Tomas Frimmel väljs in som ledamot i TechSveriges styrelse

Microsoft Sveriges vd Tomas Frimmel har valts in som ledamot i bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSveriges styrelse. Tomas utsågs till ledamot vid årsmötet den 24 maj då sex nya ledamöter, med representativt urval bland medlemsföretagen, tog plats i styrelsen.  

TechSveriges uppdrag är att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för en konkurrenskraftig svensk techbransch. Organisationen har cirka 1 400 medlemsföretag som sammanlagt har närmare 100 000 medarbetare i Sverige.

Vid årsmötet valdes sex nya ledamöter in i TechSveriges styrelse. De nya ledamöterna är Johan Torstensson, vd Tietoevry, Jenny Lindqvist, Head of Northern and Central Europe, Ericsson, Bjørn Ivar Moen, vd Telenor Sverige, Charlotte Eriksson, vd Softronic, Tomas Frimmel, vd Microsoft Sverige och Sara Murby Forste, vd Basefarm.

”Microsoft Sveriges ambition är att skapa ett mer konkurrenskraftigt Sverige, vilket går i linje med TechSveriges uppdrag gentemot organisationens medlemmar. Jag vill tacka valberedningen för förtroendet och ser fram emot att tillsammans med styrelsen driva Sveriges techagenda framåt”, Tomas Frimmel, vd för Microsoft Sverige.

Läs mer om TechSveriges styrelse här.

Relaterade inlägg