Przejdź do głównej zawartości

Szkoła bezpieczna cyfrowo

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy nauczyliśmy się elastyczności i odporności. Pomimo ogromnych trudności, szkoły na całym świecie musiały kontynuować kształcenie uczniów, aby przygotować ich na przyszłość. Nauczyciele szybko przeszli na nauczanie zdalne i hybrydowe. W ciągu kilku tygodni stworzyli hybrydowe klasy, w których uczniowie mogli uczyć się i komunikować z dowolnego miejsca, niezależnie od umiejętności, preferencji edukacyjnych czy statusu społeczno-ekonomicznego.

Choć wyzwania te były złożone, oferowały również wiele możliwości. Dzięki nim mogliśmy wcielić w życie nowe podejście do edukacji i zbudować bezpieczną, skalowalną technologię zorientowaną na ucznia, która angażuje wszystkich uczestników życia szkolnego, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, i pomaga im zdobyć umiejętności pozwalające odnieść sukces w edukacji i w życiu.

Pandemia zmieniła również miejsce, w którym odbywa się nauka. Po wyzwaniu, jakim było zorganizowanie całkowicie zdalnej edukacji, dzisiaj nauczyciele i studenci spotykają się w mieszanych środowiskach – zarówno osobiście, jak i cyfrowo. Obecnie wiele szkół oferuje nauczanie mieszane. W związku z tą zmianą, szkoły ponoszą większą odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i bezpieczeństwo środowisk internetowych.

Maksymalne wykorzystanie możliwości nauczania i uczenia się

Misją projektu Laboratoria Przyszłości przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych w budowaniu wśród uczniów kreatywnych i technicznych kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Laboratoria Przyszłości to działanie komplementarne do planowanych znacznych zakupów sprzętu dla szkół i placówek oświatowych. Celem Laboratoriów Przyszłości nie jest dublowanie tych działań, ale uzupełnianie ich, dlatego tak ważne jest zaangażowanie się w całościowy program działań dot. wsparcia technologicznego polskich szkół. Program gwarantuje dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań i oprogramowania, a termin składania wniosków upływa 15 listopada.

Wsparcie w dostarczeniu szkołom sprzętu i niezbędnego oprogramowania oraz organizację szkoleń z zakresu ich optymalnego i bezpiecznego wykorzystanie zadeklarowała firma Moje Bambino – lider na rynku wyposażenia placówek edukacyjnych w Polsce i Europe Środkowo-Wschodniej. Moje Bambino działa na rynku od 15 lat, dzięki czemu budzi zaufanie wśród partnerów i klientów. Zapewnia kompleksową obsługę żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz Klientów indywidualnych i instytucjonalnych, oferując szeroką ofertę produktów, które umożliwiają aranżowanie nowoczesnych, estetycznych i bezpiecznych pomieszczeń sprzyjających edukacji dziecka. Firma Moje Bambino od wielu lat aktywnie działa w sektorze edukacji, wprowadzając najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które usprawniają proces digitalizacji w przedszkolach i szkołach. Monitory interaktywne insGraf DIGITAL są obecne w tysiącach placówek, wspierając uczniów w nabywaniu kompetencji XXI wieku. Firma traktuje przestrzeń jako narzędzie w edukacji, dlatego tworzy rozwiązania umożliwiające mobilność pracowni – dostosowanie ich do potrzeb, uczniów, projektu, lekcji. Firma świadoma jest tego, jak ważne jest wsparcie innowacyjności i rozwoju placówek edukacyjnych o nowe technologie i możliwości rozwoju. Dlatego też stale poszerza swoje portfolio o kolejne rozwiązania technologiczne, takie jak te oferowane przez partnerów Microsoft – Photon czy Skriware. Rozwiązania te wykorzystując technologię Microsoft rozwijają umiejętności uczniów przydatne do modelowania i druku 3D, robotyki, inżynierii i programowania oraz poznania pracy ze sztuczną inteligencją.

Wieloletnie doświadczenie firmy pozwala wspierać nauczycieli i dyrektorów w pozyskiwaniu wsparcia finansowego m.in. ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Moje Bambino zapewnia profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji programów: od opracowania specjalnej oferty, katalogów tematycznych, przez przygotowanie gotowych rozwiązań m.in. kalkulatorów zakupów, gotowych pakietów produktowych, aż po pomoc w pisaniu wniosków oraz konsultacje w doborze najlepszej oferty.

Moje Bambino przykłada również dużą wagę do kwestii edukowania społeczności szkolnych z zakresu efektywnego i bezpiecznego wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauce. W tym celu firma przygotowała serię webinarów o tym, jak zbudować pracownię przyszłości oraz w jaki sposób korzystać ze sprzętu. Dodatkowo firma oferuje scenariusze lekcji i karty pracy, które pozwalają nauczycielowi w łatwy sposób wprowadzić nowe rozwiązania sprzętowe. Materiały tworzone są w oparciu o podstawę programową.

„Program Laboratoria Przyszłości przyjęliśmy z ogromnym entuzjazmem, ponieważ od lat staramy się wprowadzić do polskich szkół produkty umożliwiające pracę w modelu nauczania STREAM, wierząc, że postęp zaczyna się od działania. Dziś polskie szkoły otrzymały środki, które umożliwią im zakup najnowocześniejszego technologicznie sprzętu, a co za tym idzie – wprowadzenie na szerszą skalę zajęć warsztatowych opartych na nauce, technologii, inżynierii, robotyce. Zadaniem, jakie stawia sobie Moje Bambino w obliczu kolejnego programu rządowego jest dbałość o to, aby placówki oświatowe mogły wybrać produkty edukacyjne polskich producentów, a wraz z zakupem otrzymały szerokie wsparcie merytoryczne i wdrożeniowe. Dlatego stworzyliśmy sojusz polskich start-upów, którego celem jest zwiększenie efektywności nauczania poprzez nowoczesne narzędzia technologiczne”powiedział Maciej Kapica, prezes Moje Bambino.

Nauka w bezpiecznym systemie

Istotną rolę w cyfrowej edukacji obok niezawodnego sprzętu odgrywa również bezpieczne oprogramowanie. Dostępny na dostarczanych przez Moje Bambino komputerach Windows 11 wspomaga dzieci, studentów i nauczycieli w rozwijaniu ich kreatywnych i technicznych kompetencji. Na urządzeniach z ekranami dotykowymi użytkownicy mogą cieszyć się większą dostępnością i lepiej dostosowanymi elementami sterującymi, które ułatwiają pisanie, a także przesuwanie i zmianę rozmiaru okien. Rozszerzyliśmy również możliwości interakcji za pomocą gestów, głosu i pióra, dzięki czemu użytkownicy mogą pisać za pomocą głosu i pióra cyfrowego w niemal każdej aplikacji. Umożliwi to wszystkim uczniom – niezależnie od ich umiejętności i preferencji edukacyjnych – samodzielny dostęp do materiałów, co zwiększy ich pewność siebie i poczucie sprawstwa, a nauczycielom pozwoli spersonalizować naukę dla wszystkich uczniów i jak najlepiej wykorzystać czas spędzany w klasie. Aby podnieść jakość nauczania, ta wersja oferuje również nowe narzędzia, które zmniejszają rozproszenie uwagi – od inteligentnych kamer, które rozmywają ruch w tle, po ustawienia, które minimalizują bałagan wizualny. Te innowacje pozwolą wszystkim uczniom skupić się i wykonać swoją najlepszą pracę, niezależnie od tego, czy są w domu, czy w klasie.

Windows 11 oprócz wygody użytkowania i szeregu funkcji i narzędzi wspierających naukę zdalną i hybrydową to również bezpieczne środowisko cyfrowe. Jak wynika z badań Microsoft, aż 63 proc. zgłaszanych przypadków zetknięcia się ze złośliwym oprogramowaniem dotyczy sektora edukacji. Dlatego tak ważne jest, aby szkoły wykorzystywały oprogramowanie, która gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa. Windows 11 pomaga chronić zarówno uczniów jak i nauczycieli – niezależnie od tego, czy są w domu, czy w szkole – poprzez blokowanie niebezpiecznych i nieodpowiednich treści.

System Windows to najlepszy wybór znanych aplikacji, takich jak Microsoft Teams, OneNote, Word, Flipgrid i Minecraft: Education Edition, którym zaufały szkoły. Rodziny i pedagodzy mogą być pewni, że są to technologie, których dzisiejsi uczniowie będą potrzebować, aby odnieść sukces w klasie, na studiach i w przyszłej karierze zawodowej.

Oferowane przez firmę Moje Bambino wsparcie z zakresu wyposażenia polskich szkół w urządzania i oprogramowanie Microsoft pozwoli szkołom przygotować uczniów na wyzwania przyszłości, wyposażyć ich w niezbędne kompetencje cyfrowe i zadbać o ich bezpieczeństwo w sieci.