Przejdź do głównej zawartości

Umiejętności cyfrowe katalizatorem rozwoju gospodarczego i społecznego państw #MicrosoftMówi

Inwestowanie w rozwój kompetencji Polaków jest dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W czasach niepewności i niestabilności, kapitał ludzki jest jednym z najważniejszych aktywów, które buduje odporność biznesu i całego kraju. Z niedawno opublikowanego Indeksu Cyfrowej Przyszłości Microsoft (Digital Futures Index) wynika również, że sprawne posługiwanie się nowymi technologiami wpływa na większą produktywność w pracy, wyższe zarobki i podejmowanie częstszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jednak w DFI Polska osiągnęła wynik o 15% niższy od średniej krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem posiadania umiejętności cyfrowych przez ogół społeczeństwa. Oznacza to, że musimy traktować rozwój kompetencji z wykorzystania i tworzenia technologii w sposób priorytetowy. W Microsoft podjęliśmy już to wyzwanie i tylko w 20 miesięcy od ogłoszenia inwestycji w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej przeszkoliliśmy 200 tysięcy specjalistów z zakresu wykorzystania chmury obliczeniowej, co przekracza zakładany początkowo wynik czterokrotnie.

Cyfryzacja biznesu, usług publicznych i administracji to szansa na rozwój gospodarczy i społeczny państw oraz budowanie ich odporności. Jest to szczególnie istotne w przypadku Polski, gdyż niemal we wszystkich kategoriach Indeksu plasujemy się w średniej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Choć możemy już pochwalić się pewną dojrzałością cyfrową, to wiele jeszcze mamy do nadrobienia. Inwestycje w nowe technologie pozwolą nam nie tylko rozwijać gospodarkę oraz społeczeństwo informacyjne, czy konkurować z europejskimi liderami gospodarczymi, ale przede wszystkim budować odporność kraju i biznesu.

Z przeprowadzonych analiz płynie jeszcze jeden wniosek: zastosowanie rozwiązań cyfrowych przyniesie oczekiwane efekty tylko wówczas, gdy kluczowi aktorzy biorący udział w procesie zmiany będą potrafili swobodnie korzystać z dostępnych technologii. Do tego potrzebne są kompetencje cyfrowe, których wciąż mamy za mało.

Edukacja na pierwszym miejscu

Niski poziom umiejętności cyfrowych w społeczeństwie wynika m.in. z wciąż niewielkiego zainteresowania młodzieży przedmiotami ścisłymi. Jak wskazuje Indeks Cyfrowej Przyszłości, mimo iż Polska osiąga dobre wyniki pod względem odsetka przedsiębiorstw zatrudniających specjalistów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, wciąż pozostajemy w tyle jeżeli chodzi o zaawansowanie bazy talentów technicznych. W obszarze absolwentów kierunków związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi osiągnęliśmy wynik o 26 proc. mniejszy od średniej Europy Środkowo-Wschodniej, a w obszarze absolwentów kierunków STEM wynik ten jest aż o 38 proc. niższy od średniej na poziomie CEE. Kluczowym priorytetem i zarazem szansą powinno być zatem zwiększenie inwestycji w pielęgnowanie kolejnego pokolenia utalentowanych pracowników technicznych.

Microsoft od wielu lat w swojej działalności kładzie nacisk na edukację oraz rozwój zaawansowanych cyfrowych kompetencji ludzi na całym świecie. W tym celu realizujemy szereg inicjatyw skierowanych do różnych grup odbiorów: od uczniów szkół podstawowych, po osoby z wieloletnim stażem pracy, które chcą lub muszą się przekwalifikować.

W program rozwoju cyfrowych umiejętności zaangażowani są także nasi klienci i partnerzy. Przykładowo, wdrażając w PKO Banku Polskim platformę do zdalnej pracy i komunikacji Microsoft Teams, eksperci Accenture przeszkolili zespół wewnętrznych trenerów banku oraz przeprowadzili warsztaty z wykorzystania nowych narzędzi dla kilkuset pracowników. Z kolei transformacji cyfrowej w LINK4 towarzyszyły szkolenia z obsługi i wykorzystania chmury Azure oraz zapewnienia zgodności z przepisami dla osób odpowiedzialnych za obszar analityki dużych zbiorów danych (Big Data), infrastruktury, tworzenia aplikacji, zarządzania ryzykiem oraz bezpieczeństwa. Dobrymi przykładami są również firmy Asseco i KPMG, które aktywnie inwestują w podnoszenie kwalifikacji  pracowników, aby zwiększać innowacyjność prowadzonych projektów oraz przyspieszać chmurową transformację swoich klientów.

Inicjatywy przedsiębiorców i pracodawców mają kluczowe znaczenie dla podnoszenia kompetencji cyfrowych ogółu społeczeństwa. W Microsoft jesteśmy tego świadomi i aktywnie wspieramy kulturę ciągłej nauki, nie tylko w odniesieniu do naszych klientów, ale przede wszystkim naszych pracowników. Pragniemy wyposażyć ich w nowe kompetencje, by potrafili dotrzymać kroku zmieniającemu się światu, jak również mieli narzędzia, umiejętności i odwagę do wytyczania nowych sposobów zarządzania służbowymi obowiązkami.

Naszym priorytetem jest przygotowanie zarówno pracowników, jak i klientów w Polsce i na całym świecie na przyszłość. Ta wizja powoli staje się coraz bardziej klarowna. Przedsiębiorcy w wielu branżach będą musieli w najbliższym czasie przedefiniować sposób myślenia o pracy, przestrzeni i czasie, w jakim wykonujemy poszczególne zadania i jak do nich podchodzimy. Do tego potrzebna jest również zmiana kultury organizacyjnej na taką, która wspiera ciągłe uczenie się i zdobywanie nowych kompetencji przez pracowników oraz promuje inkluzywność, zaufanie, innowacyjność i odwagę w tworzeniu nowych rozwiązań.