Nytt åtagande för lagring och bearbetning av data inom EU

Idag presenterar Microsoft ett nytt löfte för hur företaget ska lagra och bearbeta data för kunder inom EU. Det nya åtagandet kommer omfatta EU-kunder inom både privat och offentlig sektor.

Nyheten i korthet:

  • Microsoft åtar sig att ytterligare förbättra för våra kunder att välja var man lagrar och bearbetar sin data.
  • Microsoft kommer göra det möjligt för kunder inom privat och offentlig sektor inom EU att lagra och bearbeta all sin data endast inom EU för samtliga av våra primära molntjänster. Med andra ord kommer kunders data aldrig behöva lämna EU.
  • Sedan tidigare har ett flertal av våra molntjänster i Azure och Microsoft 365 erbjudit kunder möjligheten att lagra och bearbeta data endast inom EU. Vårt nya åtagande innebär att all data i Azure, Microsoft 365 och Dynamics 365 kommer gå att lagra och bearbeta inom EU.
  • Det nya åtagandet kommer även omfatta persondata inom diagnostisk data, tjänstegenererad data och persondata vid teknisk support.
  • Vi har redan påbörjat arbetet med att ställa om vår infrastruktur för att göra det här möjligt, vi räknar med att omställningen kommer vara slutförd och redo att tas i fullt bruk mot slutet av 2022.

För mer information om Microsofts nya åtagande läs dagens bloggpost från Brad Smith, president på Microsoft, här: Answering Europe’s Call: Storing and Processing EU Data in the EU – EU Policy Blog (microsoft.com)

Under 2021 kommer Microsoft öppna ett helt nytt datacenterområde i Sverige. Datacenterområdet kommer vara bland de mest avancerade och hållbara i världen och drivas med 100 procent förnybar energi. Öppnandet av Microsofts datacenterområde i Sverige innebär att våra kunder kommer kunna lagra sin data i Sverige.

Relaterade inlägg