Microsoft Sverige och Stockholms stad lanserar utbildningsprogram inom tech för kvinnor på flykt

Den 8 mars lanserar Microsoft och Stockholms stad ett gemensamt utbildningsprogram som ska möjliggöra en karriär inom tech för kvinnor på flykt från kriget i Ukraina. Programmet, Refugees in Tech, arrangeras hos Microsoft Reactor i Stockholm och involverar cirka trettiofem kvinnor bosatta inom Stockholms stad.  

Det är i samband med Stockholms stads evenemang Tech-mässa för kvinnor den 8 mars som Stockholms stad och Microsoft tillsammans lanserar utbildningsprogrammet Refugees in Tech. Programmet riktar sig till kvinnliga flyktingar från Ukraina som bor i Stockholm och som är intresserade av en karriär inom it- och techbranschen. Genom samarbetet vill båda parter hjälpa fler till en hållbar anställning inom techbranschen.  

– Jag är glad över samarbetet med Stockholms stad för att ge fler en chans till en karriär inom tech. Bristen på yrkesverksamma inom techbranschen är fortsatt stor, samtidigt som det råder en kraftig underrepresentation av kvinnor. Vår förhoppning är att Refugees in Tech är ett utbildningsprogram som ser till att människor på flykt får en utbildning och anställning samt ökar antal yrkesverksamma inom tech, säger Thomas Floberg, vice vd och operativ chef för Microsoft Sverige. 

Under hösten 2022 genomförde Microsoft Reactor i Stockholm en första pilot av Refugees in Tech. Reactor är Microsofts mötesplats för kompetensutveckling och nätverkande där deltagarna kan ta del av bland annat kostnadsfria utbildningar. Totalt genomgick 17 kvinnor en techutbildning inom bland annat webbutveckling. Tio kvinnor har för närvarande praktikplatser hos bland annat partnerbolag till Microsoft, medelstora företag och startups.  

Inom ramarna för Stockholms stad och Microsofts samarbete kommer cirka 35 kvinnor på flykt från kriget i Ukraina och numera bosatta i Stockholm att ta del av ett tre månader långt utbildningsprogram bestående av såväl en teoretisk techutbildning inom webbutveckling som ett traineeprogram. Programmet kommer även att ta emot deltagare från närliggande kommuner samt digitala deltagare. Programmet leds av en av Microsofts molnrådgivare, Korey Stegared-Pace på Reactor, och har utformats för att ge deltagarna övergripande kunskaper inom efterfrågade techämnen.  

– Många nyanlända som kommer från Ukraina har redan en utbildning och är egentligen inte i behov av ytterligare studier vid svenska universitet eller högskolor för att komma i arbete. Samarbetet med Stockholms stad ska erbjuda en alternativ väg in på den svenska arbetsmarknaden, avslutar Thomas Floberg.  

För mer information, kontakta Erika Szentmartoni eller [email protected]. 

Har ni frågor till Stockholms stad, kontakta: Linda Hanna, Digitaliseringssamordnare på Welcome House Stockholms stad [email protected] eller [email protected]. 

Relaterade inlägg