”Jag ser bara fördelar med att vara kvinna inom it-branschen”

Branschinitiativet och mentorprogrammet Womentor arbetar systematiskt för att åtgärda jämställdhetsskillnaderna i it-branschen. Träffa två av årets deltagare från Microsoft, Jenny Långström och Tomas Frimmel, och ta del av deras erfarenheter från programmet.

Förändrings- och ledarskapsprogrammet Womentor har sedan starten 2006 drivit jämställdhetsfrågor inom it- och telekombranschen. Syftet är att hjälpa företag att attrahera och behålla de bästa talangerna, kvinnor som män. Womentor arbetar också för att öka andelen kvinnor på chefspositioner, en siffra som har ökat från 26 till 30 procent sedan programmets start.

Tomas Frimmel – En konversation mellan ledare

Mentorerna som deltar i programmet har alla en gedigen erfarenhet som ledare. Microsofts Tomas Frimmel, ansvarig för affärsområdet Enterprise Commercial, är en av två mentorer från Microsoft som deltar år 2018.

”Mentorprogrammet är en konversation mellan ledare vilket innebär att både adept och mentor lär sig otroligt mycket av varandras erfarenheter, därför tycker jag Womentors mentorprogram är extremt givande”, säger Tomas Frimmel.

Microsofts Tomas Frimmel deltar i Womentor år 2018

Fortsatt berättar Tomas om hur Womentor vidgar it-branschens perspektiv, genom att driva mångfald- och jämställdhetsfrågor. Han menar att Womentor tidigt såg utmaningen med för få kvinnliga ledare och skapades just för att utveckla branschen.

”Womentor vill skapa fler kvinnliga förebilder inom it- och telekomsektorn, något som jag stödjer till hundra procent”, säger Tomas. ”It har blivit en del av de flesta organisationers affärssystem och överlevnad och lika självklart som el. I takt med att allt fler områden digitaliseras så ökar behovet av kompetensförsörjning inom it, därför är det mer aktuellt än någonsin att jämna ut jämställdhetsskillnaderna i branschen för att spegla samhället i stort.”

För Microsoft är det en viktig fråga att vidareutveckla kvinnliga chefer. I Microsofts svenska ledningsgrupp är 5 av 12 medlemmar kvinnor.

”På Microsoft är cirka 40 procent med chefsbefattning kvinnor vilket gör Microsoft branschledande i Sverige. Självklart ser vi mycket positivt på detta, men vi är inte i mål ännu och har mycket arbete framför oss”, avslutar Tomas.

Jenny Långström – Vill se fler tjejer på tekniska roller

Womentorprogrammets adepter väljs ut baserat på deras potential att utvecklas som ledare. I år deltar två adepter från Microsoft. En av adepterna är Jenny Långström, Partner Technology Manager på Microsoft sedan drygt två år tillbaka.

”När jag blev antagen som adept fick jag själv möjlighet att ställa krav på och komma med önskemål om min mentor. Jag hade förmånen att tilldelas HPs vd, Stefan Bergdahl, som mentor. Jag sökte någon som kompletterar det jag redan kan och som kan ge mig ett utanförperspektiv på ledarskap och affärsutveckling”, berättar Jenny.

Vidare berättar Jenny att hon träffar Stefan en gång per månad. Mentorskapet går bland annat ut på att öka adeptens målmedvetenhet, självmedvetenhet och valmedvetenhet. Tre viktiga aspekter som hjälper ledare att prioritera och nå framgång. Mentorns roll är att lyssna och hjälpa adepten i rätt riktning utan att anta en styrande roll.

”Det är en otrolig förmån att ha Stefan som mentor. En sak som jag har tagit efter Stefan är att lägga en avsatt tid per dag åt att mingla på kontoret. Det är ett utmärkt sätt att lära känna sina kollegor och det ger otroligt mycket tillbaka. Jag får energi av att träffa medarbetare och kollegor. Dessutom ger korta samtal bättre möjlighet att snabbt följa upp och diskutera affärer och andra angelägenheter än formella möten eller mail”, fortsätter Jenny.

Intresset för Womentor är stort och flera av de företag som deltagit i Womentor har en betydligt mer positiv utveckling än branschen i övrigt. De företag som deltagit aktivt sedan starten 2006 har i snitt ökat andelen kvinnor från 25 till 34%, visar Womentors mätningar.

”Jag ser bara fördelar med att vara kvinna inom it-branschen. Faktum är att jag inte funderar så mycket på kvinnligt och manligt, utan jag tycker snarare att branschen behöver fokusera mer på mångfald”, säger Jenny. ”Jag skulle däremot vilja se fler tjejer på tekniska roller. Jag tycker att branschen är jämställd inom områden som sälj och marknad, men jag eftersöker fler tjejer som tar plats inom mer hardcore tekniska roller.”

Womentor

Womentor är ett verktyg för att stödja företag i it- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer. Microsoft är medlem i Womentor sedan programmets start. Totalt har 37 adepter och mentorer från företaget medverkat. Läs mer om Womentor på deras hemsida.

Relaterade inlägg