Hur teknik kan hjälpa till att minska vår påverkan på planeten

Runtom i världen ställs människor inför frågan hur samhället ska kunna växa och frodas med färre resurser. Befolkningstillväxten i städerna är en stor faktor i detta. Man räknar med att nästan 60 procent av alla människor i världen kommer att bo i städer år 2030. Denna förflyttning till städerna märks extra tydligt i Europa, där över 80 procent av oss beräknas bo i städer år 2050.

 

Vi behöver resurser för att stödja denna tillväxt, och dessa resurser kan bara komma från en frisk planet. Genom att öka takten för teknisk innovation och demokratisera fördelarna med molnet kan människor anpassa sig bättre till denna resursbegränsade värld och samtidigt utvecklas.

Tidigare har den industriella revolutionen inte prioriterat vare sig människors eller planetens hälsa. Kostnaderna och fördelarna med dessa förändringar fördelades ojämnt mellan samhällen och länder. Dagens revolution är annorlunda. Den fjärde industriella revolutionen, som den kallats, ger oss mer information och fler insikter än någonsin tidigare. Vi upptäcker nya sätt att använda teknik för att minska utsläpp av växthusgaser. Vi kan idag hantera energiförbrukning på ett sätt som är bra för ekonomin, bra för samhällena och bra för miljön.

Skapa grönare elnät


En växande befolkning innebär ökade krav på transportsystem, sjukvård och allmännyttiga tjänster. För att hantera detta börjar myndigheter och kommuner att använda teknik för ”smarta städer” som kommer att göra våra tättbebyggda områden till säkrare, hälsosammare och bättre platser att bo på. Men det krävs en starkare bakomliggande infrastruktur för att göra dessa nya tjänster möjliga.

I Nederländerna har Heerhugowaards kommun startat ett samarbete med Microsoft, IBM och andra för att pröva en plattform för smarta elnät, den typ av plattform som kommer att ge ström till framtidens städer. Idag genereras elektricitet mestadels av en enda källa och strömmen flyter i en riktning – till konsumenten. Inom en snar framtid kommer detta att förändras. Det kommer att finnas större mångfald inom energikällorna och strömmen kommer att flyta i båda riktningarna, även från konsumenten till elnätet. För att göra detta möjligt behöver vi smarta kontroller för våra energisystem.

Genom projektet ”Energiekoplopers” har 200 hushåll i ett bostadsområde i Heerhugowaard utrustats med förnybara energikällor, smarta elmätare och smarta termostater. Dessa hem kopplas upp till Smart Energy Service Platform (SESP) som utvecklats av ICT Group och som körs på Microsoft Azure. SESP kombinerar sakernas internet (IoT), big data, och maskininlärning i ett enda system och ger bättre kunskap om hur energi används i bostadsområdet. Denna plattform använder Universal Smart Energy Framework (USEF), ett Europaomfattande initiativ för att skapa en standard för smarta energisystem. Med SESP är energidistribution inte längre ett ensidigt utbyte från leverantören ut till konsumenten. Teknik som denna kommer att göra det möjligt för alla att bidra till ett smartare och mer miljövänligt energiflöde.

Potentialen för detta försök är enorm. I framtiden kommer alla hushåll, kontor, bilar, industrier och andra tjänster i den smarta staden att behöva använda OCH bidra till ett flexibelt smart elnät, för att se till att alla har den el de behöver, när de behöver den.

Bygg grönare


Förutom att hantera våra resurser på makro- eller stadsnivå måste vi också se till att alla stora byggnader kan fungera på ett miljövänligt sätt. Stockrose är ett svenskt fastighetsbolag med omkring 250 fastigheter och 10 000 lägenheter som de har omvandlat till smarta, hållbara byggnader. Genom att använda Microsoft Azure IoT Hub kan Stockrose övervaka energiförbrukningen och varmvattenanvändningen genom sensorer som installerats i varje hem. All information delas med de boendes tillåtelse och till förmån för dem. Boende som använder mindre energi i Stockrose byggnader betalar lägre hyra – ett enkelt sätt att genom teknik motivera individer att minska sin miljöpåverkan.

”Hållbarhet är inte bara ett modeord”, säger Richard Lind, vd på Stockrose. ”Det är ett stort löfte, men det är också något som många intressenter vinner på. Värme, vatten och elektricitet står idag för 34 procent av kostnaderna för en given byggnad. Det är något som fastighetsägare vinner på, eftersom de kan sänka sina driftskostnader.”

Lev grönare liv


Om vi tittar på inomhusmiljö finns det teknik idag som kan förbättra vår nära omgivning och vår livskvalitet. Cirka 467 000 européer dör i förtid på grund av luftföroreningar varje år (Europeiska miljöbyrån). Eftersom vi tillbringar alltmer tid i kontorsbyggnader är det viktigt för företagen att förstå betydelsen av ren luft även inomhus.

I Italien har bioteknikföretaget U-Earth tagit fram separata luftreningsenheter som fångar upp och förstör förorenande ämnen. Genom att använda Microsoft Azure för att analysera data i realtid har U-Earth lanserat initiativet ”Pure Air Zone” som erbjuder företagen analys och rening av luftkvaliteten. Målet är att höja medvetenheten och göra Pure Air Zones till standard för att förbättra livskvaliteten och hälsan för alla.

En grönare morgondag

När tekniken förändrar hur vi lever våra liv kommer den fortsatt ha stor påverkan på hur vi hanterar vår miljö. Detta är bara några av alla projekt som använder Azure för att hantera resurser på ett bättre sätt. Som dessa projekt visar är tekniken inte längre något som är negativt för planeten. Som individer, företag och befolkningsgrupper kan vi använda denna teknik för att omvandla våra livsmiljöer och bli grönare, mer globala samhällsmedborgare. Denna framtid är inte bara bättre för planeten – den är bättre för oss alla.

Relaterade inlägg