NCC digitaliseras tillsammans med Microsoft

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa. Under hösten 2015 inledde NCC en förstudie tillsammans med Microsoft och Wexxa. Lärdomarna gör att NCC nu tar nästa steg i sin digitalisering.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag med över 18 500 anställda. Visionen är att förnya byggbranschen och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. För att göra det krävs både modern teknik och rätt förutsättningar för samarbete. Under hösten 2015 inledde NCC en förstudie tillsammans med Microsoft och Wexxa för att ta redan på hur de jobbar och nätverkar över olika gränser – organisatoriskt eller geografiskt.

Vi ville veta hur de olika kontakterna sker mellan funktioner, staber och länder. Vilket mönster har vi när vi samarbetar och hur mycket människor samarbetar. Det ville vi ha svar på säger, Svante Hagman, affärsområdeschef på NCC.

Under hösten inleddes förstudien för att se hur NCC kunde förbättra samverkan och produktivitet. På uppdrag av Microsoft genomförde Wexxa förstudien. Arbetet genomfördes i nära samarbete med en projektgrupp från NCC och arbetet resulterade i flera viktiga insikter.

Under uppdraget var det kul att se engagemanget när personer inser att analysen avslöjar både styrkor och svagheter. Resultatet innehåller statistik på hur samarbete sker över geografiska och organisatoriska gränser, men även hur åldersgrupper samarbetar med varandra – insikter som de tidigare inte hade tillgång till. Att också kunna se övergripande mönster ger möjligheten att identifiera nyckelpersoner för att förenkla samarbetet, berättar Thomas Petersen, VD på Wexxa.

Insikterna från förstudien bidrar till det fortsatta förändringsarbetet på NCC. En del i förändringsarbetet har bland annat innefattat att uppgradera Windows och implementera Office 365. Allt för att förenkla samarbete och nätverkande i organisationen.

Mitt råd till dem som står inför samma utmaning som vi är att vänta inte för länge med att implementera och när ni kör igång se till att utse interna coacher som kan vara experter för de olika områdena, avslutar Svante Hagman.

Relaterade inlägg