Przejdź do głównej zawartości

Uniwersytet w chmurach, czyli TTMS szkoli

Świat zmienia się na naszych oczach jak nigdy dotąd. Sytuacja, która nas zastała w marcu, przekształciła z dnia na dzień sposoby funkcjonowania, w tym komunikacji oraz organizacji pracy. Wiele rynków i dziedzin musiało przejść przyspieszony kurs pracy zdalnej. Próżno dzisiaj szukać pracownika lub organizacji, która nie działa w chmurze – od jakiegoś czasu to przecież naturalne środowisko przeważającej większości firm. Dlatego edukowanie w dziedzinie rozwiązań chmurowych to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed liderami technologii. I właśnie ta idea niesienia w branży IT „kaganka oświaty” leży u podstaw inicjatywy Cloud Elite – swoistego uniwersytetu Microsoft, adresowanego do jego strategicznych partnerów.

Czym jest Cloud Elite?

Zmiana w kierunku chmury nabrała w Polsce zawrotnego tempa. Aby wraz ze zwiększaniem cyfrowej infrastruktury wzrastały kompetencje kadr, Microsoft zapoczątkował inicjatywę, której celem – pod hasłem #chmurogotowi – jest wyszkolenie co najmniej 1000 specjalistów, zdolnych obsługiwać rozwiązania bazujące na chmurze obliczeniowej. W tym celu powstał program Cloud Elite, który ma podwyższyć kwalifikacje pracowników firm, na co dzień współpracujących z Microsoft, a odgrywających ważną rolę w technologicznej rewolucji, jaka dotrze do większości polskich firm i instytucji. Software’owy lider przygotował dla nich m.in. bezpłatne szkolenia i warsztaty, podnoszące umiejętności w obszarze chmury Azure, Microsoft 365 oraz Dynamics 365.

TTMS – strategiczny partner w programie Cloud Elite

Transition Technologies Managed Services to jeden z liderów na rynku IT, mający – wliczając przynależność do firmy-matki (Transition Technologies) – ponad ćwierć wieku doświadczenia w branży. Na co dzień zatrudnia ponad 500 specjalistów i projektuje oraz realizuje rozwiązania dla firm i instytucji na całym świecie. Zaangażowanie firmy w inicjatywę „chmurogotowi”, a tym samym w Program „Cloud Elite” było naturalną koleją rzeczy. W dziedzinie wdrożeń chmurowych TTMS to w Polsce ścisła czołówka. Przykładem może być ostatnia realizacja – stworzenie narzędzia TTMS Enterprise Docflow (TED), służącego do automatyzacji procesów, związanych z obiegiem dokumentów w organizacji. Umożliwia pracę nad dokumentami w jednym miejscu – środowisku Microsoft Teams na platformie Microsoft 365.

Zaangażowanie TTMS w Cloud Elite

Zaangażowanie TTMS w Cloud Elite wykracza poza korzystanie z gotowych rozwiązań. Jako ekspert w dziedzinie wdrożeń chmurowych sam również produkuje treści, tworząc tutoriale, prezentacje i webinary dla klientów końcowych rozwiązań od Microsoft. Działania te mają charakter pro bono – firma świadoma jest roli, jaką w rewolucji cyfrowej odgrywać powinni liderzy rynku oraz tego, że jej tempo będzie tym większe, im niższy będzie finansowy próg wejścia organizacji, które dopiero ta rewolucja czeka.

W edukacji firma skupiła się na następujących środowiskach:

  • Microsoft Teams – platformę, łączącą narzędzia i usługi do pracy zespołowej,
  • Azure – publiczną chmurę do przetwarzania danych, będącą platformą do tworzenia aplikacji,
  • Machine Learning.

W ramach „oswajania” rynku z rozwiązaniami chmurowymi TTMS przeprowadziło na początku kwietnia webinar „Praca zdalna w czasach epidemii”. Spotkanie miało mieć pierwotnie charakter tradycyjnego seminarium (tak jak 2 poprzednie edycje z cyklu „Zarządzanie Zmianą”), ale realia  sprawiły, że odbyło się zdalnie i zyskało dodatkowy walor spójności. Uczestnicy – dyrektorzy, kierownicy, menagerowie, liderzy, pracownicy HR oraz inne osoby, zajmujące się komunikacją – poznawali specyfikę pracy zdalnej, związanych z nią wyzwań natury kadrowej, a także dowiedzieli się, w jaki sposób może tę pracę wspierać Microsoft Teams. Podsumowanie webinaru można znaleźć Pod linkiem TUTAJ.

W dalszej kolejności TTMS planuje:

  • Cykl warsztatów z Azure Infrastructure dla średnich i dużych firm na rynku polskim;
  • 2 webinary Azure Infrastructure – na rynki USA i Malezji;
  • Seminarium “e-learning Fusion” nt. platformy e-learning z Teams i przykładu wdrożenia procesów on-boarding dla potrzeb TTMS w rozproszonej geograficznie organizacji.

Z myślą o pracy zdalnej, firma stworzyła bezpłatne szkolenie z Teams (dostępne na stronie teams.ttms.pl). Użytkownik, który ukończy kurs (opcjonalnie: w jęz. polskim lub angielskim), otrzymuje certyfikat, potwierdzający uzyskane kompetencje. Z myślą m.in. o zagranicznych partnerach stworzona została także wersja anglojęzyczna kursu.

Jak praca zdalna z wykorzystaniem narzędzi Microsoft zmieniła TTMS?

Płynne przechodzenie na system Microsoft 365, a także Teams jako podstawową platformę komunikacyjną rozpoczęło się w TTMS jeszcze przed lockdownem, który ten proces przyspieszył.

Komunikacja wewnętrzna jest aktualnie ujednolicona i można powiedzieć, ze praktycznie pozbawiona innych, do tej pory funkcjonujących kanałów.

Już w marcu wszystkie etapy rekrutacyjne oparte były o Teamsy. Dzięki temu nie musieliśmy zwalniać tempa zatrudniania z uwagi na jakiekolwiek ograniczenia natury technologicznej. Swoją drogą, od jakiegoś czasu stałym punktem wdrożeń nowo przyjętych osób jest kurs z Teams, zakończony egzaminem i otrzymaniem certyfikatu. Jednocześnie, wszystkie kluczowe elementy onboardingu – compliance, wyznaczenie zadań, nawiązanie relacji oraz wdrożenie pracownika w kulturę organizacji – zostały usprawnione i uproszczone do minimum.

Jednym z elementów rekrutacji, który TTMS dopracował w oparciu o narzędzia Microsoft, jest wewnętrzna platforma do zatrudnień, stworzona w PowerApps i obsługująca praktycznie cały etap compliance.

To wszystko sprawiło, że Transition Technologies Managed Services weszło w nową rzeczywistość najłagodniej, jak było to możliwe realizując nie tylko dużą wewnętrzną zmianę kulturową, ale także starając się edukować. TTMS regularnie przeszkala większe i mniejsze firmy z komunikacji z wykorzystaniem MS Teams, tak jak było w przypadku choćby największego producenta oprogramowania dla branży lotniczej. Firma wdraża również dedykowane narzędzia, opracowane w środowisku Microsoft 365.

TTMS – partner firmy Microsoft, eksperci w managed services. Od pierwszych wersji Teams specjaliści we wdrażaniu oraz personalizacji tej platformy komunikacyjnej, a także systemu Microsoft 365 poprzez tworzenie dodatkowego oprogramowania optymalizują IoT, wdrażają modele uczenia maszynowego za pomocą Azure Machine Learning, starając się urzeczywistnić sztuczną inteligencję zarówno w swojej firmie, jak i u swoich klientów.