Microsoft ny medlem i Diversity Charter Sweden

Microsoft Sverige är ny medlem i Diversity Charter Sweden, världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor. Nätverket består av ett 130-tal medlemmar från olika branscher inom både privat och offentlig sektor.

Diversity Charter Sweden är en ideell förening som verkar för att främja arbetet med mångfald och inkludering i arbetslivet. Tillsammans med föreningens medlemsföretag arbetar man för ett stärkt erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling medlemmarna emellan samt stöttning i företagens mångfaldsarbete. Det görs bland annat via kompetenshöjande seminarier och nätverksträffar som hålls i olika svenska städer.

Anna Sigstedt är generalsekreterare för Diversity Charter Sweden. Hon ser mycket positivt på det nya samarbetet med Microsoft:

”Diversity Charter verkar för en värld där kompetenser och olikheter är en resurs, inte ett hinder. Vi är oerhört glada att Microsoft har valt att följa med oss på resan genom sitt medlemskap, då vi vet att ni önskar en mer inkluderande digital värld. Vi ser framemot att få lära oss av varandra.”

Microsoft arbetar aktivt med mångfalds- och inkluderingsfrågor, både i Sverige och globalt. Nyligen släpptes Microsofts årliga Diversity & Inclusion Report där man delar insikter och förbättringspotential för företagets mångfaldsstrategi.

En arbetsplats som ger utrymme för mångfald, jämställdhet och olika kulturer driver innovativt tänkande. Därför är mångfald grundläggande för vår verksamhet och vår företagskultur”, säger Nazanin Nematshahi, affärsområdeschef Small, Medium and Corporate för Microsoft Sverige och leder även Microsoft Sveriges arbete med mångfald och inkludering.

Det är viktigt att vår arbetsplats speglar samhället där vi är verksamma. Vi har kommit en bra bit på vägen och genom vårt medlemskap i Diversity Charter Sweden vill vi säkerställa att vi fortsätter utvecklas inom området”, avslutar Nazanin.

Relaterade inlägg