Przejdź do głównej zawartości

Trwają zapisy do programu Microsoft Innovative Educator Expert

Czternaście dni. Tyle pozostało do końca rejestracji w programie Microsoft Innovative Educator Expert. Zgłoszenia można rejestrować do 15 lipca. Kim jest Microsoft Innovative Educator Expert i jakie korzyści dla nauczycieli i szkół daje udział w programie?

W społeczności, która łączy najbardziej innowacyjnych nauczycieli z całego świata zrzeszonych było w tym roku szkolnym blisko 20 000 osób. W Polsce tytuł edukatora Microsoft Innovative Educator Expert w roku szkolnym 2020/2021 miało ponad 490 nauczycieli. Do 15 lipca br. trwa rejestracja, w ramach której do społeczności mogą dołączyć kolejni nauczyciele, dyrektorzy szkół i trenerzy. Program skierowany jest dla wszystkich, którzy są otwarci na nowe doświadczenia oraz chcą w parze z technologią uczyć dzieci i młodzież.

„Program MIEE z jednej strony pomaga rozwijać kompetencje i umożliwia działania edukacyjne na wielu płaszczyznach, z drugiej zaś strony to przyłączenie się do wspaniałej społeczności edukatorów z Polski i zagranicy. To wszystko daje wielką satysfakcję z wykonywanej pracy, ale też radość z możliwości dzielenia się wiedzą, pokazywaniem świata uczniom, prowadzenia zajęć w zróżnicowany sposób. To taka wieczna podróż edukacyjna” – mówi Anna Leszczyńska, nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni, MIEE Fellow Expert.

Rozwój kompetencji cyfrowych, współpraca z nauczycielami z innych zakątków świata, a także możliwość testowania nowych produktów i usług Microsoft dla Edukacji to tylko niektóre z korzyści, jakie wynikają z uczestnictwa w programie najbardziej innowacyjnych edukatorów.

Program może stanowić dla nauczycieli dodatkowe okno na świat. Ja, dzięki poznaniu wielu inspirujących i ciekawych osób zrzeszonych w programie, mogłam zrealizować z uczniami wiele ciekawych lekcji w aplikacji Microsoft Teams, w których udział wzięli specjaliści, naukowcy, inni edukatorzy czy rówieśnicy moich uczniów. W ten sposób moi uczniowie zwiedzili muzea, parki narodowe, bazę NASA, pochylili się nad problemami ochrony środowiska, uchodźców wojennych i wieloma innymi tematami” – mówi Anna Leszczyńska, nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni,  MIEE Fellow Expert.

W ramach społeczności konsultowane są nowe podejścia do uczenia młodych osób, a także omawiane są scenariusze na edukację po ponad roku pracy i nauki w formie zdalnej i hybrydowej.

„Programy takie jak Microsoft Innovative Educator Expert z założenia mają odpowiadać na potrzeby i wyzwania teraźniejszości. To właśnie dzięki takim inicjatywom zbieramy doświadczenia i możemy tworzyć narzędzia dopasowane do potrzeb uczniów i nauczycieli. Nikt lepiej od edukatorów nie wie tego, co potrzebne jest uczniom w efektywnej, a przede wszystkim ciekawej i poruszającej wyobraźnię, nauce. Możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami z całego świata, uczestnictwo w wydarzeniach poświęconych trendom i narzędziom dla edukacji to najlepsze praktyki na poszerzanie nie tylko własnych kompetencji, ale także kształtowanie nowych scenariuszy edukacyjnych w lokalnych społecznościach” – mówi Agata Kapica, Industry Executive – Education Sector w polskim oddziale Microsoft.

Nasz świat jest światem cyfrowym, a to oznacza, że musimy się w nim poruszać w świadomy sposób, umieć odróżniać prawdziwe informacje od fałszywych, poszukiwać wartościowych aplikacji i programów. Takie narzędzia jak Microsoft Teams, OneNote, Wakelet, Sway, Flipgrid dają ogromne możliwości tworzenia wspólnych zasobów, projektów oraz gromadzenia wiedzy. Np. Nearpod, który jest zintegrowany z Microsoft Teams, daje nam do ręki wspaniałe narzędzie do tworzenia lekcji. Inne aplikacje czy narzędzia, takie jak Quizlet, Kahoot, LearningApps czy Genial.ly pozwalają fantastycznie urozmaicić zajęcia. Microsoft Teams, Flipgrid czy Wakelet umożliwiają nam z kolei pracę grupową z ludźmi w innych krajach, a to pokazuje uczniom, że możemy pracować on-line z każdym i w każdym obszarze. Bez takiej pracy w obecnych czasach nie byłoby wielu osiągnięć i uczniowie powinni mieć tego świadomość już od najmłodszych lat” – mówi Anna Leszczyńska, nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni,  MIEE Fellow Expert.

Udział w programie Microsoft Innovative Educator Expert jest bezpłatny. Zgłoszenia na rok szkolny 2021 / 2022 będą przyjmowane do 15 lipca. Szczegóły na stronie: https://aka.ms/programMIEE