Microsoft tecknar nytt volymavtal med Kammarkollegiet

Microsoft Sverige har överenskommit om ett nytt volymavtal med Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet som gäller från och med den 1 maj 2021. Avtalet löper i tre år och innebär att offentlig sektor kan fortsätta beställa programvaror och tjänster till villkor i volymavtalet.

”Det senaste året har visat att digitaliseringen aldrig har varit viktigare. Att vi nu tecknar ett nytt volymavtal med Kammarkollegiet är en viktig milstolpe så att offentlig sektor kan fortsätta digitaliseringsresan inom det offentliga Sverige. Volymavtalet är också en tydlig signal att digitalisering är ett fortsatt prioriterat och viktigt område för att rusta ett konkurrenskraftigt och hållbart Sverige.”, säger Jennica Andersson, ansvarig för offentlig sektor på Microsoft Sverige.

Volymavtalet med Kammarkollegiet har varit viktigt för att underlätta digitaliseringen av offentlig sektor. Volymavtalet innebär att offentlig sektor kan fortsätta anskaffa programvaror och tjänster till villkor enligt volymavtalet och på så sätt fortsätta sina digitaliseringsresor.

Relaterade inlägg