Microsoft lanserar initiativ för att främja synergier inom techbranschen för en mer hållbar Sverige

Nu lanserar Microsoft Sverige Partner Pledge, ett initiativ som syftar till att skapa ett bättre samhälle genom synergier tillsammans med partnerorganisationer och med hjälp av modern teknik. Tillsammans med våra partners vill Microsoft vara en positiv drivkraft inom fyra huvudpelare: mångfald, hållbarhet, digital kompetens samt utvecklingen av ansvarsfulla och etiska AI-lösningar.

Initiativet Partner Pledge grundar sig i Microsofts globala vision om att göra det möjligt för varje person och organisation att uppnå mer och ständigt bli bättre. Nu uppmuntrar Microsoft Sverige alla våra partnerorganisationer att skriva på en avsiktsförklaring till Partner Pledge för att tillsammans kunna skapa synergier som gynnar samhället i stort.

”Vi tror på nya möjligheter. Möjligheter att göra skillnad och skapa en bättre värld med hjälp av modern teknik. Dock kan vi som enskild organisation inte göra allt. Vi behöver vara fler som tillsammans samverkar för att kunna accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Partner Pledge består av fyra viktiga pelare och tillsammans med våra partners strävar vi efter att både identifiera utmaningar inom dessa områden och, med teknikens hjälp, finna lösningar för dessa”, säger Therése Treutiger, ansvarig för Microsofts partnerverksamhet i Sverige.

Här är Partner Pledge fyra pelare som Microsofts partners ansluter sig till

 • Mångfald
  Ett löfte om att sträva efter att utveckla en mer inkluderande arbetskraft genom att exempelvis synliggöra befintliga jämställhets- och jämlikhetsutmaningar, jobba för mer inkluderande rekryteringsprocesser samt arbeta för en stark representation i samtliga nivåer inom organisationen.
 • Hållbarhet
  Ett löfte om att bistå i att nå de svenska klimatmålen genom att bland annat främja innovativa lösningar, integrera hållbarhetsarbetet i strategiska partnerskap samt öka transparensen kring egna CO2-utsläpp.
 • Digital kompetens
  Ett löfte om att utveckla en arbetskraft med starkare digital kompetens genom att till exempel säkerställa de anställdas möjligheter att utöka sina kvalifikationer samt erbjuda lärlingstjänster och praktikplatser till studenter och arbetssökande.
 • Utveckling av ansvarsfulla och etiska AI-lösningar
  Ett löfte om att hjälpa till att utveckla artificiell intelligens med fokuset att alltid sätta människans perspektiv i centrum, som gör samhället till en bättre plats och är i linje med AI-designprinciper som grundar sig på tydlighet, ansvar, rättvisa och etik.

Om Partner Pledge

Genom att skriva under Microsoft Sveriges Partner Pledge-avsiktsförklaring kommer du att vara en del av tech-Sverige som bidrar till att stärka den digitala kompetensen i Sverige, stöda den etiska och ansvarsfulla utvecklingen av AI-lösningar, bidra till en diversifierad och inkluderande arbetsplats samt vara med i omställningen till en mer hållbar framtid för landet.

För att läsa mer om eller skriva under vår Partner Pledge, klicka här.

Relaterade inlägg