Microsofts datacenter i Staffanstorp

De senaste dagarna har det rapporterats en del om vårt datacenter i Staffanstorp och vi vill därför ta tillfället i akt att förtydliga några aspekter av datacenteretableringen.

  • Microsoft vill vara en god granne i Staffanstorp – för invånare, företagen och lokalsamhället i stort. Vi sätter stort värde på den process som nu pågår där vi får ta del av yttrande och åsikter från flera olika aktörer i Staffanstorp.
  • Microsofts datacenter i Sverige är bland de mest hållbart designade i världen. Den svenska datacenterregionen drivs med 100 procent förnybar energi och är nollavfallsanläggningar. Anläggningarna kyls av utomhusluft året om och regnvatten fångas upp och lagras för att användas för luftbefuktning av datacenterbyggnaderna.
    • De generatorer som finns på plats är reservkraftslösningar. Det vill säga, de kommer endast användas vid testkörning och strömavbrott – något som är mycket ovanligt i Sverige då vi har ett stabilt elnät.
    • Microsofts mål globalt är att helt eliminera vårt behov av dieselbränsle till senast 2030.

Relaterade inlägg