Tillsammans tänder vi framtidens digitala stjärnor

Vi går mot ett samhälle där allt fler arbeten kräver digital kompetens och kunskaper inom programmering. Tillsammans med Kodcentrum arbetar Microsoft för att väcka det digitala intresset bland svenska skolungdomar.

Bristen på digital kompetens och programmerare i Sverige och Europa är stor. År 2020 beräknar EU-kommissionen att närmare 1 miljon programmerare kommer saknas inom EU. För att motverka den negativa utvecklingen arbetar den ideella organisationen Kodcentrum med att tidigt introducera barn till programmering.

”Kompetensförsörjningsfrågan inom tech är mer aktuell än någonsin och vi måste skapa förutsättningar för fler unga att få upp ögonen för utbildning inom området. I en allt mer digitaliserad värld är dessa kunskaper relevanta inom alla sektorer och de flesta yrken. För att skapa en mångfald och bredda rekryteringsbasen är det viktigt att skapa en likvärdighet för barn och unga att introduceras till programmering och digitalt skapande”, säger Emelie Dahlström, generalsekreterare på Kodcentrum.

Eldsjälar och volontärer – från norr till söder

Kodcentrum driver tillsammans med Microsoft och andra stora IT-aktörer olika projekt som riktar sig till barn och ungdomar. I så kallade kodstugor kan barnen lära sig koda tillsammans med volontärer. Kodcentrums kodstugor finns utspridda på flera håll i Sverige – från Skellefteå i norr till Malmö i söder. Utöver kodstugorna arbetar Kodcentrum med pedagogiskt material till lärarundervisning. Med jämna mellanrum anordnas även Hackathon, där elever får träffa volontärer och förebilder från stora techföretag.

”Intresset från barn och unga att lära sig koda är enormt stort. En del av vårt arbete är att jobba uppsökande får att nå de barn som har som störst risk att hamna i ett digitalt utanförskap. En grundläggande digital förståelse är en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner och aktivt kunna delta som medborgare”, säger Emelie Dahlström, generalsekreterare på Kodcentrum.

Volontärer från Microsoft och Kodcentrum hjälper elever under Hour of Code. Fotograf Maria Uhr
Fler kvinnliga förebilder inom tech

Kodcentrum och Microsoft arbetar för att förändra de förutfattade meningar som ofta finns om programmeringsyrket. Under kodstugor och hackathon uppmuntras kvinnliga volontärer att delta för att skapa fler kvinnliga förebilder inom tech. Genom att involvera Microsoft-volontärer i Kodcentrums utbildningsprogram kan Microsofts anställda vara förebilder för nästa generations programmerare och digitala kompetens. Tillsammans vill man även göra kodning mer tillgängligt för alla barn. Flickor och pojkar oavsett bakgrund ska ha lika möjligheter att lära sig mer om programmering.

Kodning som uttrycksform gör det möjligt för barn och ungdomar att förverkliga idéer på nya kreativa sätt. Tillsammans med Kodcentrum arbetar vi för att alla barns rätt att lära sig programmera, oavsett socioekonomisk bakgrund eller kön”, Joke Palmkvist, utbildningsansvarig på Microsoft.

Så tar vi programmering till skolan

För att möta framtida behov av IT-kompetens står den svenska skolan inför ett stort kunskapslyft, något som uppmärksammats genom Skolverkets arbete med en nationell IT-strategi. Att programmering blir en del av den svenska läroplanen är ett steg i rätt riktning. Både Microsoft och Kodcentrum lägger stor vikt i att fortsätta inspirera, kompetensutveckla och stötta lärarna i kunskapsförsörjning för att fortsätta tända och utbilda framtidens digitala stjärnor.

”Skolan står inför en stor förändring. Microsoft och Kodcentrum tror på goda förebilder inom programmering och där har lärarna en otroligt viktig roll. Genom samarbeten med skolor arbetar vi tillsammans för att hjälpa lärare och elever igång med programmering i klassrummet”, Joke Palmkvist, utbildningsansvarig på Microsoft.

Om samarbetet
  • Microsoft stödjer driften av Kodcentrums verksamhet.
  • Microsoftanställda bjuds in att bli volontärer för Kodcentrum. Mer information här!
  • Tillsammans arrangeras ”kodstugor”, hackathons och workshops för studenter och lärare.
  • Microsoft tar fram utbildningsmaterial som kan användas av lärare i skolan.

Kodcentrum är en ideell förening som gratis introducerar barn och unga mellan 9-13 år till programmering och digitalt skapande. Föreningen erbjuder barn och skolungdomar utvecklande fritidsaktiviteter, kodstugor och programmeringsevent i syfte att väcka ett intresse för programmering i en tidig ålder. Lär dig mer om Kodcentrum på deras hemsida.

Relaterade inlägg