Buzzwords i Almedalen som kan vara bra att ha koll på

Buzzwords till Almedalen

AI, MR och blockkedja. Listan över tekniska förkortningar kan göras lång. Likväl har många av årets trendande seminarier fokus på digitaliseringens inverkan i samhället. Här är några buzzwords som underlättar mingelsnacket med Almedalens alla startup-stjärnor och teknikrävar.

Träffa Microsoft i Almedalen och öva på dina nya teknikord. Se vårt program här.

Artificiell intelligens (AI)

Har du hört historier om AI-robotar som kommer ta över ditt jobb? Ta det lugnt… Artificiell intelligens kan beskrivas som något som tillför ett intelligent beteende till datorer eller datorprogram. Faktum är att AI kan hjälpa oss i vardagen eller arbetet genom att göra oss lite effektivare. Du kan till exempel slippa sitta och analysera spaltmeter av data i excel-dokument och kan istället fokusera på att lägga rätt strategi för datan som analyseras åt dig.  Under seminariet ”AI – ett hot eller lösningen på vårdköer och bemanningsbrist i vården?” kan du få ytterligare insikter i hur AI kan användas inom till exempel forskning och svensk sjukvård.

Blockkedja

Begreppet klockkedja, eller blockchain, är ett nytt modeord i teknikbranschen. Men är verkligen blockkedjetekniken så ”ny” som vi tror? Microsofts Daniel Akenine, teknik och säkerhetschef Microsoft AB, och Mathias Ekman, affärsutvecklare hälso- och sjukvård Microsoft Västeuropa, byggde en blockkedja redan i början av 2000-talet. Kort sammanfattat kan en blockkedja spara data i olika block och sedan låsa fast blocken i varandra i en kedja. Med hjälp av komplicerade algoritmer kan inte innehållet manipuleras. Voilà! En säker kedja som blockerar angrepp på data. Mer om Daniel och Mathias blockkedjekoppling finns att läsa i tidningen Ny Teknik. Både Daniel och Mathias är på plats i Almedalen. Mer om deras seminarier här.

Molnet

Molnet eller så kallade molntjänster är inte en väderprognos utan snarare ett datamoln eller IT-tjänster som tillhandahålls över internet. Olika leverantörers molntjänster har olika namn. På Microsoft kallar vi vår molntjänst för Azure. Med hjälp av molnet kan företag och myndigheter få lättillgängliga och anpassade lösningar som passar dem bäst. Det är ju också väldigt skönt att slippa oroa sig för att det ska regna eller slå ner en blixt i datorn som många lagrar viktiga filer och dokument på. Det slår inte ner några blixtrar eller regnar i molnet.

Quantum computing / Kvantdatorer

Har du också nickat instämde när andra pratar om quantum? Bara för att sedan söka efter begreppet på Bing eller Google. Quantum computing eller så kallade kvantdatorer kan utföra beräkningar mycket snabbare än vanliga datorer. Forskningen kring kvantdatorer är dock i ett tidigt skede och långt ifrån kommersiellt bruk. Men i framtiden kommer beräkningar som idag tar en vanlig dator flera tusen år att kunna räknas ut på bara några sekunder. Microsoft har en hel sajt där du kan lära dig mer.

Maskininlärning

Precis som ordet maskinlärning antyder är det en metod för att få datorer att lära sig genom att hantera data. Det svenska företaget Lexplore har utvecklat en metod som använder maskininlärning och artificiell intelligens för att upptäcka dyslexi, specifika läs- och skrivsvårigheter hos barn redan i förskoleåldern. Smart va?!

Mixed Reality (MR)

Mixed Reality, även kallat MR, ger dig ett helt nytt sätt att uppleva och utforska världen på genom att bland det virtuella med det verkliga. Tekniken används bland annat i Microsoft HoloLens, en holografisk dator förenar din verklighet med hologram och digitalt innehåll.

Virtuell Reality (VR) och Augmented Reality (AR)

Precis som ordet virtuell antyder ersätter Virtuell Reality (VR) verkligheten med en simulerad. VR förknippas ofta med spel. Om VR ersätter den verklighet du befinner dig i så kan du med hjälp av Augmented Reality (AR) istället förstärka din fysiska miljö med datorgenererade sinnesintryck så som ljud, video och grafik. Du kanske springer runt och jagar Pokemons i Augmented Reality?

Relaterade inlägg