższego oraz podstawowego i średniego (K-12). Zauważyliśmy również znaczny wzrost liczby klientów z sektora publicznego.

Lecz nie chodzi jedynie o liczbę użytkowników, a o ich zaangażowanie. Zaangażowanie podczas pracy na Microsoft Teams na urządzeniach mobilnych gwałtownie wzrosło w kilku regionach najbardziej dotkniętych kryzysem, w tym w Niderlandach, Włoszech, Hiszpanii i Francji.

Obecna sytuacja zmieni sposób naszej pracy i współpracy na zawsze

Trendy wynikające z danych i rozmów przeprowadzonych z naszymi klientami pokazują nam, że świat zdaje sobie sprawę z tego, że możemy skutecznie łączyć się na odległość w sposób, który nigdy wcześniej nie był możliwy. Na przykład, mimo że niektórzy pracownicy wracają do pracy, każdego dnia w Chinach jest ponad dwa razy więcej nowych użytkowników Microsoft Teams niż pod koniec stycznia[4]. Liczba codziennie aktywnych użytkowników Teamsów w Chinach również rośnie z tygodnia na tydzień.

Ogromnie się cieszymy, że nasza technologia pomaga organizacjom kontynuować ich ważną pracę. Naszą misją jest umożliwienie każdej jednostce i każdej organizacji na świecie osiągnięcia lepszych efektów. I w takim momencie, kiedy wszyscy dostosowujemy się do nowej rzeczywistości, połączenie ze sobą ludzi i utrzymanie większej ilości organizacji w działaniu dzięki bezpiecznym narzędziom nigdy nie było tak ważne. Chociaż sposób, w jaki pracujemy, zmienił się, nasi klienci każdego dnia pokazują nam, że nasze dążenie do łączenia się ze sobą jest silniejsze niż okoliczności, które nas rozdzielają.

[1] Odsetek cotygodniowych rozmów i spotkań z udziałem wideo wzrósł z 21% do 43%, 2 marca – 31 marca.

[2] Dane odzwierciedlają wzrost ogólnej liczby cotygodniowych połączeń wideo w Microsoft Teams od 2 marca do 31 marca.

[3] Dane odzwierciedlają godziny wysyłania filmów w ciągu tygodnia od 1 marca do 28 marca.

[4] Dane odzwierciedlają wzrost od ostatniego tygodnia stycznia do trzeciego tygodnia marca.