Anticimex jagar råttor i molnet

Uppkopplade och giftfria råttfällor, datadrivna insikter och stora kostnadsbesparingar. Med hjälp av Microsofts molnplattform har Anticimex byggt framtidens råttfälla där analys och förutseende är ledorden. I dag har Anticimex 115 000 uppkopplade fällor utplacerade världen över.

Att fånga råttor är inte något nytt och få tänker nog att digitalisering är top of mind för skadedjursbekämpare. Men för Anticimex är digital transformation och råttjakt nära knutet till varandra – 2017 inledde företaget ett omfattande transformationsprojekt med att modernisera sin globala IT infrastruktur och växla över till att använda tjänster i det intelligenta molnet.

I dag samlar Anticimex all data från sina uppkopplade fällor kring skadedjur i Azure IoT-hub och med hjälp av avancerad analys får de stöd med allt från ruttplanering vid service av fällor till insikter kring råttutvecklingen på olika platser. Bara i Stockholm har Anticimex i dag placerat ut över 2 900 uppkopplade fällor.

– Våra fällor informerar oss om hur många råttor den fångat och tillsammans med övrig data från sensorerna kan vi skapa en värmekarta över skadedjuren och i vilka områden de är aktiva. Vi får också information om batterinivåer, signalstyrka och eventuella mekaniska fel direkt in i IoT-hubben vilket ger oss en ännu skarpare nulägesanalys, säger Ulf Eripe, CTO på Anticimex Group.

Med hjälp av all den nya informationen kan Anticimex leverera en bättre tjänst till sina kunder och säkerställa att de identifierar och löser problem snabbare.

– Anticimex är ett strålande exempel på hur en stor aktör i en traditionell bransch kan använda digitaliseringen till att stärka sin position. Med Azure och vår AI-plattform skapar Anticimex nya möjligheter att utveckla sin kärnverksamhet och stärka sitt kunderbjudande genom ett datadrivet arbetssätt, säger Annica Wallenbro Stojcevski, Affärsområdeschef Cloud & AI på Microsoft.

Om Anticimex uppkopplade råttfällor

Anticimex SmartPipe är en batteridriven fälla som placeras ut i ett avloppssystem och slår igen när en råtta passerar i avloppsröret.

Anticimex SmartBox är en är en batteridriven fälla som placeras ut ovanjord och slår igen när en råtta kommer in i den.

Azure övervakar kontinuerligt fällorna, vilket ger Anticimex skadedjursexperter information om när det är dags för tömning eller service.

Faktabox

Med hjälp av Azure-tjänster inledde Anticimex sitt arbete från Microsoft Azures IoT-referensarkitektur och har sedan implementerat sina lösningar med Azure IoT Hub, Azure Machine Learning services, Azure AD, Stream Analytics, Cosmos DB och Azure API.

De uppkopplade enheterna övervakar och kontrollerar skadedjur, inklusive råttor, kackerlackor och andra insekter över olika platser så som lagerbyggnader, produktionsanläggningar, restauranger, hotell, sportarenor och avloppssystem.

Hur många råttor i Stockholm och i Sverige har fångats hittills?

I Sverige har Anticimex digitala fällor sammanlagt avlägsnat mer än 150 000 råttor i våra avlopp och cirka 75 000 ovan jord under de senaste tolv månaderna.

Hur många boxar finns det i dag i Stockholm och i Sverige?

I hela landet finns idag mer än 20 000 boxar installerade varav ett par tusen är placerade i Stockholmsområdet.

Vilka andra städer som använder sig av lösningen?

Fällorna finns idag i hela landet men det största antalet återfinns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Relaterade inlägg