Microsoft och Civil Rights Defenders ingår partnerskap: Vill öka människorättsorganisationers kompetens kring cybersäkerhet

Digitaliseringen har demokratiserat tillgången till fri information i hela världen. Samtidigt ökar cyberhoten som riskerar att underminera demokratin. För att stärka arbetet för mänskliga rättigheter och demokratiska värden runtom i världen ingår nu Microsoft och Civil Rights Defenders ett långsiktigt samarbete för att öka kompetensen kring cybersäkerhet hos människorättsorganisationer.

I en tid då cyberhot och desinformation ökar blir det allt svårare för världens människorättsorganisationer att utföra sina arbeten på ett säkert sätt. Samarbetet mellan Microsoft och den ideella internationella människorättsorganisationen Civil Rights Defenders syftar till att stärka kompetensen kring cybersäkerhet hos den senares globala nätverk av individer och organisationer verksamma i över 50 länder.

”Civil Rights Defenders arbete är helt beroende av säkra och robusta digitala lösningar. De människorättsförsvarare som vi arbetar nära står inför enorma utmaningar på såväl det demokratiska som tekniska planet. Som internationell aktör ligger det därför i vårt intresse att säkerställa att de kan arbeta tryggt, smart och säkert oavsett i vilken repressiv kontext de befinner sig”, säger Marcin de Kaminski, Chef för Säkerhet och Innovation på Civil Rights Defenders.

Som ett första steg lanserar Microsoft och Civil Rights Defenders i höst en rad online-utbildningar. Dessa riktar sig till individer och organisationer som aktivt arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati – särskilt de verksamma i repressiva delar av världen. Ambitionen är att kunna erbjuda utbildningar i varierande kompetensnivåer kring cybersäkerhet och desinformation för att på så vis öka den digitala motståndskraften i samhället.

I en alltmer digitaliserad värld är det uppenbart att kunskapen om cybersäkerhet är ett centralt fundament för att bibehålla tilltron till och skydda demokratiska institutioner och värden. För människorättsförsvarare, som ofta är särskilt utsatta, kan det vara direkt livsavgörande att ha en så säker digital närvaro som möjligt. Därför är det mycket glädjande att Microsoft krokar arm med Civil Rights Defenders för att stärka kunskapen och kapaciteten kring cybersäkerhet för demokratins försvarare”, säger Frida Orring, samhällspolitisk chef på Microsoft Sverige.

Hoppas skapa ringar på vattnet

Utbildningarna syftar inte bara till att öka den digitala kompetensen hos de som genomgår dem. Man hoppas även kunna öka kompetensen i organisationerna i stort. Varje individ som genomgår utbildningen kommer även kunna bidra till att öka såväl kunskapen som medvetenheten kring cybersäkerhet och desinformation till i sin omgivning.

Genom att rikta vår verksamhet till nyckelpersoner i organisationer och nätverk som befinner i frontlinjen för kampen för ökade mänskliga rättigheter där det behövs som allra mest säkerställer vi att hela generationer av aktivister förblir säkra. Samarbetet med Microsoft är en viktig del av detta eftersom vi nu kan erbjuda verktyg och kompetens av allra högsta klass”, avslutar Marcin de Kaminski.

Relaterade inlägg