Microsoft topp tre i Unionens hbtq-pris 2018

Unionens hbtq-pris Microsoft Proud Together
Microsoft är tillsammans med IBM och Internetstiftelsen en av Sveriges hbtq-vänligaste arbetsplatser. Priset för Sveriges hbtq-vänligaste arbetsplats delas ut av fackförbundet Unionen i syfte att uppmärksamma och sprida kunskap om hbtq-frågor. Vinnaren presenteras den 1 augusti.

Fackförbundet Unionen verkar för ett öppet arbetsliv och prisar sedan år 2011 Sveriges hbtq-vänligaste arbetsplats. Unionen utsåg i juni 2018 Microsoft AB utsågs till en av Sveriges hbtq-vänligaste arbetsplatser. Det är första året som tre finalister presenterar som potentiella vinnare av priset.
– Det är otroligt smickrande att utses till en av Sveriges hbtq-vänligaste arbetsplatser. Först och främst ser vi det som en indikation att vi är på väg i rätt riktning med vårt långsiktiga hbtq- och inkluderingsarbete. Vi är väldigt glada över att vårt arbete ger resultat, säger Helena Sjöberg, HR-ansvarig Microsoft AB och drivande i företagets inkludering- och mångfaldsarbete.

Microsoft bedriver ett ambitiöst arbete för lika inkludering och diversitet på arbetsplatsen, bland annat genom företagets GLEAM-community som lyfter hbtq-frågor på lokal och global nivå. Microsoft har även en tydlig nolltolerans mot alla former av trakasserier och kränkande särbehandling. Nolltolerans gäller även under tjänsteresor, personalfester och alla tillfällen som har något samband med arbetet hos Microsoft.
– Vi vet att mångfald och öppenhet lägger grunden för en innovativ och välmående arbetsplats och därför har vi självklart  nolltolerans mot all form trakasserier. Lika rättigheter och framförallt att känna trygghet på jobbet är A och O för oss, säger Helena Sjöberg.

Unionens hbtq-pris syftar till att uppmärksamma och lyfta fram bra förebilder samt inspirera fler arbetsplatser att arbeta med hbtq-frågor. Mer information om Unionens hbtq-pris finns på fackförbundets hemsida. Ta gärna del av Unionens checklista till hur du kan bidra till en inkluderande arbetsmiljö. Checklista: Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö – sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck

Relaterade inlägg