Przejdź do głównej zawartości

W kierunku bezpieczniejszego świata – Paris Call for Trust and Security in Cyberspace. #MicrosoftMówi

W historii, wielu wojen, a w efekcie wynikających z nich strat w tkance ludzkiej, miejskiej i gospodarek całych krajów, dałoby się uniknąć, gdyby na czas tworzono wielonarodowe sojusze. W Europie nauczyliśmy się tego po II wojnie światowej. Między innymi stworzenie EWG, a w konsekwencji Unii Europejskiej sprawiło, że w Europie nie było od dziesięcioleci dużych konfliktów zbrojnych.

Ale zagrożenie globalnego konfliktu jest realne. Chociaż może mieć zupełnie inny przebieg, bez amunicji, karabinów i granatów. W XXI wieku cyberodporność krajów stała się równie istotna jak potencjał wojskowy. Przykłady celnych cyberataków uderzających w infrastrukturę krytyczną pojedynczego kraju, które w kilka godzin rozprzestrzeniają się na inne kraje nie jest mrzonką autora powieści science-fiction, ale, bolesnymi faktami. Wystarczy wspomnieć skutki ataków NotPetya, WannaCry czy Mirai.

Prezydent Francji, Emmanuel Macron, 18 listopada 2018 roku ogłosił międzynarodową inicjatywę pod nazwą „Paris Call for Trust and Security in Cyberspace”. Przewiduje ona wspólne działania w zakresie wzmacniania systemu międzynarodowych norm i standardów, a także budowania zaufania i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Te cele ma realizować koalicja państw, organizacji, instytucji i biznesu, którym zależy na bezpiecznej cyberprzestrzeni i eliminacji cyberzagrożeń.

Dziś koalicja liczy 67 rządów państw, w tym wszyscy członkowie Unii Europejskiej, 358 firm i 139 organizacji pozarządowych, w tym izby gospodarcze i think-tanki.

Zgodnie z treścią Manifestu Paris Call wszyscy sygnatariusze potwierdzają gotowość wzajemnej pomocy i współpracę w takich obszarach jak:

  • Zapobieganie cyberoperacjom przeciwko ludności cywilnej
  • Ochronę dostępu i integralności Internetu;
  • Współdziałanie przeciwko kradzieży własności intelektualnej z wykorzystaniem nowych technologii;
  • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się cyberniebezpiecznych narzędzi i technik;
  • Zwiększenie bezpieczeństwa produktów i technologii informatycznych;
  • Współdziałanie w celu wzmocnienia odpowiednich norm międzynarodowych.

Microsoft, jako jeden z pierwszych sygnatariuszy, wspiera rekrutację do tego projektu wśród firm, organizacji pozarządowych, branżowych czy startupów.

To bardzo ważne, żeby koalicja nadal się rozwijała o nowych członków zwłaszcza z kręgów przedsiębiorstw, organizacji pożytku publicznego czy think-tanków. Ich głos jest niezwykle ważny w tej międzynarodowej dyskusji, która dotychczas była domeną jedynie rządów państw.

Decyzja o przystąpieniu do grona sygnatariuszy Paris Call jest niezwykle poważna, natomiast sam proces bardzo prosty. Wystarczy wysłać maila deklarującego Państwa wolę stania się sygnatariuszem Paris Call bezpośrednio do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji na adres: paris.call@diplomatie.gouv.fr . Będziemy wdzięczni również za powiadomienie polskiego biura Microsoft o wysłanym przez Was wsparciu poprzez wysłanie takiej informacji do osób odpowiedzialnych za ten proces z ramienia polskiego biura Microsoft, czyli do mnie: piotrm@microsoft.com oraz Marka Zaleskiego, b-mazale@microsoft.com.

Więcej informacji na temat Paris Call for Trust and Security in Cyberspace można znaleźć na oficjalnej stronie inicjatywy. W tej witrynie umieszczony został także pełen tekst manifestu oraz aktualna lista podmiotów wspierających Paris Call.