Tävlingsvillkor för bilagetävlingen

 1. Tävlingen är öppen för personer som är bosatta i Sverige, med undantag för anställda hos Microsofts dotterbolag, dess koncernföretag, reklambyråer och anställdas närmaste släkt (som i detta fall inkluderar make/maka, föräldrar, syskon, barn eller personer som bor i samma hushåll som dessa anställda). Exkluderade från deltagande är även alla andra som yrkesmässigt är knutna till denna tävling. Deltagarna måste vara över 18 år för att delta. Microsoft förbehåller sig rätten att kontrollera deltagarnas möjlighet att delta i tävlingen samt att kontrollera deras identitet.
 2. Deltagarna anses ha godtagit och accepterat dessa villkor genom att registrera sitt deltagande i tävlingen.

Deltagande

 1. Tävlingen börjar den 24 augusti och slutar den 15 september, 2021 (”tävlingsperiod”). Tävlingsbidrag som mottagits efter tävlingsperioden är inte berättigade att delta i tävlingen.
 2. Inget köp av någon produkt eller tjänst är nödvändigt för att delta i tävlingen.
 3. Det finns inga begränsningar i hur många gånger varje deltagare får lämna bidrag till tävlingen under tävlingsperioden.
 4. För att vara berättigad till vinst, måste deltagare posta ett öppet inlägg på LinkedIn eller Instagram som ska innehålla: en bild på bilagan i skolmiljö samt en motivering kring varför kommunen ska vinna ett kostnadsfritt utbildningstillfälle med Microsoft. Hashtaggen #microsoftse måste vara med i inlägget.
 5. Personer som bryter mot dessa tävlingsvillkor kommer att uteslutas ur tävlingen och tävlingsbidraget kommer ogiltigförklaras. Detta gäller även om bidrag är ofullständiga, oläsliga, saknar hashtagg eller har fel hashtagg.

Hur vinnare utses

 1. Totalt 10 vinnare kommer att utses genom en jury. Juryn utser vinnarna utifrån bästa motivering kring varför kommunen ska vinna ett kostnadsfritt utbildningstillfälle med Microsoft. Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas. Juryn består av Mia Forsäng (Microsoft), Rebecka Andreasson (Microsoft), Jerker Porat (Microsoft) och Eva-Mia Westergren (Microsoft).

Vinst

 1. Vinsten består av ett kostnadsfritt utbildningstillfälle med Microsofts specialist Jerker Porat där alla lärare från den vinnande kommunen får möjlighet att lära sig om Microsofts digitala hjälpmedel för undervisning. Vinst kan inte omvandlas till kontanter. Arrangören förbehåller sig rätten att ersätta vinsten med ett alternativ med motsvarande eller högre värde, i förekommande fall kan förändringar av produktspecifikationen inträffa.
 2. Microsoft kommer att via LinkedIn och Instagram kontakta vinnarna inom två veckor efter att vinnarna utsetts. Om en utsedd vinnare inte meddelat sig inom fyra (4) veckor från att meddelande om vinst skett anses vinsten förverkad och en annan vinnare kommer att utses.
 3. Vinnare ansvarar själv för att betala eventuell vinstskatt. Microsoft kommer att registrera vinstens värde som en förmån för vinnaren. Kontrolluppgiften skickas till Skatteverket vid årets slut.

Personuppgifter 

 1. Samtliga personuppgifter som samlas in i samband med denna tävling kommer att behandlas i enlighet med Microsofts sekretesspolicy som finns tillgänglig via http://privacy.microsoft.com/. Genom att delta i denna tävling, samtycker du till användningen av dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.
 2. Microsoft kommer att använda personuppgifterna för att bekräfta ditt deltagande samt för att kontakta vinnarna.
 3. Kontakta Microsoft AB om du vill ha ytterligare information kring behandlingen av dina personuppgifter eller begära rättelse av densamma. Begäran om registerutdrag enligt Personuppgiftslagen ska egenhändigt undertecknas och skickas till Microsoft AB.

Microsoft AB
Box 3386
103 68 Stockholm

Allmänt

 1. Dessa villkor och genomförandet av denna tävling samt tolkning och tillämpning av villkoren ska uteslutande regleras i enlighet med svensk lagstiftning med exklusiv behörighet för svenska domstolar.
 2. Microsoft ansvarar inte för tredje parts handlande eller försummelse. Deltagarna godtar att Microsoft inte tar ansvar för personskador, förluster, kostnader, skador eller missnöje av något slag som följer helt eller delvis, direkt eller indirekt som en konsekvens av detta godkännande. Inte heller tar Microsoft ansvar för felaktigt bruk av vinsten eller deltagandet i denna tävling. Ingenting av det som nu nämnts begränsar Microsofts förpliktelser vid dödsfall eller personskador som uppstått till följd av företagets oaktsamhet eller bedrägeri.
 3. Arrangör är Microsoft AB (org.nr. 556233-4804), Box 3386, 103 68 Stockholm, att. Mia Forsäng. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst avbryta denna tävling utan att därigenom ådra sig något ansvar.

Relaterade inlägg